build.mk Homepage
Forum Home Forum Home > Главни теми > Урбани прашања
  Active Topics Active Topics
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Предлози за дислокација на дел од спомениците

Bookmark and Share
 Post Reply Post Reply Page  <12345 11>
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
totobobo View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10-Apr-2013
Online Status: Offline
Posts: 247
  Quote totobobo Quote  Post ReplyReply #41 Posted: 23-Apr-2013 at 13:38
Колку што јас знам инвеститор е Владата на преостанатите објекти или Министерство закултура. Така да Жерновски ниту ке доградува, ниту ке дислоцира.
Interceptor design
Back to Top
xnx View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 05-Apr-2009
Online Status: Offline
Posts: 1887
  Quote xnx Quote  Post ReplyReply #42 Posted: 23-Apr-2013 at 13:56
kako sto opstina karpos ne dozvoli da se postavi konjanik na nejzina teritorija i porkaj toa sto investitor e vladata, taka i zernovski ima pravo da dislocira nekoi od spomenicite
Back to Top
xnx View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 05-Apr-2009
Online Status: Offline
Posts: 1887
  Quote xnx Quote  Post ReplyReply #43 Posted: 23-Apr-2013 at 16:59

Како да се тргнат спомениците од центарот на Скопје со примена на важечките закони

23.04.2013 09:06
Како%20да%20се%20тргнат%20спомениците%20од%20центарот%20на%20Скопје%20со%20примена%20на%20важечките%20закони

Деновиве се изнаслушав приказни зошто не може да се тргнат спомениците изградени/поставени во општина Центар. Слушнав за невладини организации кои ќе ги бранат, за крв која ќе паднела и слично.

Всушност, постапката воопшто не е сложена и е многу законска.

1. Во Законот за меморијалните споменици и спомен обележја (Службен весник на Република Македонија бр. 66/2004 г.) е дадена дефиниција на меморијален споменик и спомен обележје и кој може да го подигне. Според членот 3 „Меморијални споменици, во смисла на овој закон, се поединечни или група објекти и монументални дела од архитектурата, скулптурата, сликарството и применетата уметност со историски и уметнички содржини и вредности што се подигаат за трајно зачувување на споменот на настаните и личностите од членот 2 на овој закон, а кои се од исклучително значење за Република Македонија (во натамошниот текст: меморијален споменик). Настаните и личностите што се одбележуваат со меморијален споменик треба да се од исклучително значење за развојот на државноста на Република Македонија и за нејзиниот државноправен континуитет и да се вградени во историскиот развој на земјата.“

Акцентот е ставен на исклучителното значење и на државноправниот континуитет. Ова е првиот филтер во одредувањето на законитоста на поставените споменици.

Според членот 4 „Спомен-обележја, во смисла на овој закон, се бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и други уметнички и архитектонски дела и творби што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности од членот 2 на овој закон или од народната традиција, кои се од локално значење (во натамошниот текст: спомен- обележје).“

Акцентот е ставен на локалното значење. Ова е вториот филтер за одредување на законитоста на поставените споменици.

2. Во истиот закон е точно определено кој може да гради каков споменик.

Според членот 5 „Меморијален споменик може да подигне Собранието на Република Македонија“. „Спомен обележје може да подигаат општините, градот Скопје и општините во градот Скопје.“

Ова е третиот филтер за одредување на законитоста на поставените споменици.

3. Според членот 24 од истиот Закон „На подигањето на меморијален споменик и спомен-обележје се применуваат прописите за изградба на инвестициони објекти и прописите за просторно и урбанистичко планирање.“

Ова е четвртиот филтер за одредување на законитоста на поставените споменици.

Во 2009 година под заведен под број : 07-11-409/2 е пречистениот текст на Програмата на општина Центар за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја (претседател на комисијата за статут и прописи Владимир Бахчовановски).

Во Програмата се вели:

Програмата е објавена во Службен гласник на Општина Центар бр.4 од 29.04.2009 г.

Програмата е спротивна на Законот за меморијални споменици и спомен обележја заради тоа што ниту една од личностите спомнати во програмата не е на никаков начин поврзан со општина Центар и нема локално значење. Тоа го знаеле сите оние кои гласале за неа, со оглед на тоа дека Програмата се повикува на Законот.

Според член 50 од Законот за локална самоуправа: надлежност на градоначалникот е да ја контролира законитоста на прописите на советот.

Според член 51 од Законот за локална самоуправа: Ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.

Според член 70 од Законот за локална самоуправа: Надзор над законитоста на прописите на општината врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа.

Контрола на материјалното и финансиското работење на општината врши Министерството за финансии.

Ова значи дека:

-новиот градоначалник треба веднаш да ја преиспита законитоста на Програмата

-доколку се утврди прекршување на законот да се поведе кривична постапка против претседателот на советот, градоначалникот, министерот за локална самоуправа и министерот за финансии за злоупотреба на службената должност со барање за враќање на сите средства кои се противзаконски потрошени

-да започне постапка за отстранување на спомениците со тоа што трошоците ќе паднат на сметка на прекршителите на законот, а никако не на граѓаните на општина Центар.

http://okno.mk/node/27609


Back to Top
gjoko View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 18-Jun-2011
Location: kicevo
Online Status: Offline
Posts: 6554
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #44 Posted: 23-Apr-2013 at 18:40
одлуката за подигањето на спомениците е донесена во 2004 година од страна на советот на град Скопјеовој закон вероватно е воопштена форма за `ерга омнес`

Година: 2004 Број: 12
Датум на издавање: 12/14/2004
Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Програма

Наслов: Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележје
Текст:Врз основа на член 61 став 1 точка 5 од Статутот на Град Скопје, Советот на Град Скопје, на четириесет и седмата седница, одржана на 30 ноември 2004 година, донесе
П Р О Г Р А М А
за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележје
I. Вовед

Поаѓајќи од историската позиција и карактерот на Градот Скопје како град со богато историско мината и едно од најстарите цивилизациски жаришта, а сега главен град на Република Македонија во кој се концентрирани најголемиот дел од материјалните и духовните, популационите и стопанските, како и креативните и творечки потенцијали на Републиката се предлага Програма со која се утврдува потребата и обврската на Градот Скопје за одбележување со спомен-обележје на истакнати личности од историјата и културата. Во знак на почит и грижа на граѓаните на Градот Скопје, за зачувување на споменот на нивниот лик и дело, како и со цел да се збогатат јавните градски површини со уметнички и архитектонски дела и творби што со своите содржини и ознаки ќе ја изразат ваквата почит и грижа, се одбележуваат:

II. Личности кои ќе се одбележат
Со оваа Програма, Градот Скопје се определува за подигање спомен-обележје на следниве личности:
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
ЈУСТИНИЈАН
ЦАР САМОИЛ
СКЕНДЕР БЕГ
КАРПОШ
ГЕНЕРАЛ МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ
КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ
АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И МАКЕДОНСКИ ДОСИТЕЈ и
ЛАЗАР ТАНЕВ
III. Податоци за личностите и нивното значење, место каде ќе се подигне спомен-обележје, основните елементи за текстот што се истакнува на обележјето и рокот за подигање се утврдуваат со Одлука на Советот на Град Скопје за секое спомен-обележје одделно.
IV. Извор на средства за финансирање на подигањето и јавното промовирање на спомен-обележјето
Финансирањето на содржините на оваа Програма ќе се остварува од:
средства од Буџетот на Град Скопје;
донации;
Буџетот на РМ;
други извори, согласно закон.
V. Реализација на Програмата
За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на секое спомен-обележје содржано во Програмата, Советот на Градот Скопје ќе донесе одлука.

За секое спомен-обележје содржано во Програмата, односно за спроведување на постапката за неговото подигање, Советот на Градот Скопје именува одбор за подигање на спомен-обележјето. Составот и делокругот на одборот се определува во актот за неговото именување.
Оваа Програма е отворена и за други содржини, односно може да се дополнува и со други значајни личности. Иницијатива за дополнување на Програмата можат да дадат до Советот на Градот Скопје, правни и физички лица.
VI. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје”.

Број 09-3293/1
30 ноември 2004 година
С к о п ј е

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Страшо Нелковски,с.р.
Back to Top
daci92 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10-Dec-2012
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 1860
  Quote daci92 Quote  Post ReplyReply #45 Posted: 23-Apr-2013 at 19:58
Ѓоко твојов текст го потврдува тоа што и татко ми го кажуваше уште во 2008-2009 како шпекулација ,односно дека проектот (сега наречен) Скопје 2014 е 90% ако не и повеќе е планиран од претходната власт (тогаш врховната власт или подобро кажано владата бидејќи не постоеше децентрализацијата и највисокиот орган ги донесуваше најважните одлуки како оваа) но никогаш не започнала со реализација ,исто така зборуваше дека проектов ќе биде надграден со сигурност бидејќи мора да изменат и додадат нешто од власта за да се разликува од проектот на претходниците.

А сетиот текст докажува дека всушност сето ова поставување не е силување од оваа власт како што СДСМ и Жерновски тврдеа туку од претходната власт (нивната партија).
Е сега колку сето ова е легално направено ќе потврди ревизијата на делот кој Центар го инвестирал/изработил.
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 7072
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #46 Posted: 23-Apr-2013 at 21:20
Originally posted by daci92

Ѓоко твојов текст го потврдува тоа што и татко ми го кажуваше уште во 2008-2009 како шпекулација ,односно дека проектот (сега наречен) Скопје 2014 е 90% ако не и повеќе е планиран од претходната власт (тогаш врховната власт или подобро кажано владата бидејќи не постоеше децентрализацијата и највисокиот орган ги донесуваше најважните одлуки како оваа) но никогаш не започнала со реализација ,исто така зборуваше дека проектов ќе биде надграден со сигурност бидејќи мора да изменат и додадат нешто од власта за да се разликува од проектот на претходниците.

А сетиот текст докажува дека всушност сето ова поставување не е силување од оваа власт како што СДСМ и Жерновски тврдеа туку од претходната власт (нивната партија).
Е сега колку сето ова е легално направено ќе потврди ревизијата на делот кој Центар го инвестирал/изработил.
идејните решенија (и да не збориме за официјани урбанистички планови), барем оние кои ни биле сервирани, биле отсекогаш главно фокусирани на изградба на објекти, главно во областа околу плоштад Македонија и плоштад Карпошово востание, и дефинитивно не биле планирани објекти на маркиците за Уставен суд/Архив/Археолошки музеј и АЕК на пример
дури и доколку имало идеи за споменици, тоа сигурно биле неколку капителни, како оној на Александар, дури и овие кои се споменати во погорниот текст, се само девет, занемарителна бројка во споредба со тоа што се случува сега

единствено може да збориме дека иницијатор на поставување на скулптури беше Аларова (како бикот и шмизлата), и исто така мостот на уметноста, кој во нејзино време беше мостот на цвеќето, ама споменици никаде не биле спомнати претходно, уште помалку па дека се предвидени на секои пет метри да ги има...


Edited by zabegan - 23-Apr-2013 at 21:22
Architects create dreams...politicians create nightmares
Back to Top
gjoko View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 18-Jun-2011
Location: kicevo
Online Status: Offline
Posts: 6554
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #47 Posted: 23-Apr-2013 at 21:42
караницава околу споменициве на крај се сведува на народната-`подржи ми го копилево,да се искарам со к.....а`

се извинувам на ваквата споредба ,ама тоа е за мене вистината
Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12018
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #48 Posted: 23-Apr-2013 at 23:45
Originally posted by gjoko

дислокација можи да се направи само во разговор со добра воља на сите страни.ако се тргни со инат ништо нема да се направи.единствен начин е добро образложение и заедничка програма,све друго е пропаст

Одеднаш станавме Скандинавци?

Ѓоко, те  почитувам и знам дека за разлика од многумина други, коментираш искрено и најдобронамерно. Ама баш поради тоа не можам да се изначудам, каде беше ваквото резонирање (од цитатот) досега? Да се потсетиме, некој најпрвин измисли дека има „страни“ за овие работи и ја почна „војната“. Па потоа токму спротивно од тоа што го пиша ти, односно без никаков разговор ниту образложение ниту трунка добра воља, туку еднострано и со максимален инает, го спроведе целиот овој огормен циркус Ск2014 (и тоа бескрајно „надградуван и прошируван“). Зошто тоа тогаш не беше пропаст, туку му се наоѓаа неверојатни и комични оправдувања од кои човек со два грама мозок буквално добива вртоглавица, а пропаст ќе било сега, ако некој споменик или рингишпил се дислоцирал без „консензус“? И всушност, сериозно ли мислиш дека творците на Ск2014 ќе дадат согласност за било што, дури и за најмала ситница, па макар некој 1000 години да им образложува нешто најлогично и најрационално, со бескрајни количества добра волја? Апсолутно не, туку клин со клин се избива, само што за жал сеуште не е дојдено време за тоа да се случи во поголем размер, туку веројатно ќе се случува само нешто симболично.


Edited by Cloverstack - 23-Apr-2013 at 23:53
Back to Top
gjoko View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 18-Jun-2011
Location: kicevo
Online Status: Offline
Posts: 6554
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #49 Posted: 24-Apr-2013 at 00:07
несакав да навлагувам во детали за да не разгорам дебата што не ја посакувам.мислам дека ако се оди насила со дислокацијата,ќе настанат тензии,највероватно и со жив ѕид ќе ги бранат..

поентата ми беше низ разговор на еминентни луѓе,предводени од Жерновски(се знам со него од 1995),на некои луѓе од владата да им се објасни дека намерата е стварно позитивна,а не политичка,низ разговор едноставно да се убедат да се разретчат спомениците према логиката/каде се вишок-таму да се вади.

Тоа со противењето на тие дечките како се викаа-плоштад слобода мислам дека беѓе,неуспеа бидејќи беа малку на број.да излезеше критична маса од 10-20 000 луѓе ,сега немаше да биди ваква ситуацијата-да се радуваме на жерновски бидејќи нема да се гради тркалото.

да не навлезиме во политичкото критикување ладе све нечини кај противникот.

овде стварно треба сериозен разговор да се направи.

јас на пример имам познаник во парламентот(потекнуваме од исто село по мајки) и му објаснив дека во општината има доставено предлог проект(мислам дека беше од Алекс) со кој ќе остани видикот на споменикот низ портата,а сепак да се гради објектот.дали ќе помогни тоа-незнам.

сакав само со убав збор да обаснам дека има и подобри решенија
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 7072
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #50 Posted: 24-Apr-2013 at 00:09
Originally posted by gjokoпоентата ми беше низ разговор на еминентни луѓе,предводени од Жерновски(се знам со него од 1995),на некои луѓе од владата да им се објасни дека намерата е стварно позитивна,а не политичка,низ разговор едноставно да се убедат да се разретчат спомениците према логиката/каде се вишок-таму да се вади.

кај нас очигледно не постои вакво нешто, тоа и го посочува Кловер...
да постоеше таков вид на разговор, сега немаше воопшто да постои ни Ск2014, или барем ќе беше во многу поинаква форма
Architects create dreams...politicians create nightmares
Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12018
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #51 Posted: 24-Apr-2013 at 00:15
Originally posted by gjoko

на некои луѓе од владата да им се објасни дека намерата е стварно позитивна,а не политичка,низ разговор едноставно да се убедат да се разретчат спомениците према логиката/каде се вишок-таму да се вади.
Ама јас навистина почнувам да се прашувам дали последниве неколку години живееше во Македонија  Big%20smile
Back to Top
xnx View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 05-Apr-2009
Online Status: Offline
Posts: 1887
  Quote xnx Quote  Post ReplyReply #52 Posted: 24-Apr-2013 at 03:53
https://www.dropbox.com/s/33rrtm5mkh39xfg/prva_sednica_zeleni_parceli.pdf
Back to Top
totobobo View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10-Apr-2013
Online Status: Offline
Posts: 247
  Quote totobobo Quote  Post ReplyReply #53 Posted: 24-Apr-2013 at 06:40
Најчевска како и секогаш манипулира и се демантира сама себеси, па вели:
Според член 51 од Законот за локална самоуправа: Ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.
ЗНАЧИ ВО РОК ОД СЕДУМ ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
Јасно и гласно е кажано во кои рокови е можно поништување на решенија, сето друго е замајување на јавноста и собирање политички поени.
Interceptor design
Back to Top
totobobo View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10-Apr-2013
Online Status: Offline
Posts: 247
  Quote totobobo Quote  Post ReplyReply #54 Posted: 24-Apr-2013 at 06:44
Одлуката за подигањето на спомениците е донесена во 2004 година од страна на советот на град Скопјеовој закон вероватно е воопштена форма за `ерга омнес`
Само за потсетување, тогаш советот беше од СДСМ, а Градоначалник беше Ристо Пенов. Од што се гледа дека шефот на Жерновски и негов патрон Пенов е основоположник на идеата за спомениците.
Interceptor design
Back to Top
totobobo View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10-Apr-2013
Online Status: Offline
Posts: 247
  Quote totobobo Quote  Post ReplyReply #55 Posted: 24-Apr-2013 at 06:51
Originally posted by xnx

kako sto opstina karpos ne dozvoli da se postavi konjanik na nejzina teritorija i porkaj toa sto investitor e vladata, taka i zernovski ima pravo da dislocira nekoi od spomenicite
Opstina Karpos ne donese resenija za postavuvanje na spomenicite, vo ovoj slucaj postojat resenija i dozvoli za gradbite i spomenicite. Ne postoi pravna forma da stopiras gradba ako se odviva gradenjeto soglasno dobienata dozvola. Inaku koj privaten investitor bi se nafatil da gradi ako moze bilo koja nova lokalna vlast da stopira gradba so legalno dobiena dozvola.
Interceptor design
Back to Top
ant11 View Drop Down
Groupie
Groupie


Joined: 29-Mar-2011
Online Status: Offline
Posts: 39
  Quote ant11 Quote  Post ReplyReply #56 Posted: 24-Apr-2013 at 10:19
Originally posted by pbanks

Originally posted by ant11

нема дислокација, ниту уривање


и јас сум сигурен дека нема да има, поради недостиг на волја, ресурси, способност, визија итн...

Но интересна ми е оваа хистерија дека „нема дислокација, нема уривање“ што се врти деновиве. Од еднаш стана битно да се почитуваат „различностите“ и да се почитува тоа што е изградено, после повеќе години потсмев и ситење кон сите на кои не им се допаѓа СК2014


Која хистерија?
Прашањето за допаѓање или не, потреба или не, овој или оној стил е сосема друго.
Дали навистина мислите дека некој нешто ќе дислоцира? Сега, оваа година или наредната? Ќе троши пари за дислокација на споменици чија изработка и поставување е нели непотребно трошење пари?

Јас мислам дека ќе биде интересно да се види како општина Центар ќе ги постави последните три споменици - Албанци, чии постаменти се готови или во завршна фаза.

За 10-15 години - можеби и ќе може нешто да се смени иако лично не верувам.
На сите ќе им легне.
А Жерновски, кој нели го избегнувал плоштадот од што му се повраќало (го видовме во Пелистер со амбасадорите) ќе го гледаме и во Портата и во Музеите итн.

Искулирајте малку.

Back to Top
gjoko View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 18-Jun-2011
Location: kicevo
Online Status: Offline
Posts: 6554
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #57 Posted: 24-Apr-2013 at 16:35
Морално Кловер си во право,ама јас кажувам начин на кој има шанси да се направи нешто.јас тргнувам од принцип што можи да се направи,а не што `треба` да се направи.Во пракса многу пати овие две работи не се совпаѓаат
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 7072
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #58 Posted: 24-Apr-2013 at 21:25
Originally posted by ant11

Originally posted by pbanks

Originally posted by ant11

нема дислокација, ниту уривање


и јас сум сигурен дека нема да има, поради недостиг на волја, ресурси, способност, визија итн...

Но интересна ми е оваа хистерија дека „нема дислокација, нема уривање“ што се врти деновиве. Од еднаш стана битно да се почитуваат „различностите“ и да се почитува тоа што е изградено, после повеќе години потсмев и ситење кон сите на кои не им се допаѓа СК2014


Која хистерија?
Прашањето за допаѓање или не, потреба или не, овој или оној стил е сосема друго.
Дали навистина мислите дека некој нешто ќе дислоцира? Сега, оваа година или наредната? Ќе троши пари за дислокација на споменици чија изработка и поставување е нели непотребно трошење пари?

Јас мислам дека ќе биде интересно да се види како општина Центар ќе ги постави последните три споменици - Албанци, чии постаменти се готови или во завршна фаза.

За 10-15 години - можеби и ќе може нешто да се смени иако лично не верувам.
На сите ќе им легне.
А Жерновски, кој нели го избегнувал плоштадот од што му се повраќало (го видовме во Пелистер со амбасадорите) ќе го гледаме и во Портата и во Музеите итн.

Искулирајте малку.

мислам дека одамна е заклучено колкава е веројатноста некој споменик да биде дислоциран, аман веќе...
темава е чисто за идеи, не значи дека сега ќе се крене револуција против споменици од утре
Architects create dreams...politicians create nightmares
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 7072
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #59 Posted: 24-Apr-2013 at 21:30
Originally posted by gjoko

Морално Кловер си во право,ама јас кажувам начин на кој има шанси да се направи нешто.јас тргнувам од принцип што можи да се направи,а не што `треба` да се направи.Во пракса многу пати овие две работи не се совпаѓаат
Ѓоко, те разбирам е што сакаш да кажеш и ние поддржуваме таков пристап... но, да се работеше за интерес на властите кон добронамерните причини, немаше воопшто да се гради во моментов

ние како лаици сме приметиле што не е во ред со многу проекти... според тоа, би требало и политичар, кој дури и еден грам памет да има, да го примети тоа и да не прави грешки

никој во оваа земја нема никаков интерес за разум во урбанизмот, ни стручната јавност, ни обичната раја, ни политичките редови, зошто би имал верба дека сега нешто би било поразлично?
Architects create dreams...politicians create nightmares
Back to Top
gjoko View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 18-Jun-2011
Location: kicevo
Online Status: Offline
Posts: 6554
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #60 Posted: 24-Apr-2013 at 23:32
проблемот е ако нешто се негира и критикува во целост,другата страна тоа ќе го свати дека политика стои зад тоа,а тогаш нема шанси ништо да се направи.

затоа настапот треба да биди таков за да сватат дека стварно некој добро разлислил и предложил добра идеа,а не само контрање и инаетење.

-ќе го повторам случајот со изградбата на плоштадот од страна на Пенов-тогаш сегшните градители на спомениците на овој оспоруван плоштад,од пети жили се обидуваа да докажат дека плоштадот е утка,нагибот на теренот е промашен и плоштадот ќе биди езеро од вода,дека покрај многу квалитетен мермер што имаме дома Пенов увезува од Босна,дека плоштадот е многу голем и нема со што да се пополни!!!!!!!,дека се перат пари со пренесување на коцката(ова го спомена и Ѓорѓе Марјановиќ),дека се сечат вековните костени....

Мора да признам дека тогаш и кај мене се јави доза на скепса и почнав да верувам дека стварно тука нешто нечини.

Но подоцна видов дека критиката доаѓала чисто од причини дека проектот го прави ПРОТИВНИКОТ,и мора да се критикува.

Еве сега по втор пат му се извинувам на Пенов што како единка сум бил против изградба на нов плоштад
Back to Top
 Post Reply Post Reply Page  <12345 11>

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.172 seconds.

Copyright ©2007 - 2019  build.mk

Коментарите на форумот претставуваат лично мислење на нивните автори и не претставуваат официјален став на build.mk.