Print Page | Close Window

Aмбалажа, складирање и транспорт

Printed From: build.mk
Category: Останати теми
Forum Name: Наука и технологија
Forum Discription:
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1609
Printed Date: 05-Jun-2020 at 16:48


Topic: Aмбалажа, складирање и транспорт
Posted By: Max
Subject: Aмбалажа, складирање и транспорт
Date Posted: 14-Mar-2012 at 23:23

Денес во светот се користат разни видови на палети, по своитекарактеристични особини, по обликот, димензиите и намената. Меѓутоа ситепалети, согласно практичната употреба, може да се сместат во четири основнигрупи: 1) рамни палети, 2) бокс-палети, 3) столбни палети и 4) специјални палети. Секој од овие типови на палети има под-типови, како што се: палети запарчест товар, палети за течен товар, палети за растресит товар... ПовеќетоЕвропски земји, кои се вклучени во Европскиот палетен систем, најмногу гикористат рамните палети со димензии 1200x1000 mm, на кои може да се сложатокулу 1000 килограми стока
...
http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/47f5d50513469.pdf - http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/47f5d50513469.pdfhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pallet - http://en.wikipedia.org/wiki/Pallet

http://www.harborpallet.com/pallets.html - http://www.harborpallet.com/pallets.html

http://www.theonlinecatalog.com/b2bind/store/PalletsEquipment/100RECYCLEDPALLETS/ - http://www.theonlinecatalog.com/b2bind/store/PalletsEquipment/100RECYCLEDPALLETS/

[tube]ThRpyTosv3E[/tube]

Палети МКД - http://www.paleti.com.mk/?page_id=2 - http://www.paleti.com.mk/?page_id=2 [ - 1 ][ http://www.moskov-ms.mk/ - 2 ][ http://www.bopak.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=122 - 3 ]

Палета и Палетни рамки - http://logsys.bg/?p=193 - http://logsys.bg/?p=193Replies:
Posted By: Max
Date Posted: 15-Mar-2012 at 19:11


[tube]Y3XNzLO6x78[/tube]

http://energopak.hr/ibc-kontejneri/ - http://energopak.hr/ibc-kontejneri/

http://www.lpsind.com/hazardousmaterialspackaging.html - http://www.lpsind.com/hazardousmaterialspackaging.html

http://kadoyagm.en.alibaba.com/productgrouplist-210275293/IBC_Tank.html - http://kadoyagm.en.alibaba.com/productgrouplist-210275293/IBC_Tank.html [ http://www.krampitz.de/PDF/Prospekte/Serbisch/MINOTAUR_Baustelleneinheiten_RS.pdf - 1 ]

[tube]JwFyDbmXxek[/tube]

http://www.interstateproducts.com/spill_containment_pallet.htm - http://www.interstateproducts.com/spill_containment_pallet.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Spill_pallet - http://en.wikipedia.org/wiki/Spill_pallet


Posted By: Max
Date Posted: 15-Mar-2012 at 19:19

[tube]sLdsCqJ8amY[/tube]

http://www.nefab.com/Packaging_Products.aspx - http://www.nefab.com/Packaging_Products.aspx

http://www.nefab.com/Packaging_Materials_Product_Information.aspx - http://www.nefab.com/Packaging_Materials_Product_Information.aspx


Posted By: Max
Date Posted: 15-Mar-2012 at 19:31

http://en.wikipedia.org/wiki/Cushioning - http://en.wikipedia.org/wiki/Cushioning

http://www.wrapnpack.com/oscommerce/ - http://www.wrapnpack.com/oscommerce/

    [tube]4K8Q1uLKI7U[/tube]

http://www.tricountypackaging.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=72 - http://www.tricountypackaging.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=72

http://www.scapackaging.com/packaging-products/Product-overview/Transit-packaging/ - http://www.scapackaging.com/packaging-products/Product-overview/Transit-packaging/

http://www.chemkind.com/ckfind.html?ckm=search&ckpt=P&ckt=P&ckk=packaging+sponge&counCode= - http://www.chemkind.com/ckfind.html?ckm=search&ckpt=P&ckt=P&ckk=packaging+sponge&counCode=

http://www.efoam.co.uk/Spackaging.php - http://www.efoam.co.uk/Spackaging.php


Posted By: Max
Date Posted: 15-Mar-2012 at 20:10

[tube]-oIMpRRasWc[/tube]

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Crate - http://en.wikipedia.org/wiki/Crate

 • [tube]HeRuuC7HR5w[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 20:40

  [tube]HyT-wkHL9FA[/tube]

  Во производната програма брановидните картони се усвоени со неколку типа како: двослоен, трослоен и петослоен со можност бранот да биде микро или Е-бран, Б - бран и Ц - бран што ја одредуваа висината на картонот .
  Се изработуваат од најразлични комбинации на амбалажни хартии како рециклирани така и хартии со висок квалитет на база на природни материи - целулозата и различни граматури кои го одредуваат квалитетот на брановидниот картон.
  Брановидните картони можат да се импрегнираат со што стануваат водоотпорни со што се зголемува механичката цврстина.
  Основната намена на брановидните картони е за изработка на амбалажни кутии погодни за транспортирање на подолги релации и во услови на зголемена влажност.
  http://komuna.com.mk/mk/brankart.htm - http://komuna.com.mk/mk/brankart.htm

  [tube]-CYbEM3INWY[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 20:53

      

  http://www.duropack.at/en/corrugated-board/special-products.html - http://www.duropack.at/en/corrugated-board/special-products.html


  Австриски “Дуропак“ официјално сопственик на “Комуна“

  Австриската компанија за производи за пакување “Дуропак“ по спроведената понуда за откуп на акции издадени од “Комуна“ АД Скопје и формално го презема друштвото за производство на хартија и амбалажа Скопска Комуна.
  Комисијата за хартии од вредност донесе решение со кои ја утврди успешната понуда за откуп на акции со што “Комуна“ ја презема австрискиот инвеститор кој се стекнува со 179.182 обични акции кои носат учество од 68,8 отсто од акциите со право на глас.

  За 2010 година “Комуна“ објави загуба од 30,8 милиони денари. Обврските на компанијата на крајот на 2010 година изнесуваат 307,5 милиони денари и во споредба со 2009 година бележат раст од 20 отсто . Лани компанијата остварила приходи во износ од 790,5 милиони денари, а што претставува раст од 82 милиони денари во споредба со 2009 година. Ова значи дека компанијата и покрај тоа што ги зголемува приходите, генерира загуба од работењето, што и не мора да значи дека е долгорочна опасност.

  “Комуна“ беше најстар и лидер за производство на хартија и амбалажа во Македонија со вкупен капацитет од 37.000 тони амбалажни производи.
  http://tocka.com.mk/1/47509/avstriski-duropak-oficijalno-sopstvenik-na-komuna - http://tocka.com.mk/1/47509/avstriski-duropak-oficijalno-sopstvenik-na-komuna


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 21:41

  Еко Амбалажа - http://www.packagingknowledge.com/degradable_biodegradable_bags.asp - http://www.packagingknowledge.com/degradable_biodegradable_bags.asp [ http://biopak.com.au/ - 1 ][ http://www.unisource.ca/unisource/en/products/featured-products - 2 ]

  http://www.greencellfoam.com/content/Applications.php - http://www.greencellfoam.com/content/Applications.php

  [tube]QMLsPmAhYrk[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 21:51

  [tube]5FDLAIm1NNw[/tube]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pallet - http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pallet

  Pallet Wars: Wood vs. Plastic for Food Safety - http://abcnews.go.com/Health/WellnessNews/food-safety-plastic-wood-pallet-wars/story?id=9790623#.T2JVksUgc-A - http://abcnews.go.com/Health/WellnessNews/food-safety-plastic-wood-pallet-wars/story?id=9790623#.T2JVksUgc-A


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 22:11

  [tube]zX76Xcf9WwA[/tube]

  Q: How is Lock n’ Pop different than hot melt palletizing glues?
  A: Even though there have been improvements in hot melt palletizing glues over the past few years, they do not come close to working as well as Lock n’ Pop. Unlike hot melt, Lock n’ Pop does not leave any visible residue. Lock n’ Pop is much less susceptible to package tearing upon separation. Also, Lock n’ Pop is applied cold. Accidental contact with the applicator or the adhesive will not cause burns.
  http://www.locknpop.com/prd_faqs.html - http://www.locknpop.com/prd_faqs.html


  http://en.wikipedia.org/wiki/Slip_sheet - http://en.wikipedia.org/wiki/Slip_sheet

  http://www.sdipackaging.com/en/prod_gripslip.php - http://www.sdipackaging.com/en/prod_gripslip.php [ http://en.endupack.com/Default.aspx?tabid=2076 - 1 ]

  [tube]4N3wO4fTHeI[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 23:25

  [tube]48KJFe1_2hQ[/tube]

  http://www.youtube.com/watch?v=pcsk9nEKPGM&t=1m40s - http://www.youtube.com/watch?v=pcsk9nEKPGM&t=1m40s

  roller beds   -
  http://www.directindustry.com/prod/ancra-systems/automatic-truck-loading-unloading-systems-62834-410537.html - http://www.directindustry.com/prod/ancra-systems/automatic-truck-loading-unloading-systems-62834-410537.html


  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Mar-2012 at 23:32

  Rota conveyor bed - http://www.rotacaster.com.au/conveyor-transfer-solutions.html - http://www.rotacaster.com.au/conveyor-transfer-solutions.html

  http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=120445#120445 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=120445#120445

  [tube]pKjQ9aaXwpg[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 12:14

  http://www.rollerforks.com/downloads.aspx - http://www.rollerforks.com/downloads.aspx

  [tube]4yvBHiAlxPU[/tube]

  http://www.warehousenews.co.uk/2009/09/meijer-is-a-major-player/ - http://www.warehousenews.co.uk/2009/09/meijer-is-a-major-player/

  [tube]bGo86nlwZSQ[/tube]

  http://www.kaup.de/li/be/dcy/ - http://www.kaup.de/li/be/dcy/


  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 12:31

  [tube]4aFM1yRRejY[/tube]

  http://www.maxforklift.com/1.5T-Power-Stacker/14.html - http://www.maxforklift.com/1.5T-Power-Stacker/14.html [ http://www.alibaba.com/showroom/electric-stacker-price.html - 1 ][ http://www.machines4u.com.au/browse/Forklift/Walkie-Stackers-250/Walkie-Stacker-1291/ - 2 ]

  [tube]RfzVPcsaZQs[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 12:55


  http://www.vestilmfg.com/products/mhequip/carts.htm - http://www.vestilmfg.com/products/mhequip/carts.htm

  http://www.vestilmfg.com/ergosol.html - http://www.vestilmfg.com/ergosol.html

  [tube]23G1AgtB2GI[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 13:51  http://www.pobeda.co.rs/mhe.htm - http://www.pobeda.co.rs/mhe.htm

  http://www.terra-world.com/EN/Applications/Waste%20%20Recycling/Walkie%20stackers/WF+3000.aspx - http://www.terra-world.com/EN/Applications/Waste%20%20Recycling/Walkie%20stackers/WF+3000.aspx [ http://zk.com.mk/Pages/Terra-Makedonija/195570 - 1 ]

  http://polovni-viljuskari.rs/-1_SVE/ - http://polovni-viljuskari.rs/-1_SVE/

  http://www.liftandstor.com.au/trolleys-hank-trucks/ - http://www.liftandstor.com.au/trolleys-hank-trucks/

  http://www.coxengineering.com.au/category/594/ - http://www.coxengineering.com.au/category/594/  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 14:00

  [tube]FwNQMXEyZCE[/tube]

  http://www.termalift.com.mk/product_details.aspx?tid=1132 - http://www.termalift.com.mk/product_details.aspx?tid=1132 [ http://www.bt-forklifts.com/En/Products/ProductRange/Pages/Stackers.aspx - 1 ]

  Резервни делови

  Во рамките на "Термалифт дд" работи и секторот за резервни делови, со сопствен магацин, кој ефикасно и брзо ги опслужува клиентите. Доколку имате проблем со Вашиот виљушкар и не можете да најдете резервен дел, слободно обратете се. кај нас. Ние ќе го решиме Вашиот проблем со стручна помош и брза испорака.

  Ви треба сервис или одржување?

  На Вашиот вилушкар му треба сервис или тековно одржување? Термалифт дд располага со сервис кој е составен од високостручни кадри и специјализирани возила. Доколку барате редовен сервис за Вашиот вилушкар слободно обратете се.
  http://www.termalift.com.mk/services.aspx - http://www.termalift.com.mk/services.aspx  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 14:41


  [tube]aBZ7YfJ_zSI[/tube]

  http://www.hyster.com/ - http://www.hyster.com/

  http://www.documfilm.ru/news/discovery_transatlanticheskie_ispytanija_avtopogruzchiki/2011-10-18-285 - http://www.documfilm.ru/news/discovery_transatlanticheskie_ispytanija_avtopogruzchiki/2011-10-18-285


  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 19:31

  [tube]Uh8hVU3o6DQ[/tube]

  http://www.rfidjournal.com/article/view/3414 - http://www.rfidjournal.com/article/view/3414 [ http://www.rfidjournal.com/search?q=forklift&search-form=search - 1 ]

  [tube]7OMelE2h4As[/tube]  Posted By: Max
  Date Posted: 16-Mar-2012 at 20:44

  [tube]V8ZmOgMlyRE[/tube]

  Speed Limits
  Regulating the speed limit of an industrial truck is an important part of the environmental design of the workplace. A forklift truck moving through a warehouse had tremendous momentum. Momentum is the mass of an object multiplied by its velocity. Mathematically, momentum is Weight x Speed x 1.5.
       A 5,000-pound forklift moving through a warehouse at ten miles per hour with a 4,000-pound load has a potential destructive force of 135,000-foot pounds of energy. A loaded forklift travels through a warehouse with the force of a Cadillac Eldorado driving 20 mph.
       A lift truck cannot stop in an instant. G. E. Lovested(10) showed that it takes about 1.3 feet for each mile per hour for a panic stop. It takes 0.75 second for the operator to become aware of the existence of a hazard and another full second for the mechanical parts of the vehicle to respond.(2)
       A forklift truck moving at ten miles per hour may take 40 feet to stop.* Theoretically, the operator should allow 40 feet between the truck and a person on foot. Since this is not practical, we reduce forklift speeds and establish operating rules.
       Lovested says that the maximum speed limit allowable by a forklift truck is eight miles per hour. In areas where pedestrians are present, speed limits should not exceed three miles per hour. Radar measurements of forklift speeds in factories show Lovested's suggested speeds are appropriate. All speed limits and other traffic advisories should be posted.
  ...
  http://www.safety-engineer.com/forklift.shtml - http://www.safety-engineer.com/forklift.shtml


  [tube]6rsspjpgh7k[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 17-Mar-2012 at 16:16

  Шпедиции - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=773 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=773

  Царина - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=773 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=773

  ...
  Во случај кога деловите за пакување имаат единствени димензии - според можните димензии на модулот 400 х 600 mm  тие можат лесно да се сместуваат на палети со димензии 800 х 1200 mm, а со тоа се обезбедуваат неопходните предуслови за рационално користење на постројките и уредите за претовар, комисионирање и складирање.
  Единствените димензии на деловите за пакување и можностите за нивна
  палетизација го олеснуваат и забрзуваат претоварот помеѓу поединечните членови на транспортниот ланец и обезбедуваат оптимално искористување на товарниот простор.
  Точните и прегледните податоци на поединечните делови за пакување го олеснуваат споредувањето со податоците на пропратните документи, како кај превземањето така и кај предавањето на стоката
  ...

  Значењето на шпедицијата во рационализација на транспортот на стоката произлегува од нејзината задача како дејност. Според сваќањата во повеќето земји, основни задачи на шпедитерската дејност (на едно шпедитерско претпријатие), се:
      а) обезбедување и организирање на превозните услуги и услугите за манипулација со товарот (утовар, претовар и истовар на стоката). Овде, пред се, се подразбира заклучување на договор со превозниците или со специјализирани претпријатија за утовар, истовар и претовар на стоката - од поморски бродови на превозни средства на копнениот, водниот или воздушниот сообраќај, да се изработат соодветни документи во врска со вршењето на овие услуги, како и обезбедување претовар на стоката помеѓу исти или различни носители на транспортот.
      б) извршување на транспортни услуги и услуги за манипулација со товарот (утовар, претовар и истовар на стоката). Се работи за извршување на дејноста на превозникот, посебно оние во специјализираниот товарен сообраќај на други релации кој се врши со моторни возила од повеќе видови (отпрема и допрема на стоката). Во ова подрачје на работата спаѓаат и услугите на товарење со помош на сопствени или туѓи средства и опрема, како и извршување на прекуморски превози во чартер - бродскиот простор.
      в) собирање на стоката. Шпедитерот ги составува и распределува собраните пратки, а во врска со тоа и ги пресметува трошоците на соодветните носители на транспортот (на пример отпремање на стоката во собирните коли на железничкиот сообраќај).
     г) складирање и чување на стоката. Ова работно подрачје опфаќа складирање на стоката во сопствени или туѓи складишта, а особено попатното складирање, кое е условено со реализација на транспортниот ланец.
     д) споредни и посебни услуги. Овој делокруг на работата на шпедитерот опфаќа многу голем број задачи, а нивното набројување треба да ни овозможи барем во основа да ги согледаме многубројните и разновидните активности на шпедитерот врзани за извршување на неговите основни дејности. Во такви споредни услуги спаѓаат:
          - манипулација со стоката, која помеѓу другото ги опфаќа следните активности: отстранување на извозните ознаки, пакување, препакување, преобележување, вадење мостри, утврдување на квалитетот и квантитетот на стоката, контрола на стоката, чистење и сушење, како и оплеменување на житариците;
          - испорачување и посредување во врска со испораката на контенери, цистерни и транспортни средства;
          - набавка, односно изработување на транспортни документи и пропратници како на пример товарни листови, коносмани, конзуларни фактури, уверенија за потеклото на стоката, уверенија за здраствената состојба, царински декларации, царински пропратни документи, статистички документи, пропратница за стоката и многу други документи во врска со превозот на стоката;
          - активности во врска со обавувањето на царинските формалности;
          - издавање на шпедитерски потврди за превземањето на стоката - Forwarding Agents Certificate of Receipt - FCR, како и шпедитерски коносмани или, како што во пракса се нарекуваат, куќни колосмани;
          - заклучување на договор за транспортно осигурување на стоката, или посредување во тоа, и издавање полиси за осигурување; и
          - вршење на останати услуги и формалности поврзани со транспортот на стоката и слично.
      Шпедицијата денес е многу хетерогена дејност, па може да се дели според различни аспекти, а во врска со тоа и според различното работно подрачје, во поединечните групи.


      Според просторниот обем на работа и ширината на работното подрачје, шпедицијата се дели на:
          - внатрешна и
          - меѓународна
      Според местото на разместување, како и според работното подрачје, се дели на:
          - шпедиција во поморските пристаништа;
          - шпедиција за претовар во внатрешниот сообраќај; и
          - погранична шпедиција.
  Во овој случај разместувањето на претпријатијата за шпедиција многу често го одредува само работното подрачје, и обратно. Поради тоа може да се зборува за повратно влијание на овие два фактори.
      Според обемот на работите во однос на поединечните носители на транспортот, шпедициите се делат на:
          - шпедиции во железничкиот сообраќај;
          - шпедиции во патниот сообраќај; и
          - шпедиции во воздушниот сообраќај.

  Понатамошната диференцијација на шпедицијата се врши, според видот и
  карактерот на активностите, на:
          - шпедиции за собирен транспорт на стоката;
          - шпедиции за транспорт на масовна стока; и
          - шпедиции за транспорт на експресна стока.

  Паралелно со развојот на специјализацијата, во шпедитерската дејност се
  развивале и помошни дејности, како на пример организација за претовар на стоката, биро за рекламација во товарниот сообраќај, организација за контрола на стоката, и.т.н.
  ...

  Шпедитерската потврда за превозот е документ со кој шпедитерот потврдува дека специфицираната наведена стока ја превзел во добра состојба со цел да ја утовари на (наведено во документот) определеното место со одредено сообраќајно средство поради испорака (наведено во документот) на примачот или овластеното лице, како и дека предавањето на пратката ќе ја изврши врз основа на уредно наведениот FCT (Forwrding - Agents Certificate of Transport) т.е. шпедитерска потврда за превоз. Според тоа, овој шпедитерски документ треба да ја исполни задачата која во поморскиот превоз е исполнета во коносманот. Меѓутоа, тој е од посебно значење кај мешовитиот превоз или кај превозот на собирни пратки со оглед на тоа дека има преносен карактер (може да се пренесува на трети лица), со што во потполност ја исполнува функцијата на работен документ.
      Дејноста на современата шпедиција се темели, пред се, на примена на палети, контенери и други товарни единици во најразлични облици. Всушност, се посложените задачи на шпедитерот во голема мерка се олеснети со примената на контенерите, посебно големите, што значително го олеснува превозот на стоката “од врата до врата”, особено поради тоа што овие товарни единици го овозможуваат превозот на пратките со присуство на различни носители на превозот на транспортот и упростување на сите пропратни манипулации.
  На подрачјето за дистрибуција на стоката во новите услови денес на шпедитерот може на економичен и рационален начин да му се принесе решение на голем број различни функции. Наспроти тоа, кај многу претпријатија на корисниците и понатаму постои желба во сопствена режија, т.е. со сопствени средства и сопствена работна снага, да се извршуваат работите за дистрибуција на стоката па дури и на другите релации на превозот. Оправданоста на ваквата постапка не може економично да се објасни ниту логистички да се докаже.

  ...
  Во давањето на услуга во подрачјето на меѓународната и внатрешната
  шпедиција присутен е тренд на испраќачот и примачот на стоката да му се
  понуди комплетен пакет на услуги којшто го покрива целокупното подрачје на маркетинг логистиката. Главни носители на овие активности се системите од стоковно-дистрибутивни центри, лоцирани на периферијата од урбаните средини и во непосредна близина на самите индустриски зони. Привлекувањето на поголем број корисници, често со ист вид на стока, овозможува собирање на стоковните токови во просторот и времето, и на тој начин шпедитерите, преку стоковно-дистрибутивните центри. им обезбедуваат на корисниците подобар квалитет и пониска цена на услугите.
  http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/integralentransport.pdf - http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/integralentransport.pdf


  Факултет за туризам и угостителство – Охрид - Студиска програма за царина и шпедиција - http://www.ftu.uklo.edu.mk/Elaborat%20Carina%202010fff.pdf - http://www.ftu.uklo.edu.mk/Elaborat%20Carina%202010fff.pdf

  Струката за Техничар за транспорт и шпедиција опфаќа четиригодишно образование. Во текот на тие четири години, учениците кои ја следат таа настава ќе имаат можност да изучуваат за поплнување на сите видови собраќајни документи,царински декларации и средување на документите за TIR,CMR,RID и ECD.
  Во нашето училиште има можност да сe образуваат 34 ученици,1 паралелка, за да бидат тие примени треба да имаат 60 поени минимум.
  http://gvko.edu.mk/sobrakajna.php - http://gvko.edu.mk/sobrakajna.php
     


  Posted By: Max
  Date Posted: 17-Mar-2012 at 16:50

  [tube]OooIxFg9xqQ[/tube]

  [tube]zOPFYh6Qb-w[/tube]

  [tube]wfASrtNZjqM[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 17-Mar-2012 at 19:40
  05.10.2011 - Почнува првиот Меѓународен саем за транспорт и логистика  На Скопски саем денеска почнува првиот Меѓународен саем за транспорт и логистика, кој ќе трае до 8-ми овој месец.

  Над 40 компании од авиосообраќајот, железничкиот и поморскиот транспорт и од шпедитерските и логистичките центри ќе се претстават во првите две саемски хали, во Метрополис арената и Хала 2, на затворен изложбен простор од 5.000 метри квадратни и надворешен од 8.000 метри квадратни.

  Во текот на четири саемски дена посетителите ќе можат да се запознаат со состојбите, новините и можностите во авиосообраќајот преку концесионерот на македонските аеродроми „ТАВ Македонија“. Тој на саемот ќе промовира нов логистички центар.

  Железничкиот транспорт ќе биде претставен од Македонски и Словенечки железници. Промоција на можностите на поморскиот транспорт ќе има преку штандови на Солунското пристаниште, албанското „Драч“ и црногорските „Бар“ и „Контејнерски терминал и генерални товари“.

  Товарните и возилата за утовар и истовар и транспортните системи треба да ги промовираат локалните импортери на светските брендови Сцхмитз, Ивецо, Мерцедес Бенз, Волво, Ман, Пеугеот. Свое претставување ќе имаат и голем број шпедитерски и логистички центри, домашни и странски, како „Фершпед“, „Дени Интернационал“, „Сцхенкер“, „Куехне+Нагел“, „Гебрудер Њеисс“, како и осигурителни компании и банки, софтверски компании, ГПС и навигациски системи.

  На саемот ќе учествуваат компании и асоцијации покрај од Македонија и од Шведска, Германија, Швајцарија, Австрија, Италија, Словенија, Црна Гора и од соседните Србија, Грција и Албанија.

  Покровител на манифестацијата е Сава Табак.
  http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=B9D61AFB871703409F5B2036FB821294 - http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=B9D61AFB871703409F5B2036FB821294


  [tube]jmGc_YOBZEY[/tube]

  МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2012
  24.09.2012 - 28.09.2012

  Поаѓајќи од фактот дека транспортот и логистиката претставуваат еден од клучните фактори заразвој на трговската размена на една земја, а со тоа и поттикнување на економскиот развој и поврзување со светските економски текови, се наметна потребата од организирање на една специјализирана саемска манифестација каде фирмите од овој сектор имаат единствена можност за претставување, афирмација и директен контакт со пошироката деловна јавност.  Саемот Транспорт и логистика 2012 нуди единствена можност за:
      - согледување на состојбите во транспортно-логистичкиот сектор
      - кои се предизвиците со кои се соочува оваа индустрија
      - во која насока се движат пазарните трендови
      - местото на македонската логистика во меѓународни рамки

  Во рамките на Саемот, покрај комерцијално-изложбениот дел, ќе се одржи и трибина на којаексперти ќе дебатираат за современите трендови и развојните насоки во транспортнологистичкиот сектор.

  ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2012

  - Промовирајте ги своите услуги пред пошироката деловна публика
  - Направете директен контакт на едно место со компании заинтересирани за вашите услуги
  - Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба
  - Откријте нови можности во транспортно-логистичкиот сектор
  - Сретнете се и соберете искуства од водечките логистички компании
  http://www.eragrupa.mk/exhibitions.aspx?exh=1&sub=Transport_Logistika&menu=6&tip=3&id=Saemi - http://www.eragrupa.mk/exhibitions.aspx?exh=1&sub=Transport_Logistika&menu=6&tip=3&id=Saemi


  Posted By: Max
  Date Posted: 17-Mar-2012 at 22:25

  http://www.eulogisticshub.com/logistics_event_calendar.html - http://www.eulogisticshub.com/logistics_event_calendar.html

  SITL Europe 27-30.30.2012 one of the most important logistic trade fair in Europe - http://www.sitl.eu/site/GB/Exhibit/Exhibitors__profile,I4259.htm - http://www.sitl.eu/site/GB/Exhibit/Exhibitors__profile,I4259.htm

  ICS - IMPORT CONTROL SYSTEM
  ICS (Import Control System) is the electronic security declaration management system for the importation of goods into the European Union customs territory.
  ...
  The new regulation requires that a certain number of data elements be sent to the EU customs office of first entry before the merchandise enters the territory and in most cases, even before leaving the country of export.
  Upon receipt of the ENS (Entry Summary Declaration) message, the customs office of first entry performs the security-related risk analysis.
  ...
  Shipping goods via...                                    You must submit the ENS...
  - maritime containerised cargo............................at least 24 hours before loading at the port of departure
  - maritime bulk/break bulk cargo.........................at least four hours before arrival
  - maritime sea voyages of less than 24 hours..........at least two hours before arrival
  - short-haul flights-less than 4h duration.................at the time of actual take-off
  - long-haul flights..............................................at least four hours before arrival
  - rail and inland waterways..................................at least two hours before arrival
  - road traffic.....................................................at least one hour before arrival

  http://www.ics-import-control-system.net/ICS-glossaire.html - http://www.ics-import-control-system.net/ICS-glossaire.html


  Posted By: Max
  Date Posted: 17-Mar-2012 at 22:33

  TRUCKS OF THE FUTURE; CLOSER TO REALITY THAN YOU THINK - http://www.transportmag.org/News/news0486.aspx - http://www.transportmag.org/News/news0486.aspx

  [tube]SMcNq36IhY4[/tube]

  [tube]xM5OuR7ICMc[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 12:20

  и за виљушкари има нови концепти http://www.forkliftaction.com/news/newsdisplay.aspx?nwid=8220 - http://www.forkliftaction.com/news/newsdisplay.aspx?nwid=8220

  [tube]_f_x0RgVzfc[/tube]

  [tube]XOX2vY-VOk4[/tube]

  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 12:21

  иако аиртраксот погоре прилично корисен, сепак пореволуционерен новитет има кај http://www.youtube.com/watch?v=l5EGA7RDVX4 - напојувањето , кој во основа е ист како и новите батериии за фотоволтаични системи http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=342&PID=124981#124981 - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=342&PID=124981#124981

  [tube]VSantWJSHk8[/tube]

  [tube]9SU-bTAhLUo[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 12:31

  новитети има и кај складирањето, настрана автоматизацијата

  [tube]Q_y3FCroX7A[/tube]    [tube]jHZTlEPpOCA[/tube]

  [tube]koUzkSbgk0c[/tube]    [tube]wJhWWBu4m7o[/tube]

  но пред се битен е професионално разработен процес во магацините

  СКЛАДОВИ И СКЛАДИРАЊЕ - http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/Skladovi_i_skladiranje.pdf - http://www.tfb.edu.mk/files/rezultati/Skladovi_i_skladiranje.pdf [ http://www.scribd.com/doc/51499719/Skladovi-i-skladiranje - 1 ]

  WAREHOSE MANAGEMENT GUIDE - http://help.sap.com/printdocu/core/print46c/en/data/pdf/lewm/mmwm.pdf - http://help.sap.com/printdocu/core/print46c/en/data/pdf/lewm/mmwm.pdf

  Operational Control of Internal Transport - http://repub.eur.nl/res/pub/859/EPS-2000-001-LIS%209058920046%20VDMEER.pdf - http://repub.eur.nl/res/pub/859/EPS-2000-001-LIS%209058920046%20VDMEER.pdf
  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 15:52

  автоматизацијата [ http://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse#Automation_and_optimization - 1 ][ http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_storage_and_retrieval_system - 2 ][ http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics_automation - 3 ] е посекако исплатлива, но магационери секогаш ќе бидат неопходни бар за одржување на системите, иако полуавтоматски процес засега е најисплатливо решение http://ndc8.com/pick-n-go/ - http://ndc8.com/pick-n-go/

  http://www.motioncontrolonline.org/i4a/headlines/headlinedetails.cfm?id=269&archive=1 - http://www.motioncontrolonline.org/i4a/headlines/headlinedetails.cfm?id=269&archive=1

  [tube]3XEPPrQo5yw[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 16:16

  Осветлување Магацини http://www.warehouse-lighting.com/categories/Warehouse--Industrial-Lighting.aspx - http://www.warehouse-lighting.com/categories/Warehouse--Industrial-Lighting.aspx

  до сега беше една приказна [ http://www.gelighting.com/na/business_lighting/lighting_applications/warehouse/ - 1 ] сега веќе затерува друга [ http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=903&PID=124988#124988 - 2 ] - следнава споредба изненадува http://www.warehouse-lighting.com/pdf/Induction-Comparison%5b1 - .pdf - http://www.warehouse-lighting.com/pdf/Induction-Comparison.pdf

  [tube]VDzevK_hLJk[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 22:22

  Вентилација - пожелно е истата да се спроведува преку филтрирани воздушни коридори [ http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=124402#124402 - 1 ][ http://www.powerprod.com/IndustrialFans.htm - 2 ] иако подостапна а корисна опција е и природно вентилирање! досега дополнително загревање на просторот имаше и од осветлувањето, кое со индукционите живини сијалици воопшто не одава топлина бидејќи истите немаат волфрамово влакно


  http://www.alpinefan.com/alpineair_vent_calc.php - http://www.alpinefan.com/alpineair_vent_calc.php

  http://www.warehouseequipment.com/newproducts.html - http://www.warehouseequipment.com/newproducts.html

  [tube]eAvvXUlEOfQ[/tube]

  Veći ventilatori mogu prenijeti više zraka od onih manjih. Ventilatori sa po jedan metar u dijametru mogu ohladiti sobu veličine dvadeset metara kvadratnih. Višestruki ventilatori najbolje rade u sobama dužim od pet metara po dužini. Veće lopatice će pružiti isto hlađenje od onih manjih pri manjoj brzini. To može biti važno u prostorijama sa mnogo papira ili drugih objekata na koje može utjecati snažniji tok zraka. http://www.gradimo.hr/clanak/najbolja-ventilacija/5628 - http://www.gradimo.hr/clanak/najbolja-ventilacija/5628

  [tube]11CaLy1Ptjw[/tube]

  Prirodna Ventilacija - http://www.gradimo.hr/clanak/prirodna-ventilacija/15598 - http://www.gradimo.hr/clanak/prirodna-ventilacija/15598

  Ispravno Prozračivanje - http://www.gradimo.hr/clanak/ispravno-prozracivanje/15576 - http://www.gradimo.hr/clanak/ispravno-prozracivanje/15576


  Posted By: Max
  Date Posted: 18-Mar-2012 at 23:32

  Греење - изводливо преку воздушни завеси, кај нас најчесто преку http://elektroluks.mk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1161&Itemid=44 - тајфун ел.калорифери , може да се изведе и плински или само со греачи

  [tube]eYE4MYweC9c[/tube]

  [tube]ub_949nk5ik[/tube]  Posted By: Max
  Date Posted: 19-Mar-2012 at 00:33  ППЗ - http://www.scribd.com/doc/39396592/8daa8-Zastita-Skladista-Od-Pozara-i-Eksplozija - http://www.scribd.com/doc/39396592/8daa8-Zastita-Skladista-Od-Pozara-i-Eksplozija [ http://www.gradimo.hr/clanak/zastita-od-pozara-u-elektricnim-instalacijama-u-zgradarstvu/7634 - 1 ]

  How to Create Warehouse Fire Safety - http://www.cmpcc.org/how-to-create-warehouse-fire-safety/ - http://www.cmpcc.org/how-to-create-warehouse-fire-safety/ [ http://www.nfpa.org/publicJournalDetail.asp?categoryID=2462&itemID=55700&src=NFPAJournal&cookie_test=1 - 1 ]

  [tube]2EMfX36okWk[/tube]

  Stop Warehouse Fires - http://www.fire-stream.net/our-videos/stop-warehouse-fires.aspx - http://www.fire-stream.net/our-videos/stop-warehouse-fires.aspx [ http://www.youtube.com/watch?v=yyWyOsPuRNo - 1 ]

  First Alert - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=125412#125412 - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=125412#125412


  Posted By: Max
  Date Posted: 21-Mar-2012 at 12:12

  [tube]Vu3W73IDEWs[/tube]

  http://econorack.com/accessories - http://econorack.com/accessories

  [tube]ZPjDuR9_5yw[/tube]  Posted By: Max
  Date Posted: 21-Mar-2012 at 12:21

  [tube]6vMLrujU1Lw[/tube]

  http://asafe.com/faq-general/ - http://asafe.com/faq-general/

  This is a great alternative to steel safety barriers that bend on impact - well worth the additional cost. The problem with steel barriers is that the concrete fixing bolts are difficult to remove and once the barrier is damaged it often needs the concrete floor to be repaired before a new barrier can be fitted. Go for plastic barriers for the best long term solution.


  Posted By: Max
  Date Posted: 21-Mar-2012 at 12:31

  [tube]8rbNoOCSc80[/tube]

  http://www.forklift-attachments.co.uk/ - http://www.forklift-attachments.co.uk/

  http://www.forkliftaccessories.com/forklift-attachments.html?p=3 - http://www.forkliftaccessories.com/forklift-attachments.html?p=3


  Posted By: Max
  Date Posted: 22-Mar-2012 at 02:15

  [tube]szz8hbYtYXU[/tube]

  http://www.teletruks.co.uk/42/attachments - http://www.teletruks.co.uk/42/attachments [ https://www.watling-jcb.com/JCB-Attachments - 1 ][ http://cars.adloe.com/s/jcb-190 - 2 ]

  The JCB Teletruk is the world’s most versatile small counterbalanced industrial forklift truck. Simply put, to design the worlds’ most famous forklift, JCB have taken the small footprint of an industrial counterbalanced lift truck and added the telescopic boom of a telescopic handler designed in a fully enclosed hydrostatic drive system and to finish, the addition of a hydraulic quick-disconnect carriage for a fork or shovel.
  JCB Teletruks are true industrial counterbalanced forklift machines, because there’s no vertical mast in front of the cab, when the job calls for container loading you won’t have to suffer the expense of a special container mast. With a JCB Teletruk full ‘Free Lift’ is exactly that; it comes free as standard.
  http://www.tchjcb.com/forklifts/ - http://www.tchjcb.com/forklifts/  Posted By: Max
  Date Posted: 22-Mar-2012 at 02:30

  http://www.mastexplorercanada.com/Accessories/index.html - http://www.mastexplorercanada.com/Accessories/index.html [ http://www.roughterrainforklift.com/forklifts_accessories/ - 1 ]

  [tube]KOuw9qTByqo[/tube]    [tube]QrQE8tuxJ2E[/tube]

  повеќе се исплати JCB-то во однос и на цената и на перформансите http://autoline.info/s/forklifts-and-platforms-rough-terrain-forklift-MAST-EXPLORER--c22tk2508tm4073.html - http://autoline.info/s/forklifts-and-platforms-rough-terrain-forklift-MAST-EXPLORER--c22tk2508tm4073.html
  http://www.forklift.de/en/endkunde/staplersuche2.php?Bauart=alle&Fabrikat=Mast+Explorer - http://www.forklift.de/en/endkunde/staplersuche2.php?Bauart=alle&Fabrikat=Mast+Explorer


  Posted By: Max
  Date Posted: 22-Mar-2012 at 02:55

  [tube]3d9HUQ30GHk[/tube]    [tube]ejEzO9x8yXo[/tube]

  http://www.montanaflow.com/index.cfm?mf=browse.showPart&partClassID=6958&PName=Fork%20Truck%20Snow%20Plow - http://www.montanaflow.com/index.cfm?mf=browse.showPart&partClassID=6958&PName=Fork%20Truck%20Snow%20Plow


  Posted By: Max
  Date Posted: 22-Mar-2012 at 03:20

  [tube]SqsoANyPVOA[/tube]

  http://www.teimc.rs/ - http://www.teimc.rs/

  http://www.youtube.com/watch?v=2H5dLem8_hA - http://www.youtube.com/watch?v=2H5dLem8_hA


  Posted By: Max
  Date Posted: 22-Mar-2012 at 21:31

  http://www.pistelli.com/default.asp?ID=2&lang=en - http://www.pistelli.com/default.asp?ID=2&lang=en

  [tube]Rgfyyopt7ek[/tube]

  http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=481&PID=114497#114497 - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=481&PID=114497#114497


  Posted By: Max
  Date Posted: 23-Mar-2012 at 18:41

  [tube]Uu0KXair584[/tube]

  http://www.pregis.com/PregisHome/ProtectivePackaging/AirSpeedpackagingsystems/AirSpeed9000AirPaqEngineeredPackaging/Products/tabid/83/language/en-GB/default.aspx - http://www.pregis.com/PregisHome/ProtectivePackaging/AirSpeedpackagingsystems/AirSpeed9000AirPaqEngineeredPackaging [ http://www.packworld.com/machinery/inspection/pack-expo-video-air-paq-inflatable-packaging - 1 ]

  [tube]2qa5r3ujRX4[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 23-Mar-2012 at 23:12

  [tube]eYQcZYQKXI8[/tube]

  http://www.rolec-enclosures.co.uk/products/metal_enclosures.htm - http://www.rolec-enclosures.co.uk/products/metal_enclosures.htm

  сосем друга намена, кутии за индустриска електроника, но бидејќи алуминумски со електромагнетна заштита ем херметички, можат да се искористат и за амбалажа за складирање на осетлива, опасна или скапа технологија!  Posted By: Max
  Date Posted: 27-Mar-2012 at 10:34

  оловни кутии - http://www.katssafety.com/products/lead-lined-polyethylene-storage-box-10x10x10.aspx - http://www.katssafety.com/products/lead-lined-polyethylene-storage-box-10x10x10.aspx [ http://www.lablogic.com/DisplayProduct.asp?catID=7&product_type_id=32 - 1 ][ http://www.marshield.com/nuclear-shielding/storage-containers - 2 ]

  поефтина опција е оловна фолија која може да се залепи на кутијата-контејнерот-спремникот http://www.drct.com/dss/shielding.html - http://www.drct.com/dss/shielding.html [ http://www.biodex.com/nuclear-medicine/products/shielding-storage/shielding-accessories/lead-foil - 1 ][ http://www.genfab.co.uk/acatalog/Lead_Foil_3M_420.html - 2 ]

  [tube]2ERfPN5JLX8[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 29-Mar-2012 at 00:23


  [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=835&PID=114377#114377 - 1 ] - http://www.globalwrap.com/shippingstorage.html - http://www.globalwrap.com/shippingstorage.html - [ http://www.globalwrap.com/globalwraphistory.html - 2

  [tube]v-ZIEdwlYDU[/tube]

  [tube]-Eq87gMijUc[/tube]  Posted By: Max
  Date Posted: 29-Mar-2012 at 00:37


  http://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_wrap - http://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_wrap - http://en.wikipedia.org/wiki/PLA_film - http://en.wikipedia.org/wiki/PLA_film

  [tube]nhL6CY6S-bc[/tube]

  [tube]oePvIzcq0Ts[/tube]  Posted By: Max
  Date Posted: 29-Mar-2012 at 21:34


  http://bopak.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=116 - http://bopak.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=116

  уште нови концепти што немаат во видеата http://bopak.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=268 - http://bopak.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=268

  [tube]8sB7u5cctoE[/tube]
  Posted By: Max
  Date Posted: 26-Apr-2012 at 18:55

  http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=22511833556&id=9&setIzdanie=22216 - Дел од кексите „јафа“ ќе се повлече за секој случај - 25.2.2011 - http://www.kvalitet.org.rs/forum/viewtopic.php?f=30&t=37 - http://www.kvalitet.org.rs/forum/viewtopic.php?f=30&t=37

  Toxicological evaluation of benzophenone - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1104.htm - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1104.htm

  толерантни дневни унос (ТДУ) за бензофенон износи до 0,01 милиграм по килограму тјелесне масе, а за 4-метилбензофенон до 0,03 милиграма по килограму тјелесне масе.
  Према неким студијама, уколико је људски организам био дуже вријеме изложен већем од дозвољеног дневног уноса ових фотоиницијатора, може доћи до промјена на јетри. http://www.ezdravlje.org/sr-cyrl-ba/citizens/detalji/ed2b323a-c03d-4afe-96dd-9ee80169859d - http://www.ezdravlje.org/sr-cyrl-ba/citizens/detalji/ed2b323a-c03d-4afe-96dd-9ee80169859d


  Posted By: Max
  Date Posted: 02-May-2012 at 18:17

  многу е тешко да се каже која е најидеалната амбалажа за храна, но пластиката дефинитивно не е, бидејќи истата претежно има феноли (освен ако не е медицинска пластика) кои ги испушта пример кога подолго е изложена на сонце што пак предизвикува доста здравствени проблеми http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol#Toxicity - http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol#Toxicity [ http://en.wikipedia.org/wiki/Bisphenol_A - 1 ][ http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/bisphenol-a-47091707 - 2 ][ http://www.mayoclinic.com/health/bpa/AN01955 - 3 ] од овој аспект стаклените шишиња се поздрави за разлика од пластичните единствено што се поскапи и кршливи, но бар природни!

  What happens to plastic food containers that are stored in sunlight?

  Plastic food containers, including those used for bottled water, do not include additives to prevent the effects of ultraviolet (UV) light. Those effects may be seen in products such as plastic outdoor furniture, which when left outdoors in the sun may eventually turn color or become brittle. Many plastics used outdoors may contain additives (so-called UV stabilizers) to at least slow down this process, but plastic beverage bottles do not contain such additives and, as a result, the plastic may become weakened and develop leaks over time. The guidance on direct sunlight is based on general properties of plastics rather than anything specific to the package contents. http://www.foodsafetymagazine.com/article.asp?id=2911&sub=sub1 -


  [tube]tFPXxSmLZgE[/tube]

  http://www.e-kako.hr/drustvo/edukacija/kako-prepoznati-opasnu-plastiku.html - http://www.e-kako.hr/drustvo/edukacija/kako-prepoznati-opasnu-plastiku.html

  http://www.astma.rs/ishrana/mala-skola-o-plasticnoj-ambalazi/ - http://www.astma.rs/ishrana/mala-skola-o-plasticnoj-ambalazi/


  Posted By: Max
  Date Posted: 03-May-2012 at 04:30

  најкорисна амбалажа може да се каже дека е алуминимуската http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1396 - http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1396 бидејќи е екстра изолатор, антикорозивна, хигиенска и нетоксична итн. а освен во форма на конзерви, лименки и http://marketkonekt.com/mk/aluminiumski-sad?productid=Xc4 - садови за храна се користи и како фолија [ http://www.chemkind.com/ckfind.html?ckm=search&ckpt=P&ckt=P&ckk=aluminium+packaging - 1 ] во комбинација со други материјали за пакување [ http://en.wikipedia.org/wiki/Aseptic_processing - 2 ][ http://en.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak#Recycling - 3 ] единствено дискутабилен момент е еколошкиот [ http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080601051844AACLcNS - 4 ][ http://www.youtube.com/watch?v=fOSZjCnDDZM - 5 ] иако 100% се рециклира

  алуминиумот во форма на фолија(платнена фолија) се користи и како облога [ http://www.chemkind.com/chemicals-c_28468_hangzhou-lutong-hardware-packing.htm - 1 ] која најчесто е составен дел од soft-side портабл фрижидерите [ http://www.sportsauthority.com/family/index.jsp?categoryId=712450 - 2 ][ http://www.thermos.com/product_catalog.aspx?CatCode=COOL - 3 ] во комбинација со друго надворешно платно неретко и поквалитетно [ http://en.wikipedia.org/wiki/Cordura - 4 ][ http://www.polarbearcoolers.com/polar-bear-coolers/green-24-pack-polar-bear-coolers.html - 5 ]

  [tube]traJXHEHgdk[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 02-Jul-2012 at 15:22

  Пожелне би биле стакленке, али су непрактичне, зато препоручамо алуминијске боце ( не пластичне, јер су због цене обично од најлошије пластике ) са заштитном кошуљицом која одваја садржај од алуминија... http://www.svetinjebraniceva.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=201:2011-08-23-15-34-21&catid=1:latest-news&Itemid=50 - http://www.svetinjebraniceva.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=201:2011-08-23-15-34-21&catid=1:latest-news&Itemid=50


  бреј заштитна кошулица која би требало да го одвои алуминиумот од водата, пак пластика т.е. најлон, како и да е, има ли некој абер каде има да се купат алуминиумски шишиња освен во форма на термос...

  [tube]bG1jkca-umQ[/tube]


  Posted By: Max
  Date Posted: 09-Aug-2012 at 20:23

  Семинарска Работа
  Амбалажа и пакување
  СОДРЖИНА:
  1ДЕЛ-поим,развој,значење,видови и поделба_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1
  2ДЕЛ-амбалажата од маркетинг аспект_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4
  3ДЕЛ-тестирање на амбалажата од промотивен аспект_ _ _ _ _ _ _ _ _6
  4ДЕЛ-поим за пакување_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8
  1 ДЕЛ- поим,развој,значење,видови и поделба

  Под дејство на надворешни влијанија,својствата на стоките се менувваат. За да се зачува квалитетот на производите,тие се амбалажираат. Користењето на пакувањето започнало во XIX век со индустриската револуција. Денес се смета дека преодот од занаетчитско на индустриско производство на храна, е овозможено со решавање на проблемот на амбалажата.

  Зборот АМБАЛАЖА има француско потекло(emballage) и значи “опремата на стоката”, ”прибор за пакување”, ”замотување”.

  Амбалажата е средство за културно презентирање на стоката на пазарот. Се приспособува на начинот на диструбуција продажбата, односно на средствата со кои ти се вршат. Благодарение на амбалажата е овозможено доопремување, транспорт, манупалација, складирање, прикажување и продавање на произвo-дот, без тој да изгуби на својот квалитет.
  Производот на релација од производител-потрошувач мора да помине низ неколку фази. Притоа, улогата на амбалажата е стоката во неа да се смести, заштити и продаде.

  ...

  http://www.scribd.com/doc/45482341/Амбалажа-и-пакување - http://www.scribd.com/doc/45482341/Амбалажа-и-пакување  Posted By: Max
  Date Posted: 09-Aug-2012 at 20:25

  [tube]K2bIJLf9tTc[/tube]

  ups стандард ме гори а и царина на нивниот транспорт ме есапи дополнително, та наводно има поефтина опција од типот на http://www.viaddress.com/individuals.php - http://www.viaddress.com/individuals.php има некој абер од оваа услуга, плус би била корисна за презентации и слични пратки ко што вели муабетов
  Ja sam www.viaddress.com koristio za nabavljanje robe koja je inace namenjena za trziste US i Canada.
  Takodje pomocu ovog servisa sam dobijao jako skupe poklone na testiranje jer sve velike kompanije dele odredjeni broj svojih novih proizvoda za Dz kako bi dobili fidback od klienata, ali to rade samo za US trziste
  Prednost kod www.viaddress.com je sto je sama registracija besplatna, imaju sve potrebne informacije na sajtu, jeftiniji su od konkurencije i saradjuju sa USPS, FedEx, DHL i UPS.
  http://forum.roda.hr/threads/69474-kupovina-preko-interneta-pla%C4%87anje-gotovina?p=2025662&viewfull=1#post2025662 - http://forum.roda.hr/threads/69474-kupovina-preko-interneta-pla%C4%87anje-gotovina?p=2025662&viewfull=1#post2025662


  Posted By: Max
  Date Posted: 10-Aug-2012 at 01:03

  ...
  Viaddress prides itself by offering the lowest shipping fees to forward packages from the United States, and by being the only package forwarding company that offers a free US address to its customers with no setup fees, no monthly fees, no concierge fees and no storage fees.
  ...
  Current customers may have noticed that we replaced our communication system trough traditional email by the award winning Help Desk system from Zendesk, which proved to be quite efficient and made a huge positive difference in our customer service.

  Our response time to customer tickets has improved considerably since last year. Over 98% of our customer inquiries through our help desk are answered within 4 to 24 hours.

  We have added more Frequently Asked Questions to our site and we encourage people to check them before sending us a question because they can find the answer to their questions there most of the time.

  http://robinmonks.com/2011/11/viaddress-interview/ - http://robinmonks.com/2011/11/viaddress-interview/


  Viaddress F, Full Service forwarding company who’s obvious rival in this group is Shipito offering up full service at low rates. The registration maintenance fees are almost non existent but judging from online complaints so is their customer service. Their shipping rates are higher than Shipito’s but Shipito gets you with a lot of extra fees. I would use them only if I didn’t order online very often and if the items were of relatively low value or urgency. http://www.usa-package-forwarding-comprarison.com/blog/2012/07/24/a-brief-description-of-each-forwarding-company/ - http://www.usa-package-forwarding-comprarison.com/blog/2012/07/24/a-brief-description-of-each-forwarding-company/


  A few of my friends have been using Viaddress to get products shipped from the United States because most US merchants and US ebay sellers don't ship outside the US.
  You can open an account for free on www.viaddress.com and you get a US address. You can then ship products to your suite at Viaddress, then have Viaddress forward them to you.
  You just pay Viaddress for the shipping fees, and their rates are the lowest that I could find.
  http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100702192321AAslw70 - http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100702192321AAslw70

  Posted By: Max
  Date Posted: 15-Aug-2012 at 23:34


  KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE - dr Olivera Novitović 2009 - http://www.scribd.com/doc/79572186/Komercijalno-i-Carinsko-Poznavanje-Robe-Final - http://www.scribd.com/doc/79572186/Komercijalno-i-Carinsko-Poznavanje-Robe-Final во продолжение корисно да се знае [ http://www.customs.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=4&tabid=155&parent=93 - 1 ][ http://www.scribd.com/doc/26658600/EU-Customs-2010 - 2 ][ http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=371&PID=19261#19261 - 3 ]
  Posted By: Max
  Date Posted: 20-Sep-2012 at 04:50

  2.5.3 Food packaging based on nanoclay composites: multilayer PET - http://www.observatorynano.eu/project/document/2092/ - http://www.observatorynano.eu/project/document/2092/  Micro Packaging Could Be the Future - http://www.qsrmagazine.com/food-safety/micro-packaging-could-be-future - http://www.qsrmagazine.com/food-safety/micro-packaging-could-be-future [ http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am900820k - 1 ]  Posted By: Max
  Date Posted: 28-Sep-2012 at 16:01


  ‘breakthrough’ for packaging manufacturers

  Photonic BioSystems has developed an oxygen detection dye that can be incorporated inside sealed packages in the manufacturing stage to maintain quality control for the food and beverage sector.

  The oxygen-sensitive luminescent dye cannot be seen by the human eye and can be incorporated into the packaging polymers for flexible film packages, rigid containers, glass bottles, caps and corks.

  A hand-held scanner can be used from outside the package to optically interrogate the dye with the resulting luminescence indicating oxygen levels and the resulting quality of the product.

  When the dye is stimulated by a UV laser light it gives off a red emission, if the package had a breach and oxygen was allowed to get in, the emission fades.

  The firm are now looking for a licencee to help develop the product for commercial use and said they are “confident” of the ability to scale up production.

  ...

  http://www.foodproductiondaily.com/Quality-Safety/Oxygen-detecting-dye-breakthrough-for-packaging-manufacturers-developers - http://www.foodproductiondaily.com/Quality-Safety/Oxygen-detecting-dye-breakthrough-for-packaging-manufacturers-developers

  http://www.photonicsystems.com/oxygen.html - http://www.photonicsystems.com/oxygen.html

  [tube]R3c47pq_bgE[/tube]
  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 07-Sep-2013 at 14:07

  Бразилскиот синџир за брза исхрана „Бобс“ користи нова, хартиена амбалажа за своите сендвичи и хамбургери, а истата верувале или не, се јаде. Ова е со цел намалување на отпадоците и поштедување на времето на клиентите кое би го потрошиле додека го отпакуваат сендвичот.

  Иако на почетокот сето ова им било сомнително на клиентите, сега тие се задоволни и велат дека вкусот на храната е непроменет.Практично е, особно кога сте многу гладни, вели еден од клиентите.Според еден американски извештај, во 2011 се потрошени повеќе од 75 милиони тони хартиена амбалажа, а само половна е рециклирана.Токму овој проблем ја наведе групата научници да развијат нов вид на амбалажа која се јаде заедно со храната која е спакувана во неа.

  http://www.huffingtonpost.com/2012/12/19/edible-packaging_n_2330022.html - http://www.huffingtonpost.com/2012/12/19/edible-packaging_n_2330022.html

  [tube]ebWUDzIiNsI[/tube]


  http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/packaging-you-can-eat.html - http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/packaging-you-can-eat.html

  http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2012/apr/16/edible-packaging-fancy-a-wrap - http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2012/apr/16/edible-packaging-fancy-a-wrap

  [tube]BhxcV8x42wM[/tube]   [tube]zzLp4N_OLcQ[/tube]

  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 21-Sep-2013 at 19:27


  [tube]7Wxz_bdhea0[/tube]

  http://www.aipia.info/congress-program.php - http://www.aipia.info/congress-program.php

  Active & Intelligent Packaging Congress

  When: 09/23/2013 - 09/25/2013

  Location: FachPack exhibition, Messe Nurnberg Nuremburg, Germany

  Following the success of its first Congress in Tokyo, the Active & Intelligent Packaging association has reached an agreement with Messe Nurnberg to run its event at the FACHPACK exhibition, from Sept. 23-25, 2013.

  In a new development, an exhibition area has been created so that Active and Intelligent Packaging suppliers and technology and service companies can demonstrate their latest innovations. "It was always intended that the AIPIA Congress becomes a ‘hands on' event' for the sector. This will speed up the commercialization and implementation of A&IP in the marketplace," says Mr de Ferrante, AIPIA's director.

  The 2013 Congress will be structured to appeal to everyone involved in A&IP as workshops will focus on specialist areas including: Supply Chain Efficiency; Retail Solutions; Increasing Sales; Innovative Materials; Anti-Counterfeiting; Pharmaceutical Compliance; Food Waste and Nanotechnologies.

  Already, with more than 300 members, ranging from major multi-national end-users and key packaging suppliers to specialist developers of A&IP technologies, AIPIA is considered the "voice" of Active and Intelligent Packaging worldwide. Its central aim is to ensure the development and commercialization of A&IP across all sectors.

  http://www.packagingdigest.com/event/11614-Active_Intelligent_Packaging_Congress.php?intref=event_home - http://www.packagingdigest.com/event/11614-Active_Intelligent_Packaging_Congress.php?intref=event_home
  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 04-Dec-2013 at 23:37

  [tube]fFC5qCj4Z-Y[/tube]

  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 07-Dec-2013 at 13:51


   

  параноја или реална гачка во системот и не е толку битно, се додека преку истата се одвратиме од пластичниот живот и навики, ко таква веќе е закачена во контекст на пост http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1609&PID=128545#128545 - #49 а со оглед дека е изигнорирана масовно делува ко да е патка на стаклената индустрија и индиректно да се намали употребата на пластика, но дури и да е така, кој ке запре да пакува храна во пластика, ем од инает ем заради економска логика народ и понатака ке си купува течости во пластични шишиња, бар нека го прави тоа свесно!

  04.12.2013 - Can't shake those migraines? Swop that plastic for glass… - http://fsphealth.co.za/articles/latest-news/cant-shake-those-migraines-swop-that-plastic-for-glass-2940.html - http://fsphealth.co.za/articles/latest-news/cant-shake-those-migraines-swop-that-plastic-for-glass-2940.html

  2011 - Plastic water bottles - Dr. Marianne Marchese - http://www.youtube.com/watch?v=Uigu7y8DLvs - http://www.youtube.com/watch?v=Uigu7y8DLvs

  2009 - Dr. Frederick vom Saal - Bisphenol A (BPA) Contaminating Our Food - http://www.youtube.com/watch?v=N3_cYZKksvI - http://www.youtube.com/watch?v=N3_cYZKksvI

  20.08.2007 - Can Plastic Bottles Cause Diabetes and Obesity? - http://voices.yahoo.com/can-plastic-bottles-cause-diabetes-obesity-494046.html - http://voices.yahoo.com/can-plastic-bottles-cause-diabetes-obesity-494046.html

  03.08.2007 - Did Your Plastic Water Bottle Give You Diabetes? - http://diabetesupdate.blogspot.com/2007/08/did-your-plastic-water-bottle-give-you.html - http://diabetesupdate.blogspot.com/2007/08/did-your-plastic-water-bottle-give-you.html  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 16-Jan-2014 at 22:33


  колку недоносени се новитетиве тоа е просто запрепастувачки, а особено кога станува збор за неопходни производи ко што е храната

  сакајки да го спасат односно проолжат профитот, врз сеуште неутврдени стандарди протуркуваат новитети, кои сакале ние тоа или не, веќе ни ги продаваат на големо ко облоги по тетрапак пакувањата

  да не е без ич ова е корисна па и револуционерна новина во однос на телефоните, па и компјутерите и се што секојдневно го користиме [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=2950&PID=165623#165623 - 1 ] но кога веќе станува збор за храна тоа е веќе повеќе од ризично

  Migration of antimicrobial silver from composites of polylactide with silver zeolites.

  Silver ion migration and antimicrobial activity of PLA (polylactic acid-polylactide)/silver zeolite composites were investigated. Films prepared by solution-casting/solvent evaporation, or by melt-mixing/compression molding were compared. Silver migration to food simulants and TSB (tryptone soy broth) was quantified at different temperatures. Antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli was measured following the Japanese Industrial Standard JIS Z 2801. All types of PLA/silver zeolite composites released Ag(+) ions. A more intense ionic exchange with the zeolites and a significant, but low, antimicrobial activity in solution were found in cast films. To attain antimicrobial effects, however, migrated ions ought to be in the range of the legal limit of 0.05 mg Ag(+)/kg food stated by the European Food Safety Agency (EFSA). Silver migration and antimicrobial activity were sensitive to the methodology chosen to process the PLA films, the ionic strength of the medium, and the ion motility in the polymer matrix.

  PRACTICAL APPLICATION: 

  Silver exchanged zeolites incorporated in food contact polymers are gaining importance as antimicrobial agents. Migration of silver ions from polymer matrices, however, is legally restricted. Therefore a compromise between silver migration and antimicrobial activity needs to be critically analyzed to validate novel materials in food packaging applications.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492293 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492293 [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22577863 - 1 ]  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 16-Jan-2014 at 22:48


  да не расфрлам страв наоколу, но треба време за да чоек посребри 

  http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1780&PID=164001#164001 - предавањето од второто видео [ http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-779-COLLOIDAL%20SILVER.aspx?activeIngredientId=779&activeIngredientName=COLLOIDAL%20SILVER - 1 ][ http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/02/07/new-guidelines-released-for-safe-usage-of-colloidal-silver-supplements.aspx - 2 ]

  http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Silver_as_an_Antimicrobial_Agent#Ionized_silver - http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Silver_as_an_Antimicrobial_Agent#Ionized_silver

  http://www.info-archive.com/colsil_inf2.htm - http://www.info-archive.com/colsil_inf2.htm [ http://www.yumyucky.com/2012/07/colloidal-silver-and-ionic-silver-facts-benefits-and-risks.html - 1 ]

  [tube]ahihGKZC5Kk[/tube]  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 23-Jan-2014 at 21:33  European Union Approves Replacing Sticky Labels on Fruits with Laser Tattoos

  The sticky labels produce companies put on fruits can be annoying. They easily fall off, making life for cashiers harder than it already is. The European Union approved in a new ruling the use of chemicals applied with a laser to fresh produce. The chemicals are iron oxides and hydroxides which are put on the skin of the fruit, making the label more visible. The process doesn't penetrate the peel, so there isn't a concern about ruining the fruit.

  The tattoos would include information about company branding and geographical origin. It could also include barcodes for cashiers and QR codes that allow customers to scan the fruit to find out more information about what they are consuming. It could open many doors in the future, revolutionizing the way everyone buys food.

  Spanish company Laser Food has developed a system that places the tattoos on the fruit, as many as 54,000 pieces per hour. They claim the tattoos are much more environmentally friendly because it saves paper, plastic, and glue. They also say there are benefits of disclosing to customers all the details about the produce they are buying. We'll see when the law takes effect June 23.

  http://www.complex.com/art-design/2013/06/european-union-fruits-laser-tattoos - http://www.complex.com/art-design/2013/06/european-union-fruits-laser-tattoos

  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 02-Mar-2014 at 20:19

  [tube]VIQhS2wP8Ho[/tube]

  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 03-Mar-2014 at 00:01

  hrvatite go obezbedija so ladilnici strumicko, rusite povardarieto, a arapive prespansko [ %20http://www.build.mk/?p=33210 - 1 ] ostanaa uste pelagonija i polog so kusi rakai, dokolku ovcepolieto bidne osigurano od indijcite, moze zk-bt da se seti da gi pokroe bitolsko i tetovsk
  o no samo ako pak bidne zik t.e. i industriski i od surovina prejde bar na poluproizvodi preku konzervnata

  nesakam da gledam na ovie pojavi samo ko na otkupni punktovi iako toa e realno taka t.e. koja fora bi bila vakva investicija ako profitot ne e inspiracija, no ova e dinamika koja ke go zagarantira bar plasmanot i ke nema nit vishoci nit kaliranje na rodot, dopolnitelno se otvora posiguren pat i za brendiranje na nacionalni etiketi

  sega ni vlasta ni zemjodelcite ke nemaat pravo na greski i neodgovornost ko dosega a ke treba i ponataka da rabotat na sebepromocija  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 23-May-2014 at 16:45

  http://www.thesurvivaldoctor.com/2012/06/19/insulin-storage/ - http://www.thesurvivaldoctor.com/2012/06/19/insulin-storage/

  interesni predlozi na sajtov no konechno idejava za laktofrizer kje go reshi chareto i za chuvanje insulin, a dolgorochno bi go zamenila i freonot po friziderite doma

  [tube]5_p_sXtA7Wk[/tube]

  ~

  http://refrigerators.reviewed.com/news/sure-chill-fridge-works-for-10-days-without-power?utm_source=taboola&utm_medium=USAT%20Recirc#comment-1370091930 - http://refrigerators.reviewed.com/news/sure-chill-fridge-works-for-10-days-without-power?utm_source=taboola&utm_medium=USAT%20Recirc#comment-1370091930

  http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=177759#177759 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1487&PID=177759#177759

  ~  ЕПП

  еве интересен абер, вели тек кога опаковката ќе се спакува дури тогаш се активира рфид-тагот налик 3д клуч испринтан во самата амбалажа [ http://www.youtube.com/watch?v=QqyW9vdS0x0&t=10m0s - 1 ][ http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6408710&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6408710 - 2 ] веројатно корисно за уникатни или опасни производи ко хемикалии, но ова отвора простор и за автоматизација на сообраќај па и домување а не само амбалажа, налик функциите на системот се активираат само во случај правилните движења односно состави се активираат

  донекаде муабетов делува ко рфид генетика, односно конзумеристички истата ја ветува, а која посекако ќе го зароби чоека земено општествено, та фалсификатите се потешкото ќе се прават односно луѓето се повеќе ќе зависат од корпорациите


  ~

  a после рфид ете и днк-тагови, следно веројатно е комбинација од двете технологии 

  http://www.tagsmart.com/ - http://www.tagsmart.com/

  http://blog.theotherartfair.com/article/tagsmart - http://blog.theotherartfair.com/article/tagsmart

  [tube]napRpm2IHHA[/tube]       
  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 08-Jun-2014 at 17:24

  pretpostavuvam osven ova hi-tec laktofrizerov, alternativa za skladiranje mleko e vakumiranjena istoto vo tegli

  http://www.dairygoatinfo.com/f19/vacuum-sealing-milk-jars-32458/ - http://www.dairygoatinfo.com/f19/vacuum-sealing-milk-jars-32458/

  iako potencijalno problem e rizikot od botulizam

  http://www.dairyscience.info/forum/vacuum-packing-and-shelflife_topic332.html - http://www.dairyscience.info/forum/vacuum-packing-and-shelflife_topic332.html

  plus ko opcija za svezo mleko ne se naveduva za podobna od proizvoditelite na masini za vakumiranje hrana

  http://fantes.com/vacuum-packaging.html#shelf - http://fantes.com/vacuum-packaging.html#shelf

  [tube]rCS5uLZmQ18[/tube]  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 05-Jul-2014 at 18:46

  semenski koncepti za ambalaza

  Eggrow - http://www.packagingoftheworld.com/2011/12/eggrow-concept.html - http://www.packagingoftheworld.com/2011/12/eggrow-concept.html

  Growyourown - http://lovelypackage.com/student-work-adam-paterson-and-santi-tonsukha/ - http://lovelypackage.com/student-work-adam-paterson-and-santi-tonsukha/ [ http://www.packagedesignmag.com/content/innovative-seed-package-design-wins-one-four-adobe-packaging-awards - 1 ]

  Life Box - http://inhabitat.com/life-box-paul-stamets-unveils-brilliant-seed-sprouting-cardboard-box/ - http://inhabitat.com/life-box-paul-stamets-unveils-brilliant-seed-sprouting-cardboard-box/


  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 11-Aug-2014 at 12:08

  http://www.ehow.com/how_5578968_freeze-vegetable-seeds-storage.html - http://www.ehow.com/how_5578968_freeze-vegetable-seeds-storage.html

  http://www.seedsanctuary.com/articles/seedsaving.cfm - http://www.seedsanctuary.com/articles/seedsaving.cfm [ https://www.plantvillage.com/posts/384-general-can-i-reuse-seeds-from-last-year - 1 ]

  ...

  Tips for Storing Seeds

  There are two main considerations for long term seed storage:

  a) Seeds should be kept cool. Seeds should be stored at less than 50 degrees Fahrenheit. A refrigerator is one option, a root cellar is another.

  b) Seeds should be kept dry. Seeds should be stored at less than 50% humidity. It helps to keep a few desiccant packets along with the seeds. Some seed collections come in foil bags with strong plastic containers that can be buried for years.

  Your local farmers market will often provide a good sample of the produce that grows well in your area, along with growing tips and even live plants. Many groups trade seed for seed. Start building your own Heirloom seed collection today!

  http://www.naturalnews.com/026109_seeds_life_family.html##ixzz3A4zCdmTL - http://www.naturalnews.com/026109_seeds_life_family.html##ixzz3A4zCdmTL
  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 16-Aug-2014 at 18:42


  http://www.poultryhelp.com/eggpacking.html - http://www.poultryhelp.com/eggpacking.html

  http://www.poultryshowcentral.com/Mail_Hatching_Eggs.html - http://www.poultryshowcentral.com/Mail_Hatching_Eggs.html

  http://naturalchickenkeeping.blogspot.com/2013/03/how-to-pack-fertile-hatching-eggs-to.html - http://naturalchickenkeeping.blogspot.com/2013/03/how-to-pack-fertile-hatching-eggs-to.html

  [tube]S6FAGH2Ka7o[/tube]   [tube]Ku0Z2vfVacA[/tube]

  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 27-Feb-2016 at 10:26  да не е без ич, еве и историски времеплов за амбалажата за јајца [ https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_carton#Origins - 1 ][ https://web.archive.org/web/20080915080915/http://www.bcnorth.ca/magazine/pages/Jim/egg/egg1.htm - 2 ][ http://archio.co.uk/blog/2015/08/01/brief-history-egg-box/ - 3 ] а многу веројатно и претходно имало некој антички марифет во овој контекст, и за миг ко таков делуваат тоа фаберзеовите јајца, но тие се пред се декоративни имитации и ништо друго [ https://en.wikipedia.org/wiki/Faberg%C3%A9_egg#History - 1 ][ http://www.therussianstore.com/Faberge-Style-Eggs.html - 2 ][ http://russian-crafts.com/crafts-history/egg-history.html - 3 ]

  ~

  инаку во однос најсеснционалниот ембрин во исхраната на човекот, освен пакувањето http://www.foodsafety.gov/keep/charts/eggstorage.html - битно е и складирањето кое до сега одеше архаично [ http://www.fao.org/docrep/005/y4628e/y4628e05.htm - 1 ][ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=337&PID=158514#158514 - 2 ]-[ - 3 ][ http://www.motherearthnews.com/real-food/how-to-store-fresh-eggs-zmaz77ndzgoe.aspx - 3 ] а натака сигурно би добило и некоја футуристичка форма пр. нано-филм за одржување идеална температура, и се е ок доколку остане на тоа а јајцата и понатака природно си излегваат од кокошка [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=468&PID=177026#177026 - 1 ] бидејки на повидок се фантазмагории ко тоа сф-репликаторите за храна [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1720&PID=137869#137869 - 2 ]

  [tube]-rL5rhIBc5g[/tube]


  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 07-Mar-2016 at 14:14

  http://www.foodsafetywatch.org/news/extending-egg-storage-times-increases-salmonella-risk/ - http://www.foodsafetywatch.org/news/extending-egg-storage-times-increases-salmonella-risk/

  http://thewhoot.com.au/whoot-news/recipes/keep-fruit-and-veg-fresh-longer - http://thewhoot.com.au/whoot-news/recipes/keep-fruit-and-veg-fresh-longer

  https://www.pinterest.com/UrbanSufficient/byc-infographics/ - https://www.pinterest.com/UrbanSufficient/byc-infographics/ [ https://www.pinterest.com/UrbanSufficient/byc-infographics/ - 1 ]  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 11-Mar-2016 at 01:10


   

  https://web.archive.org/web/20140821180441/http://www.thedieline.com/blog/2014/8/18/opinion-10-food-packaging-innovations? - http://www.thedieline.com/blog/2014/8/18/opinion-10-food-packaging-innovations

  од секогаш ме чудело зошто индустријата не се фокусира кон поинвентивни пакувања,  а кои би се искористиле дополнително,  со ред на исклучоци пр. кај нас тоа скорешните алу-кутии за чоколино, но еве не е умно се да се чува

  repurposing - [ https://www.pinterest.com/joannathatcher/re-purposed-egg-cartons/ - 1 ] http://www.networx.com/article/the-risks-of-repurposing-egg-cartons - http://www.networx.com/article/the-risks-of-repurposing-egg-cartons

  ваков табиет конечно би довел до rugged consumerism но тоа за сега до некоја следна економска криза е далеку од идеја а не пак тренд 

  skilled laborers who confront the disappearance of manufacturing jobs during the late twentieth and early twenty-first centuries and the accompanying sense of labor’s marginality in American society, although they are alienated from sites of industrial productivity, rugged consumers find alternative means of practicing their skills by creatively misusing, repairing, and repurposing the commodities in their environments [ http://www.sup.org/books/title/?id=22814 - 1 ]  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: beTon
  Date Posted: 15-Jul-2016 at 10:01

  http://www.sourcetagging.com/ - http://www.sourcetagging.com/

  но зар има нешто безбедно https://web.archive.org/web/20160305033527/http://easjammers.com/ - http://easjammers.com/

  http://www.eassecuritytags.com/securitytags/list_1_2.html - http://www.eassecuritytags.com/securitytags/list_1_2.html

  бар ризикот е сведен на прифатливо ниво

  http://www.sensormatic.com/cp/eas_rfid.aspx - http://www.sensormatic.com/cp/eas_rfid.aspx

  http://www.innovativeretailtechnologies.com/doc/the-roadmap-to-source-tagging-for-retailers-0001 - http://www.innovativeretailtechnologies.com/doc/the-roadmap-to-source-tagging-for-retailers-0001  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 19-Sep-2016 at 19:37

  https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium_satellite_constellation - https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium_satellite_constellation

  ~

  [ http://www.semiconductorstore.com/blog/2014/Hirschmann-Solutions-Iridium-Transceiver-Antenna-System/865 - 1 ] http://web.archive.org/web/20160919182422/http://www.prnewswire.com/news-releases/hirschmann-solutions-launches-itas-iridium-transceiver-antenna-system-221508611.html - http://www.prnewswire.com/news-releases/hirschmann-solutions-launches-itas-iridium-transceiver-antenna-system-221508611.html

  http://web.archive.org/web/20150907013717/http://www.prnewswire.com/news-releases/hirschmann-solutions-presents-new-container-and-trailer-tracking-module-278235201.html - http://www.prnewswire.com/news-releases/hirschmann-solutions-presents-new-container-and-trailer-tracking-module-278235201.html  http://www.your-data-our-care.com/datalogger-ITAS-5SP-satellite-transceiver.html - http://www.your-data-our-care.com/datalogger-ITAS-5SP-satellite-transceiver.html

  https://www.telemaruk.com/counter-piracy-communications/ship-safety-security/counter-piracy-communications.html - https://www.telemaruk.com/counter-piracy-communications/ship-safety-security/counter-piracy-communications.html
  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: +Protagorist
  Date Posted: 19-Sep-2016 at 19:39


  ~

  [tube]XAORZs6Jkb4[/tube]

  http://www.transportmonthly.co.uk/road/scania-introduces-new-truck-range/ - http://www.transportmonthly.co.uk/road/scania-introduces-new-truck-range/

  http://www.transport-online.de/Transport-Branche/Bilder-Fotogalerie/16156/Die-neue-Lkw-Baureihe-von-Scania - http://www.transport-online.de/Transport-Branche/Bilder-Fotogalerie/16156/Die-neue-Lkw-Baureihe-von-Scania

  http://www.transportmagazin.hr/nova-generacija-scanije/ - http://www.transportmagazin.hr/nova-generacija-scanije/

  ~

  http://www.transportmagazin.hr/scania-rjesenja-za-vojsku/ - http://www.transportmagazin.hr/scania-rjesenja-za-vojsku/

  ~

  http://www3.scania.com/en/New-R-series/International/ - http://www3.scania.com/en/New-R-series/International/

  http://www.trucksplanet.com/?id=551 - http://www.trucksplanet.com/?id=551

  https://www.autowp.ru/scania/concepts/ - https://www.autowp.ru/scania/concepts/


  -------------
  HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


  Posted By: Zelenikovo
  Date Posted: 13-Nov-2018 at 05:25

  уште за ова немав чуено или пак сум заборавил, а ако и ова предизвикува рак ајт наздравје, бреј за бисфенолот знаев само дека лачи екстра естроген, а еве сега некоја за мене сеуште шпекулација која ако не друго е добра мотивација за да се брка бпа пластика, доколку французите вовеле таква стандардизација заради естрогенот, веројатно премногу нежен јазик имаат та уште екстра нежност да ги дрма дополнително и ето ти гумена бомбона од нација

  %3ca%20href= - https://www.b92.net/bbc/komentari.php?nav_id=1386346#k26933805

  ~

  конечно да налетам на корисен абер и од +i а за микропастиката во однос канцерогеност наспроти бисфенолот мислам шансите се далеку поголеми

  https://www.weforum.org/agenda/2018/06/microplastic-pollution-in-air-pollutes-our-lungs/ - https://www.weforum.org/agenda/2018/06/microplastic-pollution-in-air-pollutes-our-lungs/

  https://www.healthline.com/nutrition/microplastics#bottom-line - https://www.healthline.com/nutrition/microplastics#bottom-line
  ах каде се оние времиња кога сокоите беа во винско шише, или водата во стакленка иако само газирана, единствено јогуртот и киселото млеко беа во плаатични канчиња првиот и во најлонски кеси, но коллу и ова да звучи хипохондрички сепак е озбилен гајрет за градскиот чоњвњк кој е супер натоварен од пах-честички [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1802&PID=228364#228364 - 1 ] само рурален Чоек денес може да си дозволи здрав Живот и тоа доколку тера етно бренд при туриатичка Фарма та да мора да припази сите садови шишиња и амбалажа на истата да му се од природни материјали ...

  https://web.archive.org/web/20181113013627/https://plusinfo.mk/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/ - https://plusinfo.mk/многу-поопасно-е-да-пиете-вода-од-пласт/

  https://edition.cnn.com/2018/10/23/health/microplastics-human-stool-pollution-intl/index.html - https://edition.cnn.com/2018/10/23/health/microplastics-human-stool-pollution-intl/index.html

  FIND THE https://www.pinterest.com/eliteathleteaus/borosilicate-glass-water-bottle/ - GLASS CONTAINER THAT U LOVE

  http://www.oberk.com/ - http://www.oberk.com/

  [TUBE]HFN30WlAi9U[/TUBE]  Print Page | Close Window