Print Page | Close Window

Географија

Printed From: build.mk
Category: Останати теми
Forum Name: Наука и технологија
Forum Discription:
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1727
Printed Date: 14-Dec-2018 at 13:58


Topic: Географија
Posted By: Max
Subject: Географија
Date Posted: 02-Aug-2012 at 11:03

Луѓето имаат малку разбирање за Географијата како наука, причина за тоа е бидејќи претежно истата е сведена на описно градиво и негова синтеза. Ако се земе предвид дека климатологијата, демографијата, геологијата и сл. научни дисциплини всушност се гранки на географијата, па така генерално на и на неа може да се гледа како наука!
пример ако демографијата се разбере како социолошка дисциплина, геологијата како засебна наука итн. тогаш географијата претставува нешто налик интердисциплинарна спојница меѓу повеќе науки. географите имаат навика на се и сешто да закачат гео суфикс со поврзување со просторот и било која релевантна појава, па така има гранки како социогеографија, антропогеографија,  биогеографија, па дури и медицинска географија итн. [ http://www.forum.hr/showthread.php?p=37315521#post37315521 - 1 ]


корисно

ИГЕО-Портал - http://www.igeografija.mk/Portal/ - http://www.igeografija.mk/Portal/ [ http://www.geografija.hr/ - 1 ]

ГЕО-Речник(пр. впишете први две букви) - http://stanko.mfhinc.net/recnik/ - http://stanko.mfhinc.net/recnik/

единствен комшиски форум - http://www.mycity.rs/Geografija/ - http://www.mycity.rs/Geografija/
Replies:
Posted By: Max
Date Posted: 03-Aug-2012 at 18:51Картографија - http://www.gis.unbc.ca/courses/geog205/lectures/historyofcart/index.php - http://www.gis.unbc.ca/courses/geog205/lectures/historyofcart/index.php [ http://www.philaprintshop.com/rareatls.html - 1 ]

мапи - корисна работа ако чоек патува, во сегашноста http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1334 - 1 ] па и во минатото http://www.antiquemapsandprints.com/ - 2 ] а зошто не и во иднината [ http://www.sky-map.org/ - 3 ]

прецизна наука но она што ја прави оваа област мистична е појавата на османлиската морнаричка мапа од 16-ти век составена на база на антички мапи позната како мапата Пири Реис наречена по османлискиот адмирал Пири Ибне Хаџи Мухамед на чиј сочуван остаток е прикажан Антартик заедно со Америка па капак и прецизно [ http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis_map - 1 ][ https://www.uwgb.edu/dutchs/PSEUDOSC/PiriRies.HTM - 2 ][ http://xoomer.virgilio.it/dicuoghi/Piri_Reis/PiriReis_eng.htm - 3 ] осум од тие мапи се од времето на локалнио ни ерој[ http://www.ego.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=745:mapata-na-piri-reis&catid=177:296&Itemid=53 - 5 ]Posted By: Max
Date Posted: 06-Aug-2012 at 00:24

Македонски Атлас - http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Republic_of_Macedonia - http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Republic_of_Macedonia  [ https://web.archive.org/web/20140424163447/http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=413141739236&id=9&setIzdanie=23151 - 1 ]

Tематски Mапи - Македонија - [ http://www.freewebs.com/kirilmaps/tematski.html - 1 ][ http://www.3maks.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/22/%D0%9D%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BA - 2 ][ http://www.macedoniantruth.org/forum/showthread.php?t=3298 - 3 ][ http://avalconsult.pl/en/grass.php?q=map-of-macedonia-greece - 4 ][ http://e-magaza.ttk.org.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=1447 - 5 ][ http://www.macedonians.tv/showthread.php?p=206640#post206640 - 6 ][ http://cdn.closr.it/closr.swf?name=FbybGocR4m1 - 7 ][ http://www.promacedonia.org/vk/vk_karti.htm - 8 ][ http://forum.kajgana.com/threads/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-ma%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B8.16822/ - 9 ][ - 10 ]

Топографски Карти на Македонија - http://volanskopje.blogspot.com/2009/05/blog-post_5488.html - http://volanskopje.blogspot.com/2009/05/blog-post_5488.html


Posted By: Max
Date Posted: 07-Aug-2012 at 16:11

она што ја приближи ова наука блиску до обичниот човек е Google Earth како алтернативен sdi сервер [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=193&PID=110727#110727 - 1 ] платформа на која секој може да тимари сопствени проекции преку kml фајлови кои потоа може да ги користи како интерактивни GE презентации [ http://www.youtube.com/watch?v=nIoWHlEEeNI - 2 ][ http://www.youtube.com/watch?v=jaLKdHdR69w&=7m - 3 ]

предноста во однос на останатите гис платформи е во интуитивноста и едноставноста, постојано се вадат нови плагини, плус можноста да се интегрира со разни апликации како sketchUp [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=430&PID=33763#33763 - 1 ], garmin [ http://www.youtube.com/watch?v=797dbfr6xGM - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=vDuxbFvmRto - 2 ] дури и за прелет [ http://www.youtube.com/watch?v=nIoWHlEEeNI&t=16m - 1 ][ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=147&PID=24909#24909 - 2 ] а може да се користи и за следење [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=76&PID=29877#29877 - 1 ]

[tube]BaDHe5yRqQk[/tube]

10 Amazing Google Earth Add-Ons - http://www.pcworld.com/article/150409/10_amazing_google_earth_addons.html - http://www.pcworld.com/article/150409/10_amazing_google_earth_addons.html [ http://googlesystem.blogspot.com/2006/11/google-earth-promotes-geography.html - 1 ]

GE Geographic web layer - http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=en&answer=2395280 - http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=en&answer=2395280


Posted By: Max
Date Posted: 07-Aug-2012 at 17:41

[tube]i71Zyy00Tqo[/tube] [tube]so9u04RjWwg[/tube]

негови претходници ако може така да се каже се постарите ГИС платформи [ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_software#Open_source_software - 1 ] меѓу кои најизвикани се програмите ESRI-ArchGIS [ http://www.youtube.com/watch?v=1ake22nfomg - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=Hd13H0XO0LU - 2 ][ http://resources.arcgis.com/en/communities/ - 3 ][ http://www.youtube.com/watch?v=p5Iv6JHaIt8 - 4 ][ http://www.youtube.com/watch?v=6B7yFYsonbQ - 5 ][ http://blogs.esri.com/esri/arcgis/category/arcgis-online/ - 6 ][ http://www.youtube.com/watch?v=n5e_QFLzjnk - 7 ][ http://resources.arcgis.com/content/arcgisserver/9.3/server-applications - 8 ] и ERDAS-Apollo [ http://www.youtube.com/watch?v=ReusOb8-GvI - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=T5CTMlLlETE - 2 ]но секојдневно се зголемува и интеграцијата меѓу arcgis и GE - [ http://geosquan.blogspot.com/2009/02/esri-geoprocessing-in-google-earth.html - 1 ] со оглед дека и професионалниве платформи имат потреба од гугл, всушност тие претежно се користат како бизнис или институционални гео-портали - истражувачки, катастарски, индустриски итн. [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=433&PID=53863#53863 - 1 ] пр. катастарски гис портали од еу ( http://ijsdir.jrc.ec.europa.eu/index.php/ijsdir/article/download/185/245 - стр.16 ) [ http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2010/presentations/53_pdf_presentation.pdf - 1 ] или регионалните катастарски гис портали

Македонија - http://webgis.katastar.gov.mk/arec/ - http://webgis.katastar.gov.mk/arec/
Србија - http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=1 - http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=1
Грција - http://geodata.gov.gr/maps/ - http://geodata.gov.gr/maps/


Posted By: Max
Date Posted: 08-Aug-2012 at 08:32
да се вратиме на гугл рт, би било корисно тематските мапи во иднина да се израборуваат паралелно и во гугл'рт, пример ко пописите низ историјата кај америте ко што е анимирано тоа на линков [ http://www.unchartable.com/2011/05/time-animated-thematic-maps-w-us-census.html - 1 ] а е дел и од видео презентацијата на линкот 2 во цитатот доле, односно се може да се претстави интерактивно во леери пример во однос на историјата ко што http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=44&PID=30329#30329 - имал обид Владимир но во случајов интегрирано и анимирано такво нешто во 'рт-от, а зо што да не истурка и некој леер build.mk преку тајфата од виртуелна македонија пр. урбанистички планови на скопје од турско па навака, истите можат да се најдат во http://www.icomos.org.mk/Library.aspx - икомос а потоа на тие основи само да се извадат контурите од објектите, јасно сето тоа на крај спакувано во kml фајл, или може да се оди на попрости тематски мапи спакувани во ексел а потоа повикани во 'рт-от ко што е наведено во видеото за E2G плагинот на крај од постов...    ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ! - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=2672 - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=2672

Originally posted by Max

сопствени проекции преку kml фајлови кои потоа може да ги користи како интерактивни GE презентации [ http://www.youtube.com/watch?v=nIoWHlEEeNI - 2 ][ http://www.youtube.com/watch?v=jaLKdHdR69w&t=7m - 3 ]


[tube]ssDhf0X111o[/tube]


Posted By: Max
Date Posted: 08-Aug-2012 at 17:10

[Tube]Pbgai3dK16Q[/tube]


BARAKA - Ron Fricke - http://www.youtube.com/watch?v=FCRuY5ithGQ&wide - http://www.youtube.com/watch?v=FCRuY5ithGQ&wide

HOME - Yann Arthus-Bertrand - http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU&wide=1 - http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU&wide=1 [ http://www.factualtv.com/documentary/2050-How-Soon-Is-Now - 1 ]


Posted By: Max
Date Posted: 08-Aug-2012 at 19:08

[tube]8j1_yIVB5g4[/tube]

[tube]H3upAfKziXA[/tube]     [tube]fN1edm_Yxfs[/tube]


Posted By: Max
Date Posted: 12-Aug-2012 at 22:05

Хидрографија е географска дисциплина, која се занимава со евиденција и опишување на хидрографските објекти, како што се: океани, мориња, езера, реки, канали, мочуришта, извори, бунари и сл.

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1373&PID=129070 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1373&PID=129070

http://www.iugg.org/associations/iahs.php - http://www.iugg.org/associations/iahs.php [ http://www.nwl.ac.uk/ih/devel/wmo/ - 1 ]

http://www.smhi.se/en/2.575/Hydrology/european-hydrological-predictions-for-the-environment-1.12711 - http://www.smhi.se/en/2.575/Hydrology/european-hydrological-predictions-for-the-environment-1.12711

http://www.aleksandargospic.com/gallery.php?gallery=4e3ec714a3da7 - http://www.aleksandargospic.com/gallery.php?gallery=4e3ec714a3da7

[tube]za91SlWEKns[/tube]    [tube]C8k5JVt5NNo[/tube]    

[tube]CfYmrMxVdh4[/tube]   


Posted By: gjoko
Date Posted: 12-Aug-2012 at 22:39
ех,Плитвице,сум бил само еднаш во далечната `86 и од све во тоа време најмногу ги пампам езерата,а посебно како пастрмки од по 5-6 кг си пливаат покрај брегот


Posted By: Max
Date Posted: 13-Aug-2012 at 00:07

тоа на ескурзија си бил ил си се самоорганизирал, бидејќи нема поента пошто-пото ради-реда да се прошета вакво место, штета за утепанио пат, она одиш гладен во фурна и сркнеш само троа кисело млеко та пак кинисаш до следната итн...

друг проблем е што на нив се гледа ко изолирана појава а всушност тоа е Лика која со Далмација ти е http://www.youtube.com/watch?v=sNIgTA9Cpbg - пакет аранжман од реки, езера, брда, планини, долини и јасно на крај корнати, всушност исто и кај нас пример Пелистер се набљудува како еден а Галичица како друг резерват а всушност се една целина, ех кога се клоцнале тоа http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=43&PID=14056#14056 - трите раседи во преспанско-охридскио басен да имале абер колку ограничено некој би ги тимарел утре нивните џумки сигурно ќе се попишманиле!

ајт тро демагогија, се согласувам дека донекаде можеби неопходна појава ова "националниве" заштитени паркови на природата, а како би се фокусирало повеќе внимание, енергија и средства на одредена област, сепак ваквите етикети прават од таа локална географијата односно природа елитистичка појава, а всушност секое едно место е уникатно на безброј начини земено географски итн. така да греота е кога три четири крукчиња се фрлаат ко парадни мис пратиљи а останатото нели може да се преора, та уште кога сето тоа ќе го залепиш ко http://www.destinacije.com/i_karta_hr_park.asp - промо на црна позадина и ето ти географска сегрегацијаPosted By: gjoko
Date Posted: 13-Aug-2012 at 15:55
екскурзија нормално,јас сум титов ученик,не било каков


Posted By: Max
Date Posted: 15-Aug-2012 at 20:12

добро бар си бил помлад пионир, те закачи и тебе авнојскиот пат во Босна(јајце,бихаќ,дрвар) или тоа само на ју-гео-екскурзија ве терале, она плитвице,блед,постојна итн., интересно ве носеа во Смиљан кога бевте Лика, она да видите родното место на Тесла та да добиете инспирација за упис по технички средни училишта или одма на море!?

незнам денес кај и како ги носат децата претпоставувам ги шеткаат по локални излети ко вруток,радика,биљанини извори,асамати,мечкин-камен итн., бар и Егејска и Пиринска Македонија да ги прошетаат кога ги носат на гео-екскурзии ако воопшто постои ваков пакет аранжман, а и денес ова децава заради интернет сигурно се и' ненаситни та претпоставувам со коктели ги ранат од типот на природно-историско-научни екскурзии, кои за жал го дефокусираат впечатокот од патувањето!

најпрво нека им направат некое гео-списание за млади по урнекот на екологија [ http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=559&PID=134782#134782 - 1 ] пример ко што имат братја Словенци [ http://www.geograf.si/dmgs/index.php?option=com_content&view=article&id=72 - 1 ] та нека ги подготвуваат преку него за вакви гео-средби, и јасно на крај наизменично генерациски нека ги наградуваат со есенска, зимска и летна еднонеделна гео-екскурзија, ајде 5-то оделение додека се колку толку прибрани нека ги однесат и до http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=625&PID=114534#114534 - Света Гора (девојчињата http://www.youtube.com/watch?v=abXLc9zZ6aU - Метеори ) та да видат токму нечепната природа, а и историја на православна вера,смирение,уметност чим Веронаука им уникаа ето тро и алтернативна компензација...


Posted By: gjoko
Date Posted: 15-Aug-2012 at 23:29
вероватно има политика во начинот на одлучување на директорите,ама како што сум слушнал центарот на Скопје со спомениците е во обавезните места на сегашните екскурзии од школите од внатрешниоста


Posted By: Max
Date Posted: 15-Aug-2012 at 23:38

да ко за гео-њу-ејџ тура низ скопје, може на ова да се надоврзи таман потегот чаршија и кале а потоа преку влада до градски и на крај золошка, јасно што ќе им е да ги носат егеј пирин итн. кога ете може се тоа во три четири згради да го видат


Posted By: gjoko
Date Posted: 16-Aug-2012 at 00:49
тоа е реалноста,чинело или не,тоа е тоа


Posted By: Max
Date Posted: 21-Aug-2012 at 13:34
реалноста е дека никого не го боли глава за тие деца, евентуално за процентот од ќарот на туристичката агенција која засегантиот ја навршил на директорот! но ајде утеха е дека од скоро бар веќе немора активен интернет за чоек некаде да киниса...

http://voices.yahoo.com/the-smartphone-navigation-showdown-google-maps-vs-11635026.html - http://voices.yahoo.com/the-smartphone-navigation-showdown-google-maps-vs-11635026.html [ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps - 1 ]

[tube]J6sNyKzGOe8[/tube]


Posted By: Max
Date Posted: 23-Aug-2012 at 10:30

google maps Utility Library [ http://www.youtube.com/watch?v=IMjl-x-5ang - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=ufOXzbUaUqM - 2 ] - ова идеална релаксакција за програмери - http://code.google.com/p/google-maps-utility-library-v3/ - http://code.google.com/p/google-maps-utility-library-v3/ [ https://code.google.com/p/google-maps-utility-library-v3/source/browse/#svn%2Ftrunk%2Fcanvaslayer - 1 ]

A CanvasLayer library has been added to the Google Maps Utility Libraries. The library allows Google Maps API developers to easily add a canvas layer as an overlay on Google Maps.

Using canvas with Google Maps can have many advantages. http://googlemapsmania.blogspot.com/2012_07_01_archive.html - http://googlemapsmania.blogspot.com/2012_07_01_archive.html


[tube]Z2VF9uKbQjI[/tube]


Posted By: Max
Date Posted: 26-Aug-2012 at 15:45


Најубавите топли извори во светот - http://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/najubavite-topli-izvori-vo-svetot/ - http://www.kafepauza.mk/zanimlivosti/najubavite-topli-izvori-vo-svetot/

[tube]fOQdhtqswRg[/tube]

World hottest water by far is hot water spring in Vranjska Banja (111°C) - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hot_springs#Europe - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hot_springs#Europe

Banje su lečilišta koje su bogate lekovitom vodom, blatom, vazduhom ili drugim svojstvima koja pomažu, ili olakšavaju tegobe, ubrzavaju lečenje ili zarastanje, ili pak na neki drugi način pomažu procesu ozdravljenja.
Smatra se da Srbija leži na jezerima termomineralnih voda. Postoji preko 1000 izvora mineralnih voda i na njima je napravljeno preko 40 Banja

Termalni izvori - izvori koji imaju temperaturu višu od srednje godišnje temperature vazduha određenog mjesta. Voda termalnih izvora može biti juvenilnog porijekla (nova ili mlada voda - nastala kondenzacijom iz magme) ili vodoznog (od atmosferske vode koja je dospijela na dubinu, zagrijala se i vratila na površinu). Sve te vode obično su bogate mineralnim materijama, pa se koriste kao lječilišta - banje. Srbija je veoma bogata termalnim vodama što svjedoči o jakoj vulkanskoj aktivnosti u prošlosti. Po visokoj temperaturi poznate su Vranjska Banja 92º, Sijarinska Banja 71º, Jošanička Banja 78º i dr.

Naš sused Mađarska svojim iskustvom pokazuje šta sve mi možemo dobiti, a propuštamo: iako u Mađarskoj ima samo deset izvora tople vode, u ovoj zemlji je, bušotinama, napravljeno 120 banja, od kojih Mađari ostvaruju godišnji prihod od oko tri milijarde dolara, a mi u našim banjama samo 20 odsto od toga.

http://www.youtube.com/watch?v=zVhDVZMgOuo - http://www.youtube.com/watch?v=zVhDVZMgOuo

Apart from the rare landscapes and special natural beauties, nature also endowed Macedonia with springs with important therapeutic properties. Macedonia spreads over a vast amount of geothermal waters and the spas are part of the Macedonian national wealth, while their therapeutic properties were already known in ancient times.
Inexhaustible underground lakes of this wealth of natural energy are located through the country. There are more than 60 thermal springs tapped at several spas:

Spa resorts in Macedonia
* Katlanovo spa / Skopje
ABOUT THE SUN, THE WATER AND THE REBIRTH
http://www.katlanovskaspa.com - http://www.katlanovskaspa.com    
* Banjsko / Strumica
Profile of the Institute for Health Care and Rehabilitation
http://www.zavodbansko.com.mk - http://www.zavodbansko.com.mk    
* Negorci / Gevgelija
Sun,Healt,Rest,Relaxation
http://www.negorskibanji.com.mk - http://www.negorskibanji.com.mk
* Istibanja / Kocani
* Kezovica / Stip
* Banjiste / Debar
* Kosovrasti / Debar and
* Proevce / Kumanovo
http://www.macedonia.eu.mk/index_files/Spa%20Tourism.html - http://www.macedonia.eu.mk/index_files/Spa%20Tourism.html
They offer facilities for treatment, rehabilitation, recreation and accommodation as well. Another important one are the Proevce spa near Kumanovo and Kezovica near Kocani.
Highest is the temperature of the water in Banjsko (73ºC), then in Istibanja (55ºC), Kežovica (54ºC), Katlanovo (40.5ºC), Debar (38.6ºC), Negorci (38ºC), Kumanovo (31ºC).
Spa Tourism
The territory of the country is characterized by high geothermal activity, mostly with low-enthalpy geothermal energy. The country is situated along the very favourable geothermal zone that starts in Hungary to the North and Italy to the West and stretches through Greece down to Turkey. However, there has not been a systematic measurement of terrestrial heat flow neither organised use of the natural resource for medical/tourist purposes. Even with a long tradition in medical use of thermal waters, the country has a limited number of active thermal spas. It is evident from the potential of the thermal resources that the approach to this economy sector should be changed in order to reach possible benefits.
http://travel2macedonia.com.mk/travel-to-macedonia/tourism-in-macedonia/spa-tourism - http://travel2macedonia.com.mk/travel-to-macedonia/tourism-in-macedonia/spa-tourism
Катлановска Бања / Скопје
Бања Кежовица / Штип
Негорски Бањи / Гевгелија
Истибања / Кочани
Бањиште / Дебар
Косоврасти / Дебар
Проевце / Куманово
Бања Банско / Струмица

THERMAL SPAS IN MACEDONIA
Geothermal Association of Macedonia MAGA
http://www.kingmarkoland.com/Upload/Content/Documents/Thermal%20spas%20in%20Macedonia.pdf - http://www.kingmarkoland.com/Upload/Content/Documents/Thermal%20spas%20in%20Macedonia.pdf

http://www.tkm.org.mk/spa-tourism.html%20 - [ url=http://www.tkm.org.mk/spa-tourism.html]http://www.tkm.org.mk/spa-tourism.html[/url]

http://www.youtube.com/watch?v=aDtCVUPtGK8 - http://www.youtube.com/watch?v=aDtCVUPtGK8Posted By: Max
Date Posted: 31-Aug-2012 at 10:51


The Blue Eye (Syri i Kalter) - http://www.albatrip.com/en/p_guideturistiche_saranda.html - Saranda , Ionian Coast, Albania Sights › Spring, geyser

The Blue Eye Spring is a hypnotic pool of deep-blue water surrounded by electric-blue edges like the iris of an eye. It feeds the Bistrica River and its depth is still unknown. This is the perfect picnic spot, under the shade of the oak trees.

You can also check out the 12th-century monastery of Mesopotami en route, perched on a little hill by the Bistrica. http://www.lonelyplanet.com/europe/sights/spring-geyser - http://www.lonelyplanet.com/europe/sights/spring-geyser


[tube]Djl7RvbRLrY[/tube]

letovo bev vo selo bistrica (google maps search bistrice albania) se naogja blizu grcko albanskata granica. Prasuvam eden lokalen zitel na grcki zosto se vika seloto bistrice mi vika neznam! A pokraj nas tece kristalno cista bistra reka!!! Ima naucen trud za slovenski (Makedonski) iminja na naseleni mesto vo albanija no za zal toa e napraveno od strana na ruski profesor ( http://my.opera.com/ancientmacedonia/blog/show.dml/1464307 - http://my.opera.com/ancientmacedonia/blog/show.dml/1464307 ) za potrebite na bugarskata propaganda. Granicite na Makedonija vo periodot na car Samuil bile do denesniot grcki ostrov Lefkada sto znaci selo Bistrica i ne bilo tolku na pariferijata na togasna Makedonija. Ponatamu ima sela Sveti Vasilij, Lukovo, Panteleimon, itn itn Ima Manastir Sveti Georgija na bregot na Jonskoto More bo blizina na Saranda koj sto e kopija na Sveti Naum od Ohrid.
Posted By: Max
Date Posted: 31-Aug-2012 at 14:01

Езера во Егејска Македонија - http://mk.wikipedia.org/wiki/Категорија:Езера_во_Егејска_Македонија - http://mk.wikipedia.org/wiki/Категорија:Езера_во_Егејска_Македонија [ http://wikimapia.org/5436591/mk/Рудничко-Езеро - 1 ]

https://www.closr.it/canvas/11136/ - https://www.closr.it/canvas/11136/ [ https://www.closr.it/user/urmak/#/list - 1 ] (зумирај за подобра резолуција

[tube]iJsK0iA1uKI[/tube]
Posted By: Max
Date Posted: 02-Sep-2012 at 19:44http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lake_islands_of_Europe - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lake_islands_of_Europe

Покрај Голем Град, во Македонија има уште десетици други острови! - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=1059 - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=1059

Голем Град - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=344&PID=14468#14468 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=344&PID=14468#14468 [ http://www.youtube.com/watch?v=Ew5WqINpg-w - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=2LmPNe-kOFc - 1 ]
Posted By: Max
Date Posted: 26-Sep-2012 at 16:00

Преспани преспоенo презаспани ... етимолошки се ми се чини Пресна опуштено преминала во Преспа некогаш можеби конечно обратно повторно ...http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=373&PID=201799#201799 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=373&PID=201799#201799

~она што им е заедничко на преспанско и бајкалско езеро е староста и островите, сепак Преспа се два а Бајкал има 26 константни од вкупно 45 острови меѓу кои најголеми се Ољхон  (730 km2), Ушканиј и Шаман-камен  

http://www.lakebaikal.org/ - http://www.lakebaikal.org/ [ http://www.irkutsk.org/baikal/ - 1 ]

Lake Baikal called " http://web.archive.org/web/20161215184507/http://water66.com/img/2016/01/Frozen_-_The_Oldest_and_Deepest_Freshwater_Lake_in_the_World_Lake_Baikal._.jpg - The Pearl of Siberia " or "Blue Eye of Siberia" is unique because it contains more water than all the North American Great Lakes combined and at 1,637 meters (5,371 ft) is the deepest lake in the world and the largest freshwater lake in the world by volume, holding approximately 20% of the world's total fresh water. It is unique among large, high-latitude lakes in that its sediments have not been scoured by overriding continental ice sheets.Baikal is home to more than 1,700 species of plants and animals, two thirds of which can be found nowhere else in the world and was declared a UNESCO World Heritage Site in 1996. At more than 25 million years old, it is the oldest lake in the world. Lake Baikal is in Southern Siberia in Russia. ... http://web.archive.org/web/20151121180533/http://dive-n-log.com/?p=868 - http://dive-n-log.com/?p=868


[tube]u2l_RSIR5c0[/tube]Posted By: Max
Date Posted: 01-Oct-2012 at 11:21

но не само бајкалските острови, островите по сите поголеми езера во русија се приказна за себе, пример светите руски острови http://www.youtube.com/watch?v=fjhMjfnJhDQ - Кижи ,   http://www.youtube.com/watch?v=lTDQLzoDyGI - Валаам и http://www.youtube.com/watch?v=HF1xlUjviT4 - Соловки последниов најгоем во беломорскиот архипелаг [ http://web.archive.org/web/20131118234811/http://www.rgo.ru/2010/07/v-belom-more-%E2%80%93-svoi-kamni-s-sekretom/ - 1 ][ http://ru.wikipedia.org/wiki/Соловецкие_острова - 2 ]

инаку она што го заговарав претходно http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1727&PID=134853#134853 - за сркањето дека не го бива, иако не го бива, сепак кога станува збор за русија нема друга алтернатива а чоек во една година да влезе и излезе, излезот е преку камчатка  а влезот може да биде и преку финска за фини, в'краина за авантуристи ил кавказ за екстремисти, за последниов ви требаат мин. три пасоши и добра приказна ако сакате по планињето да скитате

http://web.archive.org/web/20120615172422/http://www.truerussia.org/city/tsr - http://www.truerussia.org/city/tsr/

http://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm - http://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm

http://www.sasco.ru/en-Vladivostok-Petropavlovsk-Kamchatsky-i63 - http://www.sasco.ru/en-Vladivostok-Petropavlovsk-Kamchatsky-i63

[tube]luey9lKvHXU[/tube]

http://www.backpacker.com/march_2003_destinations_kamchatka_expedition_guide/destinations/5205 - http://www.backpacker.com/march_2003_destinations_kamchatka_expedition_guide/destinations/5205

http://www.baikalnature.com/destinations/kamchatka - http://www.baikalnature.com/destinations/kamchatka

The Living Edens: Kamchatka - http://vimeo.com/search?q=kamchatka - http://vimeo.com/search?q=kamchatka [ http://www.youtube.com/watch?v=P9PpYfi9x04 - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=fbQtHcrH9zQ - 2 ]

[tube]WrYPe4cy9Ak[/tube]

 Posted By: Max
Date Posted: 01-Oct-2012 at 11:51


впрочем цела русија е спектакал од природни ресурси дали за туристи или научници, и јасно со несразмерно малку население кое сепак е организирано вака или онака во зачувување на локалниот биодиверзитет и локалните мистерии [ http://bigbluetechnews.wordpress.com/2009/07/30/russian-navy-divers-fight-underwater-aliens-declassified/ - 1 ][ http://www.ufoinfo.com/news/ruc.shtml - 2 ] слично ко бајкалско со преспанско, така и урал е сличен со пелистер ко планини бар по камените реки, нешто налик руска швајцарија наспроти македонската швајцарија ако не е вулгарно така да се етикетира но чисто за неупатените да имаа покоцкаста претстава, иако нашава трипати повисока, во најмала рака не се поларни температури...

http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_Oblast - http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_Oblast

http://welcome-ural.ru/tours/53/189/ - http://welcome-ural.ru/tours/53/189/~

http://catalog.rt.com/ru/films/nacionalnij-park-taganaj/ - http://catalog.rt.com/ru/films/nacionalnij-park-taganaj

[tube]c8_nx7Pm-Io[/tube]


Posted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:17
Originally posted by gjoko

ех,Плитвице,сум бил само еднаш во далечната `86 и од све во тоа време најмногу ги пампам езерата,а посебно како пастрмки од по 5-6 кг си пливаат покрај брегот


да се навратма на Плитвичките езера..еве ги спомнатите рипчињаPosted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:21

Плитвичките еезера(според мене) вредат да се видат повеќе од еднаш..целиот регион на Лика е инетересен, богат со реки, езера, разновиден растителен и животински свет. А во склоп на пакетот оди и нешто за стомак како јагње испод пеке ( по нашки под вршник), лички сир, вино-ракија, сушено месо(пршута што стварно добро ја прават) итн...
И малце слички од езерата во прилог (за кои треба барем еден ден за да се видат асално)
Posted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:28

Posted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:34

Posted By: milena
Date Posted: 18-Oct-2012 at 00:01
Originally posted by Max

[quote]Луѓето имаат малку разбирање за Географијата како наука, причина за тоа е бидејќи претежно истата е сведена на описно градиво и негова синтеза. Ако се земе предвид дека климатологијата, демографијата, геологијата и сл. научни дисциплини всушност се гранки на географијата, па така генерално на и на неа може да се гледа како наука!пример ако демографијата се разбере како социолошка дисциплина, геологијата како засебна наука итн. тогаш географијата претставува нешто налик интердисциплинарна спојница меѓу повеќе науки. географите имаат навика на се и сешто да закачат гео суфикс со поврзување со просторот и било која релевантна појава, па така има гранки како социогеографија, антропогеографија,  биогеографија, па дури и медицинска географија итн.


Географијата е и природна и општествена наука, затоа се дели на физичка и општествена Географија , инаку Географијата се нарекува уште и мајката на науките,
Името и го дал старогрчкиот географ Ератостен ( 256 г. п.н.е. ) и се смета за татко на Географијата
И физичката и општествената Географија преставуваат збир на гранки, од која секоја гранка проучува една од компонентите на Геогравската обвивка (клима, рељеф, вода, почва и живот )


Posted By: Max
Date Posted: 19-Oct-2012 at 01:12


http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geography - http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geography

http://en.wikipedia.org/wiki/Development_geography - http://en.wikipedia.org/wiki/Development_geography

[tube]MsZH4PwlCbo[/tube]  

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_and_wealth - http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_and_wealth

[tube]IKE7uwBdkYI[/tube]Posted By: Max
Date Posted: 19-Oct-2012 at 23:20


NASA's improved, most detailed topographic map of Earth

...One of five instruments aboard Terra, which was launched in 1999, ASTER captures images in the visible to thermal infrared electromagnetic wavelength ranges, at spatial resolutions of 15 to 90 meters (50 to 300 feet) http://digitaljournal.com/article/312994 - http://digitaljournal.com/article/312994

значи сателитиве се си кажуваат, и каде има мермер и колку го има, само некој треба да плати за снимките, како и да е вториот линк има кроце декласирани, претежно црно бели скенови

http://earth.eo.esa.int/eosummerschool/envschool_2010/84.pdf - http://earth.eo.esa.int/eosummerschool/envschool_2010/84.pdf

http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp - http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp
Posted By: +Protagorist
Date Posted: 03-Nov-2012 at 00:00


[tube]giWLYkM2XBM[/tube]

http://www.youtube.com/user/alltime10s/videos?query=geography - http://www.youtube.com/user/alltime10s/videos?query=geography-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 05-Nov-2012 at 04:54


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 05-Nov-2012 at 10:02

[tube]Z8brpoU_HNI[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 22-Nov-2012 at 09:42

[tube]GOub5Zrx1V8[/tube]

го постирам видеово пред се заради воведот, останатото е интересна размисла од тајфа која преферира http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang - јинг архетипи ко месечина,хексагон,спирала т.е. оние кои гледаат на светов како рај или веруваат дека е рај!

најлогичен избор е http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=96&PID=17769#17769 - фракталниот урбанизам и архитектура како антрополошка географија,каде во случај ако пак заседнат засенети јинг технократи,евентуално утеха може да бидат појави како Landscape Urbanism - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=506 - http://build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=506 или поненадежниот пристап како што е премисата Architecture as New Geography - http://www.youtube.com/watch?v=hPLSTtwh9bw - http://www.youtube.com/watch?v=hPLSTtwh9bw


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 22-Nov-2012 at 15:59

http://www.mindbites.com/lesson/7349-geomorphology-study-of-the-shapes-of-the-earth - http://www.mindbites.com/lesson/7349-geomorphology-study-of-the-shapes-of-the-earth

http://www.egea.eu/forum/topic/9345/all#pid304738 - http://www.egea.eu/forum/topic/9345/all#pid304738

[tube]vR7SO5eFKs8[/tube]
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 23-Nov-2012 at 02:14

Географски центар на Р.Македонија http://webs.schule.at/website/europa/Europa_centre_en.htm#Macedonia - http://webs.schule.at/website/europa/Europa_centre_en.htm#Macedonia србите нешто погоре го поместиле во прва светска војна што укажува на тоа дека и косовска Гора ја имале во предвид како територија на вардарската бановина [ http://star.vest.com.mk/default.asp?id=125397&idg=6&idb=1900&rubrika=Revija - 1 ] пред официјално да го позиционираме ние денес јужно од Велес во општина Чашка,каде имаме за маркација надреална сцена од чакал,знаме и буре [ http://www.panoramio.com/photo/68088685 - 1 ] најверојатно последново не е веќе со барут,но нема ни вино во него,ајде да не е без ич ова е за нафта или чоек да си запали зиме оган!

Географски центар на Македонискиот регион е Кожуф-от на Мариово,каде и Сонцето го плунало тоа лорандитот [ http://www.worldpress.org/Europe/2781.cfm - 1 ] околу кој се вртеле и античките и средновековните а и современите македонци,буквално првите таму правеле штитови,вторите пишувале книги,а последниве снимаат филмои!

[tube]NFmCeGyIM8k[/tube]-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 28-Dec-2012 at 16:30

Could penguins and polar bears swap habitats? - http://earthsky.org/earth/penguins-north-pole - http://earthsky.org/earth/penguins-north-pole

10 Things You Didn't Know About Polar Bears - http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/10-things-you-didnt-know-about-polar-bears?WT.mc_id=Outbrain_8283872 - http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/10-things-you-didnt-know-about-polar-bears?WT.mc_id=Outbrain_8283872

[tube]JE-Nyt4Bmi8[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: gjoko
Date Posted: 03-Jan-2013 at 20:48
ФОТО: Фотографија направена од вселената точно за Нова Година или во фотошоп?

ЗАБАВА, ИНТЕРЕСНО, СЕ И СЕШТО, ФОТО | 03.01.2013, 20:24

Ние во Zase.mk не можеме да се договориме и да решиме дали фотографијава е реална или пак фотошоп мајсторија. Затоа решивме да ви ја презентираме вас, па вие да ни помогнете да го решиме проблемот.


http://zase.mk/fotografija-vselena/ - http://zase.mk/fotografija-vselena/


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 07-Jan-2013 at 20:40
Originally posted by +Protagorist


Географски центар на Р.Македонија http://webs.schule.at/website/europa/Europa_centre_en.htm#Macedonia - http://webs.schule.at/website/europa/Europa_centre_en.htm#Macedonia србите нешто погоре го поместиле во прва светска војна што укажува на тоа дека и косовска Гора ја имале во предвид како територија на вардарската бановина [ http://star.vest.com.mk/default.asp?id=125397&idg=6&idb=1900&rubrika=Revija - 1 ] пред официјално да го позиционираме ние денес јужно од Велес во општина Чашка,каде имаме за маркација надреална сцена од чакал,знаме и буре [ http://www.panoramio.com/photo/68088685 - 1 ] најверојатно последново не е веќе со барут,но нема ни вино во него,ајде да не е без ич ова е за нафта или чоек да си запали зиме оган!

Географски центар на Македонискиот регион е Кожуф-от на Мариово,каде и Сонцето го плунало тоа лорандитот [ http://www.worldpress.org/Europe/2781.cfm - 1 ] околу кој се вртеле и античките и средновековните а и современите македонци,буквално првите таму правеле штитови,вторите пишувале книги,а последниве снимаат филмои!


два лапсуза во цитатов,првиот ненамерен за бурето кај ГЦ на РМ а вториот чунки Кожуф според Миленко не е ами Чепигово да ти бил ГЦ на МР

но повторно сметам дека на Мариово е вистинскиот со оглед дека ко таков не гиба ич околу Сердика ко што му врви радарот на теренџијава

[tube]5HkPRAMv8xk[/tube]
   

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: gjoko
Date Posted: 07-Jan-2013 at 23:13
имам слушнато дека нашата граница со Грција е поставена точно на половина на пругата Белград -Атина.Кога се делел овој простор помеѓу земјите учеснички,неможеле да се договорат србите и грците,па паднал компромисен предлог тоа да биди на половина од пругата(како што имаше вицеви за Милошевиќ и Мицитакис кога се договориле да се сретнат на граница)


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 08-Feb-2013 at 18:29

WHY End Day Light Saving Time ? - http://www.standardtime.com/ - http://www.standardtime.com/

[tube]fxmKbXTdOEE[/tube]

Medvedev said 'no' to time change

MOSCOW, Feb. 8 (UPI) -- Russian Prime Minister Dmitri Medvedev discouraged reinstating daylight saving time even though lucrative broadcast rights for the Olympics are at stake.

While he was president, Medvedev decided Russia should abandon daylight saving time, meaning that during the winter many people wake up, go to school and work and return home, all in the dark, The New York Times reported Friday.

If daylight time is not reinstated, the airing of the 2014 Sochi Winter Olympics would be off by at least an additional hour compared to the rest of the world. This is a particularly significant difference for much of the rest of Europe, which would be either 2 or 3 hours behind Russia during the Games, the report said.

The closer the two times, the better for broadcast rights in Europe worth billions of dollars if the Games are broadcast during prime time, the Times reported.

"The government finds a new correction of time in the current period unadvisable," Medvedev said, preferring to preserve the change he made in 2011.

The International Olympic Committee said it has not officially asked President Vladimir Putin to reinstate daylight saving time, but did ask Russia's Olympics planning team to consider the issue.

http://www.upi.com/Sports_News/2013/02/08/Medvedev-said-no-to-time-change/UPI-59441360330150/#ixzz2KKUbuvCF - http://www.upi.com/Sports_News/2013/02/08/Medvedev-said-no-to-time-change/UPI-59441360330150/#ixzz2KKUbuvCF
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 27-Aug-2013 at 20:49

http://worldweather.hikingweather.net23.net/RUSSIA4oymyakonC.html - http://worldweather.hikingweather.net23.net/RUSSIA4oymyakonC.html

http://www.currentresults.com/Weather-Extremes/coldest-places-in-the-world.php - http://www.currentresults.com/Weather-Extremes/coldest-places-in-the-world.php

http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/coldcapital.htm - http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/coldcapital.htm

[tube]rZjfScL_wRE[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 27-Aug-2013 at 21:23

[tube]GLKPS07H_tM[/tube] [tube]WWVp2CCu60A[/tube]

2050 - How Soon Is Now - http://www.youtube.com/watch?v=eJUmAbg2Kb8 - http://www.youtube.com/watch?v=eJUmAbg2Kb8
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 28-Aug-2013 at 13:51

[tube]TBt26FgpUYY[/tube]

ако некому треба незаборавен престој во Буратија нека ме контактира по ПП-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: Џоле
Date Posted: 28-Aug-2013 at 19:25
Ова е во Русија, така? Автономната област Буратија, а некаде се среќава и како Бурјатија...

-------------
За сè има вторпат


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 31-Aug-2013 at 21:02

да да, Православие и Будизам,сибирскo шабански митои и азиски минимализам инаку точно тие велат Бурјатиа и Бурјати што мене ми звучи ептен руски наместо монголски

[tube]ked7cWZG3as[/tube]

[tube]F3htBOQG-Fo[/tube]    [tube]E3FhHRIOOhE[/tube]

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=3059&PID=186177#186177 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=3059&PID=186177#186177

[tube]24hEZTnlHuM[/tube]


Like the other Mongol peoples, they are courageous in battle and love hunting and horses. Their feudal customs have undergone inevitable changes in this century. But their tradition is still alive in the shelter of the huge mountain ranges, such as Barguzin Krebet, the probable point for the emergence of the Asian Vertex of the Soul of the World.

The arrival of the Buryats in Transbaikal took place in the 13th century. Like the Tungus tribe or the Yakuts, they were nomads who came from the valleys of the Amur River in China. Anthropologists believe that the first colonizers of America also set out from those valleys. From Kamchatka and across the Aleutians, they spread out all across America, creating tribes and cultures all the way to the southern limits of the continent. It is not too far-fetched to think that the distant origin of the Buryats may be the same as that of the people of its antipode, Tierra del Fuego, the Yaghans or Fuegians. http://www.souloftheworld.com/baikal.html - http://www.souloftheworld.com/baikal.html


http://www.mad-mongolia.com/news/mongolia-news/mongolia-to-become-a-part-of-russia-11421/ - http://www.mad-mongolia.com/news/mongolia-news/mongolia-to-become-a-part-of-russia-11421/  + 336 rivers empties into Lake Baikal, but it has only one flows (Angara)
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 13-Sep-2013 at 11:48

во контекст #41 првиот пост од странава еве и освежување,го урочи Миленко тоа бурето в крива круша

Длабок дол, а не Крива Круша е геогрaфскиот центар на Македонија

Македонија го доби географскиот центар, средиштето на земјата кој се наоѓа во месноста Длабок Дол, еден и пол километар северно од селото Долно Врановци велешко.

По долги и опсежни истражувања, стручњаците по посочија ова место за центарот на Македонија, тоа се географските координати https://maps.google.ru/maps?q=41+35+59.98N+21+42+17.74E&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x135684964ed6bbf3:0x4744bd45a3826e37,41+35+59.98N+21+42+17.74E&gl=ru&ei=N-0yUqaUKcrTtAbNtoGwAg&ved=0CC0Q8gEwAA - 41 35 59.98N и 21 42 17.74E , тристотини метри надморска височина. Така од неодамна и нашата земја влезе во листата на држави кои ги имаат официјално определено своите географки центри. Кај месното население пак дилема каде е центарот на земјава, ако до неодамна се тврдеше дека е кај селото Крива Круша.

Определувањето на географскиот центар на Македонија е извршено според строга аналитичка метода, а самото решение всушност претставува геометриско тежиште на државната територија. За таа цел е извршено аналитичко дефинирање на државната граница со низа од околу дваесет илјади точки, кои беа определени со нивните правоаголни координати во државната Гаус-Кригерова проекција. Врз основа на координатите на наведените точки и одредени сложени математички модели, добиено е решението во вид на координати за централната точка на државната територија – вели професор д-р Златко Србиноски од Градежниот факултет во Скопје, кој го водеше истражувањето за потребите на Државниот завод за геодетски работи, популарниот катастар.

Професорот објаснува дека по традиција се користи терминот ,,географски центар,, иако реално локацијата се дефинира како геометриски центар тежиште на дадената територија. За определување на центрите на државните територии се користат различни методи, кои дават различни резултати, што можеби е причина за досега користената локација за центар на Македонија, кај селото Крива Круша, да се помести пет километри југоисточно, во реонот на селото Долно Врановци.

Со тогашниот степен на развој на картографските подлоги, геодетската мерна технологија, како и непостоењето на компјутерската техника за обработка на масовните податоци, не било можно прецизно определување на геометриското тежиште на државната територија – вели д-р Србиноски. Малкумината живи луѓе, старци, од сега веќе раселеното село Крива Круша тврдеа дека таму е центарот на Македонија. При посетата на ова село пред пет години, најстариот жител Трајче Здравевски гордо зборуваше тека таму е срцето на земјава.

По осамостојувањето на Македонија, доаѓаа стручњаци, мереа нешто и пресметале дека тука во селото е центарот на земјава. Не обележаа точно каде е местото, но велеа дека тука се сечат сите линии од север, исток, запад и југ – објаснуваше тогаш дедо Трајче Здравевски. За професорот Србиновски добро е овие приказни да останат и да се негуваат како дел од фолклорот на месното население, но математички центарот на Македонија е Длабок Дол, кај селото Долно Врановци .      


Општина Чашка ќе прави од местото туристичка атракција

Географскиот центар на Македонија се наоѓа во еколошки најчистиот предел на државата, покрај реката Бабуна, недалеку од Мелничка планина и врвот Вртешка. До него се стигнува по тешко прооден пат.

Од локацијата, општината ќе се обиде да направи туристичка атракција. Додека да го асфалтираме приодот до местото, времено ќе го постелеме со тампон за да можат сите посетители да доаѓаат со автомобили, до ова место - вели Горан Пановски, градоначалник на општина Чашка, каде е местото Длабок Дол.

Центарот на Европа од 1989 година е лоциран во Литванија кај селото Пурнушкеш, 26 км северно од главниот град Вилнус. Центарот за прв пат се обидел да го најде уште пред 200 години Наполеон Бонапарта. Во соседството центарот на Србија е селото Драча близу Крагуевац, на Грција е гратчето Кардица, на Бугарија е месноста Узана на Стара Планина.

http://tirekovmirece.com/Novost/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BB,-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80a%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0 - http://tirekovmirece.com/Novost/Длабок-дол,-а-не-Крива-Круша-е-географскиот-центар-на-Македонија


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 25-Sep-2013 at 14:25
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 01-Oct-2013 at 01:20


[tube]P2rvzMoA2Iw[/tube]

https://www.facebook.com/gopro - https://www.facebook.com/gopro

[tube]SDdnLBO3ISo[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: phenomenon
Date Posted: 01-Oct-2013 at 01:53
Кај се наоѓа географскиот центар на Хрватска?

-------------
開始されていないだけの戦いが失われ、


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 01-Oct-2013 at 04:01

nema,isto ko sto nema ni somalija, sepak iako nema geografski centar ima krajbrezen centar - Biograd

There's no real geographical centre in Croatia due to the "weird" shape of the country. There is a place which was declared the http://www.croatica-charter.com/marina_biograd.htm - centre of the coast , but none for the whole country. The way geographers measure the centre, would actually define a place in Bosnia, and that's not logical. What I actually found out is that in the so-called "Flower Square" in the capital - Zagreb - a huge globe was put up, which is supposed to be the exact spot of the 16th Meridian, and this is somehow considered a kind of geographical centre.
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 01-Oct-2013 at 15:56
http://www.gopro-club.ru/forum/topic/146/ - http://www.gopro-club.ru/forum/topic/146/ [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=329&PID=48906#48906 - 1 ]
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 02-Oct-2013 at 07:48http://xtremesport4u.com/extreme-land-sports/the-worlds-toughest-mountains-to-climb/ - http://xtremesport4u.com/extreme-land-sports/the-worlds-toughest-mountains-to-climb/

http://www.slovenian-alps.com/en/ - http://www.slovenian-alps.com/en/

http://www.summitpost.org/julian-alps/152184 - http://www.summitpost.org/julian-alps/152184

http://www.summitpost.org/alps-eastern-part/152667 - http://www.summitpost.org/alps-eastern-part/152667

[tube]vkA7vqTi3R8[/tube]-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 01-Nov-2013 at 04:40

[tube]BlOIC07t29Q[/tube]   [tube]M1ctwaOAYS0[/tube]

[tube]etqb5VZ3ztw[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 01-Nov-2013 at 05:00

[tube]wECpHEqLGPk[/tube]

[tube]-mIGJxFBuPE[/tube]   [tube]iU11Z6numew[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 02-Nov-2013 at 18:50

[tube]TI4c8Db-PBw[/tube]

[tube]NIr_coPRV-I[/tube]

http://ruskarec.ru/travel/2013/10/18/dejvid_bouvi_najtajanstveniji_putnik_na_najduzoj_zeleznickoj_magistral_25631.html - http://ruskarec.ru/travel/2013/10/18/dejvid_bouvi_najtajanstveniji_putnik_na_najduzoj_zeleznickoj_magistral_25631.html

http://punkufer.dnevnik.hr/clanak/putovanja/europa-i-svijet/voznja-transsibirskom-zeljeznicom---298500.html - http://punkufer.dnevnik.hr/clanak/putovanja/europa-i-svijet/voznja-transsibirskom-zeljeznicom---298500.html

http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html - http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html [ http://travel.rbth.ru/travel/2013/03/27/trans-siberian_railway_linking_east_and_west_24313 - 1 ]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 26-Nov-2013 at 22:56

Evidence Noah's Biblical Flood Happened - http://abcnews.go.com/Technology/evidence-suggests-biblical-great-flood-noahs-time-happened/story?id=17884533 - http://abcnews.go.com/Technology/evidence-suggests-biblical-great-flood-noahs-time-happened/story?id=17884533

http://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change - http://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change
Five of the world’s 10 cities most at risk of flooding as climate change causes sea levels to rise are in the United States.

In terms of the overall cost of damages, they are: Miami, which is at greatest risk, followed by New York, New Orleans, Tampa and Boston.

The other five are: Guangzhou, China; Mumbai, India; Nagoya, Japan; Shenzen, China; Osaka, Japan.

><

The study lists the 10 most vulnerable cities when measured as percentage of GDP as: 1) Guangzhou; 2) New Orleans; 3) Guayaquil, Ecuador; 4) Ho Chi Minh City; 5) Abidjan; 6) Zhanjing; 7) Mumbai; 8) Khulna, Bangladesh; 9) Palembang, Indonesia; and 10) Shenzen.

<>

http://ens-newswire.com/2013/09/03/10-coastal-cities-at-greatest-flood-risk-as-sea-levels-rise/ - http://ens-newswire.com/2013/09/03/10-coastal-cities-at-greatest-flood-risk-as-sea-levels-rise/


[tube]-twZDMe8tYI&hl=en_US&start=720[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 15-Dec-2013 at 11:45


http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUrIfRymhqI - http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUrIfRymhqI

http://www.wri.org/blog/world’s-37-most-water-stressed-countries - http://www.wri.org/blog/world’s-37-most-water-stressed-countries

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1334&PID=161622#161622 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1334&PID=161622#161622-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 13-Jan-2014 at 07:41

http://www.medwetlands-obs.org/en/content/interview-martin-schneider-jacoby-croatia - Interview of Martin Schneider-Jacoby, Croatia - 25/10/2011

Martin Schneider-Jacoby, Project Manager at the EuroNatur Foundation (European Nature Heritage Fund) since 1989 and responsible for projects as Karst Poljes, Adriatic Flyway and Sava Wetlands. He is involved in the research of wetlands since 25 years and lobbies for the huge importance of the sites for bird migration and regional development.1 – According to you which are the priority actions for the wetlands in the Balkan region?

There are three major types of wetlands: lakes, karst poljes and rivers including the coastal zone in the region. Among priorities, I see two urgent ones: the need to follow a participatory, democratic and transparent process for dam construction and water extraction with serious environmental impact assessment (EIA) and the need to promote the great importance of the intact wetlands and coastal areas for the future of tourism in countries as Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro.

From the large Balkan lakes, Lake Skadar is threatened most, as the volume of the planned hydropower plants at the Moraca River is bigger than of the lake. The crucial pulse effect, which floods 10.000 – 15.000 ha each year would be lost after building the dams.

Karst poljes are often not recognised as wetlands and water abstraction for hydro power and drainage is a huge problem for example in Bosnia-Herzegovina.

Rivers and their deltas are threatened most, as over 400 new dams are planned in the region. Sediment transport is not considered as an issue in EIAs for example at the Sava River in Slovenia or the new dam in the Europe’s largest braided river, the Drin River near Shkodra. This dam is built by the Austrian firm “Verbund”. More construction of dams would cause a decreasing flux of sediments that will impact negatively on the coastal erosion. This erosion is not only endangering the barrier islands along the Albanian coast but also tourism attraction as on Ada-Bojana island. Decreased tourism attraction due to the degradation of the ecosystems may also impact negatively on local tourism value chain and people livelihood.

2 – Could you give us a brief description of the case of the Neretva Delta, including the main pressures?

The Neretva forms a worldwide unique Karst Delta, where the tributaries entre the logons and lakes through underground aquifers. The main tributary of the Neretva, the Trebisnica River in the famous Popovo Polje, has been put into concrete already in Yugoslav times. Today during summer the river canal is dry, as the water is sold to the Croatian electricity producer HEP and ends in the Adriatic near Dubrovnik. Now the Neretva Delta is threatened by salt water intrusion, but instead of returning water to the delta, more water is planned to be diverted to the sea through a second tunnel and further drainage of Karst Poljes in the upper Neretva basin. Thus the main river and Ramsar Hutovo Blato wetlands would even lose even more water in future as it will be transferred through the chain of hydropower plants directly to the sea. Both Ramsar Site, Neretva Delta in Croatia and Hutovo Blato in Bosnia-Herzegovina, are already threatened by drought. Recently an EIA has been accepted in Croatia to build a sluice in the estuary in order to increase irrigated agriculture production and to stop salt water intrusion. Surprisingly, the fact that these changes are implemented inside a Ramsar site was not mentioned in the EIA.

3 – Which activities must be implemented to improve the situation?

Both Ramsar Sites in the Neretva Delta are threatened by the unsustainable water use: directly by lack of water and indirectly by the projects trigger to stop salt water intrusion and save food production. The World Bank is already implementing a GEF project to preserve the unique biodiversity of the Neretva basin including the Trebisnica tributary. A moratorium is needed on all planned new hydropower and irrigations projects. Before the connection between the different impacts has not been clearly analysed and different alternative solutions tested, the sluice in the Neretva estuary should not be built. Action is urgent, as the large peat layers in the Neretva Delta – as well as in the drained part of Liavnjsko Polje Ramsar site- are regular damaged by large bush fires. In addition several endemic fish species and hundreds of hectares of calcareous fens dominated by the great fen sedge (Cladium mariscus) are endangered.

4 – How international organizations can contribute to these actions?

International experts have to review the EIAs and physical plans for the Neretva Delta Ramsar site in Croatia. As Croatia wants to enter the EU and the planning has to be based on Natura 2000. EuroNatur has prepared maps of the key habitats and mapped indicators as the European Bittern to indicate those parts of the delta, which lack better protection. The physical plan published in 2010, still promotes the creation of new cultivated land. In addition the preparation of the River basin Management Plan funded by GEF needs to be supervised as the Croatian firm Elektroprojekt, which is deeply involved in the construction of hydropower dams, has been selected to prepare the document. The great beauty of the Neretva Delta, the existing large Ramsar sites and the specific biodiversity deserve better protection as until now and care full monitoring of the planned impacts. The creation of the Nature Park Neretva Delta is a Big Win commitment of the Croatian government signed during the CBD COP 9 in Bonn 2008 not fulfilled until today.

http://www.medwetlands-obs.org/en/content/interview-martin-schneider-jacoby-croatia - http://www.medwetlands-obs.org/en/content/interview-martin-schneider-jacoby-croatia


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 13-Jan-2014 at 21:21


[tube]wBdwGxo0_kA[/tube]

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1373&PID=107719#107719 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1373&PID=107719#107719

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/wetlands.pdf - http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/wetlands.pdf
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 24-Mar-2014 at 17:38

[tube]TyYkG7A2-B4[/tube]

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantanal - http://en.wikipedia.org/wiki/Pantanal

The Pantanal (Portuguese pronunciation: [pɐ̃taˈnaw]) is one of the world's largest tropical wetland areas, and is located mostly within the Brazilian state of Mato Grosso do Sul, but it extends into Mato Grosso and portions of Bolivia and Paraguay. It sprawls over an area estimated at between 140,000 and 195,000 square kilometres

The world's largest wetland, the Pantanal in South America, is a paradise for wildlife. Its annual cycles of flooding and drought create a strikingly beautiful and rich ecosystem. It is a haven for almost 5,000 species of animals and plants, and attracts about a million tourists a year –joining the eight million people who live there. The region's 'ecosystems services', such as irrigation of agriculture and wildlife tourism, have been valued at $112bn a year. But this paradise is at serious risk


[tube]d7i0yA_upx8[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 26-Apr-2014 at 19:50

pretpostavuvam vaka izgledal i golem del od postojnata Tundra na planetava osobeno severot na Rusija od Ladoga pa se do Kamchatka t.e. ovie oblasti bile pod plitka voda koja podocna zamrznala oformuvajki go permafrostot na planetava, geomorfoloski zemeno moze da se pretpostavi deka i tamu nekogas imalo prasumi ko amazonskite deneska, sto moze da se vidi po sedimentite flora [ http://www.clim-past-discuss.net/9/4599/2013/cpd-9-4599-2013.html - 1 ] od http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.php - Pleistocen no i fauna podocna - na cela teritorija na denesniot sever od Rusija

[tube]zVnEz8EQDAE[/tube]


patem i tarkovski moze da im zavidi na korejskive kadri duri ko nerazbirlivo videovo e i tokmu ko za i od drug svet, koj moze i nekogas pak kje pocne co

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 27-Apr-2014 at 22:03ova urbanovo uchipuvanje deca vo zadolzitelen obrazoven sistem (40ta min od klipot) navistina deluva zalno, a slicno e i so ostanatite Nomadi shirum site kontinenti, duri zvuci ko proces humano nalik ako se obrazovani imaat posvetla idnina pred sebe a vsushnost od videava moze da se vidi deka sistemsko getoiziranje na lugje e recisi bolna pojava, navidum davajki im komfor no vprocem lishuvajki im ja slobodata otrgnuvajki gi od prirodata, ta neli toa go snashlo i nasheto selo ta denes od izvornata selska idila ima samo tuk tamu po nekoja polu raspadnata kamena kukja a za pesna v pole ili niva nekoj da zapeal toa nit sum cul nekoj da cul a ne pa ja da vidam, duri i da ima takov primer kje go shkrtnat istiot za umnobolen sluchaj

[tube]UQeNOiYL3AQ[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 28-Apr-2014 at 18:45no najverojatno po inercija odat so vakvi programi vo nadez deka nomadite utre vo eventualen izbor za urban zivot mora i da imaat kakva takva osnova, no toa e potrebno za pleminja i narodi bez tradicija iako dokolku na istite im se uskratat ili modificiraat nekako nivnite prirodni sredini istite ovie grupi se dezorientiraat shto gi navlekuva na urbano getoiziranje i predavanje sebesi na konzumeristicki sistem na egzistencija

no od druga strana vakviot brojlerski didakticko-edukativen sistem e neophoden vo urbanite sredini sirum planetata koi pred se zavisat ili se potpreni na rat-race kapitalistickata shema za cij ekonomski rast e potrebno duri i vojnicki tretman uste od najrana vozrast primerot sto go naveduva profesorov za kineskite decinja kako uste od dve godini gi prakjaat v gradinka, sistem koj kaj nas porano bese baba&dedo a sega e televizor&plejka

no shto bi bilo so svetov dokolku site se visoko obrazuvani, shto bi bilo dokolku site se samodovolni, shto ako takvoto znaenje ko neprimeneto go isfrustrira choveka okolu nemoznosta da se nasiti i profitira od takviot bagaz, shema koja e korisna samo dokolku vladee Hristijanski-socijalizam ili komunizam dodeka vo okolnosti na na posesiven-kapitalizam toa vo kontinuitet kje producira stagnacija i kjorsokaci [ http://www.build.mk/Forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=128613#128613 - 1 ]

[tube]TwMGNsd3Ibo[/tube]

no smesno e kolku denes na zapad postojat moznosti za animiranje na decata od cyber-edu preku prakticna nastava pa se do interakcija na istite, no sepak kaj decata nema osoben intetes za nauka, moze problemot e vo gejming industrijata a mozebi i navistina e do semejstvoto cii clenovi ko malubrojni em razgaleni em nemaat vreme za zaednicka evolucija ko semejna kletka, no eto kina go demantira ova sepak tamu kolku tolku vakvite negativni nus efekti gi amortizira konfucijanskata tradicija preku komunisticka stravopocit kon instituciite od strana i na edinkite i na semejstvata i na grupite-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 28-Apr-2014 at 19:44

grafikonov veli deka amerite seuste se drzat, no stepenot odnosno kvantitetot i kvalitetot na znaenje vo nivnite diplomi ne e sporedliv so onoj na istok ona nalik ona shto go prai eden kinez na zapad primer treba cetvorica amerikanci, no posredi se i drugi varijabili, primer na istok dobivanjeto diploma vednas te lansira vo poelitni kasti, dodeka na zapad diplomite se tretiraat ko licenci od kurs ta zatoa imaat po deset tituli vo rok od 5 godini visoko obrazovanie a tuka edvaj dve da zakaci coek

http://www.edweek.org/ew/articles/2011/09/21/04oecd.h31.html - http://www.edweek.org/ew/articles/2011/09/21/04oecd.h31.html-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 04-May-2014 at 14:17

kade e granicata za sistematska edukacija, dali e dovolno opsto znaenje ili specijalizacija za odredena oblast, dali vakviot proces treba da e prisilen!? ajde vo urbanite sredini ok, kako bi se nasol angazman za mladite i nivnata besperktivnost bi se amortizirala mesto kon socijalizacija na ulica kon socijalizacija vo odredena institucija

duri i zatvoreni zaednici ko inuitite daleku na sever, se shto bi rekle denes emancipirani odnosno civilizirani, i toa sistemski preku obrazovniot sistem, no koe fajde od edukacija koja kje go asimilira choveka do stepen na potroshuvachki rob chij kulturen kod od tradicija kje fakja muvla po muzejski vitrini [ https://www.youtube.com/watch?v=-_KjiX-zPzw - 1 ][ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=2056&PID=164220#164220 - 2 ]

ponekogash se prashuvam shto kje beshe dokolku evropjanive ne go bea kolonizirale svetot vo antika i sreden vek, ili azijcite evropa vo neolit, duri inuitite se moze najizolirani pleminja koi posledni bidnale podlozeni na odredena asimilacija, dobra mu e poentata na alaskanecov od krajot na videovo nie ne ja poseduvame zemjata tuku taa ne poseduva nas - a istoto vazi i za odreden opstestven sistem za koj lugjeto veruvaat deka go poseduvaat a vprocem toj gi poseduva niv

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1334&PID=172231#172231 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1334&PID=172231#172231

[tube]hA5wige3rZM[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 06-May-2014 at 14:22

a sigurno i nomadite nametnale nekomu svoj stil na zhivot dodeka ja naseluvale Alaska preku beringoviot tesnec vo ledeno doba, mnogu verojatno i pred toa, ta se postavuva prashanjeto dali nivnata deneshna tehnokratska asimilacija e voopshto nekakov i nechiv grev, no sogurno ova e denes bez presedan so ogled deka superbrzo i labaratoriski se odroduvaat pleminja i kulturni kodoi shto preku materijalizmot a shto preku dekadencija ta duri i nikoj nikogo da ne go prisiluva na toa, najverojatno gornata duma bi bila posoodvetno pushtena ko "se prashuvam shto kje beshe so svetov evropjanite da ne zateraa kolonizirachka industriska revolucija"http://www.face-music.ch/nomads/horsemen_en.html - www.face-music.ch/nomads/horsemen_en.html

moze najtragichna gletka e mongolskoto reformiranje vo posledno vreme iako recisi cela azija e na isto deredze, gubejki ja ekspresno svojata tradicija i prepoznatlivost, no najverojatno afrika e bez konkurencija na ovoj plan

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1146&PID=171073#171073 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1146&PID=171073#171073

[tube]Jz2jGHweC2c[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: phenomenon
Date Posted: 06-May-2014 at 19:25
Релјефна карта на светот со релјефот на океанските дна:-------------
開始されていないだけの戦いが失われ、


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 28-Jul-2014 at 20:58http://www.telegraf.rs/zanimljivosti/1037671-zasto-je-sever-zavrsio-na-vrhu-karte-i-kako-srbija-izgleda-naopacke-foto - www.telegraf.rs/zanimljivosti/1037671-zasto-je-sever-zavrsio-na-vrhu-karte-i-kako-srbija-izgleda-naopacke-foto

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 05-Aug-2014 at 23:19

vo kontekst pisanijata za depresija vo naishkata za IKZ [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=2945&PID=177199#177199 - 1 ]

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/files/2013/11/depression-rates.jpg - http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/files/2013/11/depression-rates.jpg [ http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/11/07/a-stunning-map-of-depression-rates-around-the-world/ - 1 ]

do dusha vakvata mapa e samo klinichka statistika, a znaejki deka narod kaj nas ne miluva psihijatri, ochekuvano e da sme vo grupata veseli, hrvatska pak kotira visoko zaradi golemoto kolichesto meteoropati kako posledica na ekstra promenlivoto vreme shto go ima [ http://www.psicocardio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28:meteoropathy-a-new-disease&catid=11&Itemid=111 - 1 ]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 09-Aug-2014 at 15:18

neznam kade e po knap da se zivee na ovoj svet, a verojatno ko kontinent najtersene e azija, so se site ekstremi koi gi ima posredi, od vlazni preku pustinski pa se do zamrznati predeli, chudno e kako sred takov kalabalak depresija ne drma - a ziveat ruralno vo polna smisla na zborot [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1970&PID=167335#167335 - 1 ][ http://www.youtube.com/watch?v=YE0EneDT5c4 - 2 ][ http://www.youtube.com/watch?v=m0JAMwOzSxc - 3 ] verojatno samiot zivot od-za i vo priroda pravi da mnogu od tamoshnite lugje se zadovolni i so malku, duri i se primer za ostanatite [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=177953#177953 - 4 ] ne deka i tamu nema luksuz no sepak arhaichen [ http://www.youtube.com/watch?v=2U8xgMLtP-0 - 5 ]

neznam kolku treba za da se dojde blisku do vakov pogled, no veruvam dovolno e da nema signal mobilniot za chovek da zaspie mirno

[tube]d9jFIDfRZK0[/tube]

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/nepal-climate-change-poverty-adaptation-0908-summary.pdf - https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/nepal-climate-change-poverty-adaptation-0908-summary.pdf

Illustrated Atlas of the Himalaya - http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780813173849_sample_93901.pdf - http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780813173849_sample_93901.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Books_about_the_Himalayas - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Books_about_the_Himalayas

[tube]ahAH9uyzq9g[/tube]

[tube]Wy6CbXHC9h8[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 14-Aug-2014 at 10:00

sepak Afrika verojatno e bez konkurencija, ako se zemat predvid malarijata, sidata, detskoto robstvo, siromashtijata, sueverijata, verskiot fanatizam, kriminalot i korupcijata, kapak samata povrsina na kontinentot ne dozvoluva ova leno da se iskontrolira

http://www.open-source-africa.com/wp-content/uploads/2012/10/true-size-of-africa.jpg - http://www.open-source-africa.com/wp-content/uploads/2012/10/true-size-of-africa.jpg


http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=172955#172955 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=172955#172955

[tube]kIpHjiARxnw[/tube]

poentava mu e top na choekov, da ako od nekogo napraish socijalen sluchaj istiot veke ne se ni obiduva da izleze od zamkata na siromashtvoto, iako ova ne treba da vazi za bolnite i starite no i niv ako gi pasiviziraat samo na pomos a ne i socijalna sinergija - badijala pomoshta, shto bi se reklo treba narod da se potikne na komunizam za da prebrodi siromashtija a osobeno vo Afrika-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 05-Sep-2014 at 20:00

verojatno od cela afrika najteshko im e na pigmejcite, so ogled deka ko nezashtiteni lesno se meta na eksploatacija http://en.wikipedia.org/wiki/Pygmy_peoples#Slavery - http://en.wikipedia.org/wiki/Pygmy_peoples#Slavery

[tube]XWEpnHZ9XFE[/tube][tube]z_iiWo3Tjbc[/tube]


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 05-Sep-2014 at 22:28moze da se kaze deka arapite vo odnos na beduinite se nalik kameruncite vo odnos na pigmeite, odnosno nomadite bidnale marginalizirani shtom se pojavil kalifatot [ http://lloydabercrombie.wordpress.com/2012/05/25/main-players-in-islamic-history-in-a-somewhat-chronological-order/ - 1 ] odnosno iako potekloto im e nomadsko otkako se zacarile pleminjata go napushtile nomadskiot nachin na zivot ta sega se istite beduini kolku hrvatite jugosloveni [ http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_tribes_in_Iraq#Bedouin_tribes - 2 ] moze da se kaze vsushnost deka originalnite arapise beduinite dodeka ostanatite arapi se islamizirani afrikanski i bliskoistochni narodi, od druga strana ko nomadi bedunite se sprostrile i niz severna afrika a kade se poznati ko Berberi iako oficijalno tie se dve razlichni grupi nalik ko juzni i istochni sloveni [ http://www.spcm.org/monthdetails/2001/md-November-2001.html - 3 ] megju berberite pak najpoznati se tuarezite [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tuareg_people - 1 ][ http://www.latitudenews.com/story/tinariwen-rocks-the-tuareg-rebellion/ - 2 ][ https://www.youtube.com/watch?v=Wq5iRpwI_9A - 3 ][ https://www.youtube.com/watch?v=VoPPMktXCEI - 4 ]

http://egyptianstreets.com/2014/04/27/who-are-egypts-sinai-bedouin/ - http://egyptianstreets.com/2014/04/27/who-are-egypts-sinai-bedouin/

http://www.bedawi.com/Hospitality_EN.html - http://www.bedawi.com/Hospitality_EN.html

[tube]4Q3uhqv8epM[/tube]
Бедуини

Ниједном народу као Арапима природа и клима није у толикој мери одредила начин зивота и црте њиховог карактера. Бедуини од Марока до Јемена живе истим зивотом, имају исте навике и обичаје као и пре 2000 година. Назив им потиче од арапске речи „бадави“- становник пустиње. Бедуини су углавном сунитски муслимани, иако међу групама и даље постоје предисламска веровања и обреди повезани са злим духовима, вештицама и врачањем. Баве се гајењем двогрбих камила и у сталном су покрету са својим стадима, изузев за време летњх месеци. Крећу се утврђеним рутама кроз успостављање племенске територије (дирах) од извора преко оаза до пашњака. Породичне задруге су основа бедуинског племена (кабиле), а уједињене су заједницким претком. Друштвени склад се одржава снажним породичним везама и законом части и оданости који се заснива на вредностима као сто су великодушност, послушност, гостољубивост. Патријахално уређење се не мења јошод библијских времена. Бедуини су вечите скитнице, немају иза себе никакву историју нити цивилизацију, отпорни су на продор егзотичних идеја и обичаја, живе онако како су живели и њихови преци, у шаторима од козје и камилине длаке. Оскудно су обучени: дуга косуља, и лепршава горња хаљина. Као и одећа и исхрана је оскудна, хране се датулом и смесом од брасна или прзеног зита. Жилавост и издржљивост су изгледа њихове највеће врлине. Они су велики ратници и коњаници. Врховни ауторитет има племенски шеик или емир. Међутим, старешина бедуина је само први међу једнакима. Бедуини се поносе својим лепим и чистим језиком који, семитолози сматрају, најбогатијим и најхармоницнијим.


Бедуин жена


Бедуини јако цене камилу, јер је она номадов хранитељ и транспортно средство, мираз невесте, добитак на коцки, богатство сеика. Они пију њено млеко, покривају се њеном козом, хране се њеним месом. Мокраћу камиле користе као лек, а њено ђубриво као огрев.

...

http://geografijanadalj.wordpress.com/tag/beduini/ - http://geografijanadalj.wordpress.com/tag/beduini/
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 06-Sep-2014 at 15:00

[tube]V3P76lxUjyk[/tube]

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Christians#Arab_Christians_today - http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Christians#Arab_Christians_today

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Arab_League#Ethnicities - http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Arab_League#Ethnicities

http://thesinosaudiblog.files.wordpress.com/2011/05/mid-east-religion.jpg - http://thesinosaudiblog.files.wordpress.com/2011/05/mid-east-religion.jpg

edno e fakt, deka niz istorijata Hristijanite na bliskiot istok bile pod golem pritisok od Muslimanite, osobeno bidejki uste od samiot pocetok islamot se shirel osvojuvachki preku kalifatot gledajki da dominara na shto pogolema teritorija, a bidejki seto toa odelo preku konflikti i vojni jasno e deka kalifatot go ispolitiziral samiot islam, iako mnogu smetaat deka islamot bil ispolitiziran ushte odma preku samite propovedi na Muhamed [ https://web.archive.org/web/20001010202038/http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/more.html - 1 ] iako lichno smetam deka bukvalnite tolkuvanja na surite vodat kon fanatizam pa kako velat onoj koj saka da si najde opravduvanje za svoite dela kje go najde makar i go nema   

sepak otkako kalifatot propadnal negoviot primat go prevzele osmanliite, koi za volja na vistinata ko melezi pomegju mongolite i arapite [ http://geography.howstuffworks.com/terms-and-associations/middle-east2.htm - 2 ] postavile poinakva ramka na deluvanje, za na kraj istata da dovede do mladoturcite i Ataturk koi go raspushtaat sultanatot

se na se Islamot ostavil silna duhovnaa, kulturna i materijalna traga na bliskiot istok i afrika, iako negoviot sovremen remiks i vo najdobri okolnosti nikogash nema da moze da se nadmine sebe si ko nekogash, prosto premnogu e otiden vekov vo aut za da masite seopshto prifatat srednovekovna skromnost [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=175383#175383 - 3 ] sepak vo uslovi na nekakva katklizma verojatno kje ima siguren kambek ko neophodna juridistichka vera so bezuslovna primena na sherijatsko pravo
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 06-Sep-2014 at 20:03

defakto Islamot se potpira na starozavetniot zakon i tradicii, ko shto e oko za oko zab za zab, zatoa i se veli deka i islamot pokraj judaizmot e starozaveten, ta praksata shto ja imale evreite muslimanite samo ja proshirile i nadgradile, predochenite suri pogore ko motiv za skrotuvanje na nevernicite vprochem gi ima i kaj Mojsej ko pouki daleku pred Muhamed http://en.wikipedia.org/wiki/Midian_war - http://en.wikipedia.org/wiki/Midian_war

taka da moze da se kaze deka Hristijanite na bliskiot istok stradale od stariot zavet no prepakuvan vo novo ruvo i osvojuvachki plemenski ambicii, duri i arapite indirektno go priznavaat stariot zavet ko svoja osnova, a plus bidejki Hristijanite ja imale kako imperijalen mecena Vizantija prosto stanale potencijalna opasnost za kalifatot, pa zatoa i doshlo do seopshta asimilicacija ili progon, koj kade shto go snashlo

interesno e deka ima pretpostavki za Madijan kako izvorna lokacija za Sinajskata (Mojseevata) Gora iako oficijalno vo Hristijanstvoto e prifateno deka istata e kaj manastirot na Sveta Velikomachenica Katarina [ http://orthodoxwiki.org/Mount_Sinai#Geography - 1 ][ http://www.smithsonianmag.com/travel/mountain-of-the-lord-63461828/?all - 2 ] dodeka zasega najalternativnata lokacija kaj http://en.wikipedia.org/wiki/Jabal_al-Lawz - Jabal al-Lawz vo Saudija [ http://www.ldolphin.org/franz-sinai.html - 3 ][ https://www.youtube.com/watch?v=-mB5Aw14e4M - 4 ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Mount_Sinai#Suggested_locations - http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Mount_Sinai#Suggested_locations


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 06-Sep-2014 at 22:50

sigurno ne e lesno choek da dobie jasna istoriska pretstava za odredeno mesto i negovata geografska predispozicija ko faktor za civilizaciski bum, primer mene me chudi shto e toa shto gi navelo eufratskite eneolitski nomadi da raspalat kulturno sred pustelija [ http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/bild-723310-141465.html - 1 ] dali takvata pustelija im go skusila izborot i gi nasochila kon kreativnost za prezivuvanje od shto nus efekt bidnale inventivni novi opshtesta [ http://infomapsplus.blogspot.com/2013/09/middle-east-history-visual-quick-study.html - 2 ] iako i pred ovie imalo ushte postari no sepak seushte ne dovolno istrazeni [ http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe - 3 ][ http://www.youtube.com/watch?v=TEsrvTXj_x0 - 4 ][ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1189&PID=137537#137537 - 5 ]

isto teshko e da se skopcha kolku i dali vo ledenoto doba migraciite (navodno na ordite) zavisele samo od klimatski uslovi [ http://www.thenagain.info/webchron/world/IceAge.html - 1 ] ili i od konflikti, kako i da e, bar bilo popitomo mesto bliskiot istok zaradi pogolemoto kolichestvo vlaga, taman severot bil zamarznat a tuka negde v srede lugjeto uzivale vo izobilstvo od hrana, a sigurno i pejsazi

Volcanoes of the Middle East: Caucasus, Turkey, and Iran - http://www.skimountaineer.com/ROF/Region.php?region=MiddleEast - http://www.skimountaineer.com/ROF/Region.php?region=MiddleEast


-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 07-Sep-2014 at 21:00

http://www.volcano.si.edu/search_volcano.cfm - http://www.volcano.si.edu/search_volcano.cfm

http://en.wikiversity.org/wiki/Volcanoes,_list/El_Chichon#Type_of_Volcano - http://en.wikiversity.org/wiki/Volcanoes,_list/El_Chichon#Type_of_Volcano

~

http://www.volcanodiscovery.com/geology/plate-tectonics.html - http://www.volcanodiscovery.com/geology/plate-tectonics.html

http://news.discovery.com/earth/are-volcanoes-and-earthquakes.htm - http://news.discovery.com/earth/are-volcanoes-and-earthquakes.htm

verojatno i edinstveniot aktiven balkanski vulkan Duvlo kaj s.Kosel ohridsko kje se aktivira nekogash povtorno dokolku proraboti toa prespansko-ohrdiskiot tektonski trio [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=43&PID=14056#14056 - 1 ] sepak nema da ima nekoj osoben spektakl od lava osven shto bi mozelo teoretskida se zakiseli ohridskoto ezero

...
Стандардните земјотреси, како и сулфатарата „Дувло“, поставена на тектонски активната североисточна - југозападна линија, која се наоѓа во Охридскиот басен, во близина на село Косел, ја оцртува тектонски нестабилната положба на регионот. [ http://www.ohrid.gov.mk/OpstiAkti/Glasnik/2012/Sl_glasnik%20br_1.pdf - 1 ]

[tube]VuS7omVLSaw[/tube]

~

drug originalen kuriozitet megju makedonskite vulkani vkluchitelno i onoj na Olimp, e opredelbata na Sveti Gavril Lesnovski vo Lesnovo da se podvizuva a potem i tuka da se podigne i hram odma vrz samiot nekogashen krater na vulkanot nalik i bukvalna shtopna pred portite na pekolot

http://www.igeografija.mk/Strucen-kadar/Milevski-BIOGRAFIJA/Trudovi_PDF/Kratovo-Zletovo_Ivica_Milevski.pdf - http://www.igeografija.mk/Strucen-kadar/Milevski-BIOGRAFIJA/Trudovi_PDF/Kratovo-Zletovo_Ivica_Milevski.pdf

http://www.maphill.com/macedonia/probistip/3d-maps/physical-map/ - http://www.maphill.com/macedonia/probistip/3d-maps/physical-map/
-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 08-Sep-2014 at 14:29


Разновидноста на Македонија во геологијата, пејзажите, климатските типови и почвите, и нејзинатапозиција на Балканскиот Полуостров, создава услови за развој на многу различни биодиверзитети.

Топлата континентална област ги зафаќа долните делови надолините помеѓу 600 и 900 m надморска височина. Во оваа климатско зонска област доминантно растение е заедницата на италијанска и турска дабова шумска заедница (Quercetum frainetto-cerris macedonicum Oberd.Emend. ХТ). Во западниот дел на Македонија, континенталната суб-медитеранска област се шири во текот наклисурите на реката Црн Дрим. Климатските зонска заедница во оваа област е шумата од источниот габар инежен даб (Querco-Carpinetum orientalis macedonicum RUD. Apud ХТ). Овие две зони се поклопуваат со биом насуб-медитеранска, претежно листопадни шуми и грмушки.

Студената континентална област ги зафаќа повисоките делови на планините, над топлоконтиненталната област, меѓу 900 и 1.100 метри надморска височина. Климатските зонски заедница се дабовишуми (Orno-Quercetum petraeae Ем). Оваа зона се преклопува со биом на Југоисточна Европа, претежнолистопадни шуми. Вегетацијата се движи од топла преку широколисните листопадни (дабови и букови) изимзелени шуми ("Молика" бор) до суви под-алпски пасишта, како и крајбрежни тревести заедници и водниживеалишта. [ http://www.mepso.com.mk/CMS99/Content_Data/Dokumenti/Сектор%20за%20стратешко%20планирање%20и%20анализа%20на%20електроенергетскиот%20систем/Izvestuvanje%20za%20namera_MZSPP_400%20kV%20DV%20MK-AL_07.11.2012.pdf - 1 ]


http://earthobservatory.nasa.gov/Experiments/Biome/ - http://earthobservatory.nasa.gov/Experiments/Biome/

http://www.thewildclassroom.com/biomes/ - http://www.thewildclassroom.com/biomes/

[tube]_VDP3rYvd04[/tube]

In agricultural land, by far most of the carbon is stored below ground (see Table 1-1). Losses of carbon from terrestrial systems during the past 200 years, particularly until the middle of the 20th century, were mostly the result of the establishment of agriculture on grassland and land that was previously covered by forests. Regular plowing, planting, and harvesting led to enhanced oxidation of organic matter in the soils, which has been emitted into the atmosphere as carbon dioxide. Today, agricultural lands are major sources of CO2 in many countries as a result of past land-use changes
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/land_use/index.php?idp=25 - http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/land_use/index.php?idp=25

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 03-Nov-2014 at 21:21

[tube]Zft5ZEJQisg[/tube]

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=373&PID=139238#139238 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=373&PID=139238#139238

http://www.blueplanetbiomes.org/animals.htm - http://www.blueplanetbiomes.org/animals.htm

http://www.theanimalfiles.com/mammals/carnivores/wolf_grey.html - http://www.theanimalfiles.com/mammals/carnivores/wolf_grey.html

[tube]ysa5OBhXz-Q[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: Max
Date Posted: 26-Nov-2014 at 22:35

до сега не ми се укажа прилика за Сибир но чисто заради виза а сега бидејки имам право на годишна почнав и да прибирам дестинации јасно Омск е неодминлива иако скоро на ИГП читнав за Томск па посекако би скокнал и до таму иако едно 700 км се разлика но битно да има манастири ил каучук-сурфери во околина (варм'шоверс тнко) та да не се арчи екстра камен по хостели и ето добро патешествие, е сега прашање е дали зима или лето е таман тура, иако најверојатно пролет е најидеално со оглед дека сеупте е се снежно и заледено но сепак температурно поподносливо, но едно е есапот пред комп а сосем инаков на пат, неретко во од се менуваат комбинации кога се тера во приватна режија, лани пример имав тргнато во еден правец односно со цел да втасам до Бајкал а завршив на Ладога, просто еден нов миграциски закон и ето калабалак со оглед дека пролетна тура долж Русија со тромесечна виза ни со воз не се врви [ http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1727&PID=137898#137898 - 1 ] а не па авантуристички, добро карикирам но не е битно само да се пројде патот ами и да се ужива успат во секое место каде може да се потскитне лево десно, идеално доколку се тера со точак па со возоите се префрлува чоек од точка А до точка Б додека потем врти на вертикални дијагонали околу трансибирската железница, иако претпоставувам најлезет е во лето да се турира опуштено бицклистички по тајгата, сепак со тој памет до камчатка за три години

Томск - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5245 - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5245 а еве и плус мотив за ергени [ http://forum.fiance.com/forum2.asp?Main=ShowTopic&topicid=660 - 1 ]

Ultimate Challenge - http://www.bikemap.net/en/route/2532635-siberia/ - http://www.bikemap.net/en/route/2532635-siberia/

Felt Mountain Bike by the Tomsk River Bridge, Siberia - [ http://expatauthority.com/bikes-boards-boats-and-getting-your-ground-game-on/ - 1 ]
Posted By: Max
Date Posted: 26-Nov-2014 at 23:56

да не излезе ко песна муабетов, но не си прајте леснобајрам на памет кога е во прашање туринг по азија макар тоа било во полициски скоцкана земја ко Русија иако и таму заради екстра присутната корупција може да се вртите у круг пр. ако останете попат без пасош ил слично, просто од старт набавете си заверена фотокопија од истиот, потем имајте на ум резерва кредитна по сендвичи и сл., настрана што корисно е да знаете колку толку руски бар да разбирате ако не можете да вратите, иако тоа цс-сурферите се екстра помош за локална навигација капак речиси ситезнаат англиски од младите во најмала рака доволно за да се обезбеди човек со инфо каде се не смее да стапне, вклучително и хостели бреј какви се ги нема, затоа најбезбедни преноќишта или дестинации се манастирите в Русија јасно зависно од манастирот та најчесто оние во европскиот дел се туристички расположени со оглед дека од цела земја им гостуваат поклоници...

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=110733#110733 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=110733#110733

и настрана сите ризици и екстреми, Русија за нас е идеална авантуристичка дестинација, и не само заради кирилицата туку бидејќи не е толку густо населена, капак кога ќе ве видат на точак локалци за нив сте како вонземјанин нели та неретко и ќе завршите каде и најмалку сте очекувале, но сето тоа е дел од вожња без страв од смрт та и компас просто за тоа доказ е http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=138109#138109 - ДејанPosted By: Max
Date Posted: 28-Nov-2014 at 19:57

интересно е што денес со ова gps навигацијава и на сон да замине чоек негде лесно ќе се ориентира, единствено што е проблем е струја а доколку човек скита подолго в природа, та корисно е да има или динамо чарџер на точак или евентуално соларен, таман додека да извадат во малопродажба тоа новите пиезоелктрични и ова е повеќе од доволно...

него беше фора кога ми замрзна телефонот лани, та не чарџер та не карти, просто вожња во празно со оглед дека крстосници и рачви по регионалните патишта скоро на секои 10-15 км та оди избери кој пат да го фатиш, за среќа освен еднаш другиот дел од рутата тој ден не го промашив...

затоа секогаш оставете луфта околу роковите и договорите заради непредвидени ситуации...


Posted By: Max
Date Posted: 01-Dec-2014 at 02:10

кога можат елегатно пополнети невести да турираат по азија зошто не и било koj друг!? само треба добра организација, и подготвеност за импровизација, но најголем ризик имаат луѓе кои скитнуаат вон патните коридори а сакајќи да истражат локални крстосници - е тука е весело

[tube]4Ecl6sXWl7A[/tube]

~

доколку за континентални трипои немате волја, бар локално градски ил планински турирајте

cycle geography
http://www.newgeography.com/content/002879-how-to-build-a-culture-bike-safety - http://www.newgeography.com/content/002879-how-to-build-a-culture-bike-safety

[ http://urbantrajectories.nl/pdf/Van-Duppen-Spierings-Retracing-Trajectories-Utrecht-NL-Journal-of-Transport-Geography.pdf - 1 ] http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=105977#105977 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=105977#105977
http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=105793#105793 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=105793#105793

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=144195#144195 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1170&PID=144195#144195


~

за локален туринг еве и добра рурална мотивација

http://pathlesspedaled.com/2011/08/economics-of-bike-touring/ - http://pathlesspedaled.com/2011/08/economics-of-bike-touring/

http://bikeportland.org/2011/08/08/guest-infographic-how-bike-touring-could-save-rural-economies-57428 - http://bikeportland.org/2011/08/08/guest-infographic-how-bike-touring-could-save-rural-economies-57428

Posted By: beTon
Date Posted: 31-Dec-2014 at 23:02

ako turing mi e best of opcija za site vreminja, najshkart pojava od druga strana mi e festivalsko slavenje nova godina, iako si priznavam deka ni na svadba taka ne sum otkacil ko za vreme dadeni proslavi na ng, bitno ova vecer nije moj den no dokolku coek neznae za drugo slavje poarno i ova neka si go tera samo da ima pricina za veseli sretenija... so bliski ubavi ili mili lugje, dali!?

me chudi ako bolshevicite bile do koska originalni zoshto gi prifatile nasledenite internacionalni kodeksi vkluchitelno i gregorijanskiot kalendar, da e pocudno NG im bila eden od pospektakularnite praznici

http://www.npr.org/blogs/thesalt/2011/12/27/144326826/for-russians-new-years-eve-remains-the-super-holiday - http://www.npr.org/blogs/thesalt/2011/12/27/144326826/for-russians-new-years-eve-remains-the-super-holiday

in.rbth.com/articles/2012/12/27/russians_reserve_new_years_eve_for_most_popular_soviet_films_21311.html -

http://siberiantimes.com/other/others/features/f0038-s-novym-godom-in-pictures-how-the-ussr-marked-the-happy-times-at-new-year/ - http://siberiantimes.com/other/others/features/f0038-s-novym-godom-in-pictures-how-the-ussr-marked-the-happy-times-at-new-year/

~

http://www.cafepress.co.uk/+soviet-propaganda+bumper-stickers - http://www.cafepress.co.uk/+soviet-propaganda+bumper-stickers


Posted By: Max
Date Posted: 25-Jun-2015 at 11:41
http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=3189&PID=197057#197057 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=3189&PID=197057#197057

+ добра комбинација за пензионери

http://www.bicyclekingdom.com/tours/index_hike.html - http://www.bicyclekingdom.com/tours/index_hike.html
Posted By: Max
Date Posted: 27-Jun-2015 at 14:08
за оние кои им е далеку Кина на располагање ја имаат секогаш Словенија

[ http://portal.geopedia.si/ - 1 ] http://www.geopedia.si/#T1044_x499072_y112072_s9_b4 - http://www.geopedia.si/#T1044_x499072_y112072_s9_b4

http://www.bicikel.com/forum/?forum_id=20 - http://www.bicikel.com/forum/?forum_id=20

Posted By: Max
Date Posted: 27-Aug-2015 at 19:57

слична на природата во Словенија од екс-ју е природата на Киргистан во однос на екс-ссср, а идентична е онаа кавкаската Осетија, Чеченија ил Дагестан итн. но тука не секој се одважува на туринг, евентуално Краснодар или Ставропол ко попитома замена [ https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus#/media/File:Caucasus-political_en.svg - 1 ]

http://travellingtwo.com/resources/kyrgyzstan - http://travellingtwo.com/resources/kyrgyzstan [ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/kyrgyzstan/9030771/Ex-Soviet-Kyrgyzstan-aims-to-become-premier-cycling-destination.html - 1 ]

http://www.ecotour.kg/Mountain_bike_tour - http://www.ecotour.kg/Mountain_bike_tour  [ https://web.archive.org/web/20151002212505/http://www.kurir.mk/makedonija/vesti/116358-Ekskluzivno-so-Marina-Dojcinovska-Poslednite-Makedonci-vo-Uzbekistan - 1 ]

[tube]4c_ozaLzNUg[/tube]


Posted By: Max
Date Posted: 28-Aug-2015 at 11:00

дел од географија е антропологија а дел од оваа е етнологија (културна антропологија) но со оглед дека ритуалите ретко кого го пленат односно етното најчесто фаќа прашина по музеите, или што побрзо се заобиколува во својата природна средина, претпоставувам останува само физичката антропологија ко интересна за нишкава особено феминистичката [ https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_anthropology - 1 ]

http://top-antropos.com/rating/item/339-samye-krasivye-kirgizki - http://top-antropos.com/rating/item/339-samye-krasivye-kirgizki

локален етно анти-феминизам
Norwegian Helsinki Committee found Kyrgyzstan has the highest rate of teen pregnancy in Central Asia, and the fifth highest in the 35 countries of Eurasia [ https://lemountainsandthesea.wordpress.com/tag/kyrgyz/ - 1 ]

"I really don't want to be kidnapped. I don't want to get married," she said she screamed at them. "Please let me go," she begged.
     They didn't. Few men here take a woman's pleading seriously because girls playing hard-to-get is par-for-the-course during the ritual of bride kidnapping in Kyrgyzstan
...
Approximately one third of Kyrgyz women marry by means of non-consensual kidnapping [ http://www.minnpost.com/global-post/2010/10/many-kyrgyz-women-marriage-means-getting-kidnapped-borat-style - 1 ]

Posted By: +Protagorist
Date Posted: 29-May-2016 at 11:55


ето откраднаа и 360 атмосфера од азиските висои 

http://project360.mammut.ch/#route/mount-everest/south-route/1/details - http://project360.mammut.ch/#route/mount-everest/south-route/1/details

https://gearjunkie.com/explore-mount-everest-360-degree-view - https://gearjunkie.com/explore-mount-everest-360-degree-view

[tube]fsTUgXEZ5JA[/tube]-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 02-Jun-2016 at 10:51

[tube]d9jFIDfRZK0[/tube]

http://www.icimod.org/?q=9122 - http://www.icimod.org/?q=9122

[tube]wD0IWb2w-jM[/tube]

-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: +Protagorist
Date Posted: 08-Jun-2016 at 09:55


мислам дека во светов има само неколку места ко Хималаите кои како недопирливи ја поместуваат мислата вонвременски, а меѓу нив посекако предничи Антартикот, нашиот јужен камп за геолошки, географски и гравитациски мистерии

https://web.archive.org/web/20151004161718/http://www.livescience.com/48099-antarctica-melting-earth-gravity-changes.html - http://www.livescience.com/48099-antarctica-melting-earth-gravity-changes.html

~

https://web.archive.org/web/20160608082740/http://blog.therainforestsite.com/antarctica-ocean-currents/ - http://blog.therainforestsite.com/antarctica-ocean-currents/

[tube]oA1sphuyazY[/tube]

место кое сред глобалното загревање елиптично ќе се наврати на своето шумовито минато, прашање е само дали во некое слично империјалистичката свита [ https://www.youtube.com/watch?v=wr4d2FfivA4 - 1 ][ https://www.youtube.com/watch?v=u0DSRM_novk - 2 ] ќе преживее правовремено

http://www.bbc.com/news/science-environment-12378934 - http://www.bbc.com/news/science-environment-12378934-------------
HaјсилнoтoOpужјe http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Protagoras/protagoras_plato_knowledge.htm - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв


Posted By: beTon
Date Posted: 26-Sep-2016 at 06:09https://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/antarctica.html - https://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/antarctica.html

~

Бесплатниот QGIS стана сериозна ГИС алатка! - https://web.archive.org/web/20151028205517/http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5902 - http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5902

https://www.qgis.org/en/site/about/screenshots.html - https://www.qgis.org/en/site/about/screenshots.html

http://gis.stackexchange.com/questions/113979/import-mysql-data-to-qgis-with-a-plugin - http://gis.stackexchange.com/questions/113979/import-mysql-data-to-qgis-with-a-plugin

[tube]mKF5JuKRZp4[/tube]


Posted By: Macedonicus
Date Posted: 26-Sep-2016 at 07:30
Сепак, нема боље од ArcGIS

-------------
ಠ_ಠ


Posted By: Zelenikovo
Date Posted: 21-Oct-2017 at 13:31

веројатно и вакви варијабили можат да се протнат емпириски по гис-оиве, што би рекле технократски секој научен метод подлежи на проверка особено ако на дофат ви се интерактивни да неречам вр симулации со оглед дека со супер-компјутерите нема која претпоставка немиже да се испегла, проблем е само што истите Животот неможат да го дофатат сеопфатно однсно потака од овоземното, сепак може да предложуваат која сијалица поарно би светела на овој или оној плафон во колективниов стан наречан Земја, но и како претпоставка интересно звучи теоријава иако и фали натака здрава споредба пример со онаа дека како битија најдобро функционираме во заедница со 160 лица ... [ https://www.newscientist.com/article/dn1936-magic-number-for-space-pioneers-calculated/#.VBiC_XtDLwo - 1 ][ https://worldbuilding.stackexchange.com/questions/3/what-is-the-minimum-human-population-necessary-for-a-sustainable-colony - 2 ][ http://www.lifewithalacrity.com/2004/03/the_dunbar_numb.html - 3 ]

исто прашање е дали ваква варијабила е логична ако не одржлива да постои како теорија во однос следните колапси посреди кашатализмов, од екологија преку економија до декаденција!? односно дали навистина е корисно се да се сведе на математички рационализам, хм дури ни кинезите не би се дрзнале на ова ...

[ https://www.youtube.com/playlist?list=PLABE41A0C254CD1D5 - 1 ] http://www.bbc.co.uk/programmes/b00zs6sl/clips - BBC Two - The Code

Physicist discovers that the reason we all live in cities is... 1.15

There is much wrong with urban life – pollution, congestion, the sheer lack of space – yet more and more people across the globe are embracing it.

For the first time in history, more than half the world’s population can be found in cities.

Why do people want to live in the Big Smoke? It turns out that mathematics has the answer.

I have just made a BBC2 series, The Code, in which I explore how numbers can explain everything around us.Despite the huge cultural differences between, say, Rio de Janeiro and Guangzhou, there is a mathematical pattern that connects all cities across the world, transcending political and geographical boundaries.

And it can be understood by a single magic number: 1.15. Each time the population of a city increases by 100 per cent (in other words doubles) the social and economic factors scale up by 115 per cent.

So, if you compare a city with a population of one million people to a city of two million, then instead of the larger city having twice as many restaurants, concert halls, libraries and schools, you find instead an extra 15 per cent on top of what you’d expect.

Even salaries are affected by this curious ratio. Take two employees doing exactly the same job but in different-sized cities, then the employee living in the city with a population of two million will on average have a salary 1.15 times the salary of the employee in the city with one million inhabitants.Double the city size again to four million and the salary gets increased by another factor of 1.15. The bigger the city the more you’ll get paid for doing exactly the same job.

This universal scaling was discovered by Geoffrey West, a British-born theoretical physicist now working in New Mexico. He used the mathematical analysis normally applied in the search for fundamental laws of the universe to see if there are also universal characteristics to the cities that span the globe.

It is not hard to believe that maths can explain gravity or electricity. But a city? Can numbers define a mass of people with their own motivations and desires, all going about the business of their lives?

The answer is yes. Mathematics is the code that controls not only our world and everything in it, but even us, a jumble of millions of individuals.
West and his team amassed data for thousands of cities across the world.

They collected everything from the total amount of electrical wire in Frankfurt to the number of college graduates in Boise, Idaho. They recorded statistics on petrol stations, personal income, flu outbreaks, homicides, coffee shops and even the walking speed of pedestrians.

When they started to analyse the figures, the hidden code emerged.

Regardless of where in the world a city might be, a doubling in population brings with it a scaling up of social and economic factors by the magic number of 1.15.
And this is the key to why cities are so attractive: individual citizens appear to get more out of them. If a person moves to a city that’s twice as big, then all of a sudden they’ll get 1.15 more facilities.

The cost of providing all these extra services is also affected by this scaling, but in the opposite direction. The costs diminish. The cost per person of copper wire, tarmac and sewage pipes, for example, goes down by 15 per cent. Contrary to popular belief, this implies that your personal carbon footprint is smaller, the larger the city in which you live.

It is not only benefits that increase by the magic ratio, however. Crime, disease and traffic, or even the number of AIDS cases, are all scaled up by 1.15, too.

This is the beauty of mathematics: to see the simple structures that are at the heart of our complicated environment and the people in it.

Unimaginable as it may seem, we appear to have no choice over what effects we have en masse.

The scope of this sort of research is immense. We are even starting to unlock the human brain by viewing the neurons and synapses as points and connections in another mathematical network. It is possible that one of the deepest questions in science and philosophy – consciousness; what is it that gives me the feeling of an ‘I’ inside my head – could be the result of mathematical properties of the way our brains are wired.

No doubt it seems reductionist to reduce the buzz of New York or the sophistication of Paris to a single number. But, if nothing else, it proves that the world we live in can ultimately be explained by numbers.

Marcus du Sautoy is Professor of Mathematics at the University of Oxford. His TV series The Code is on BBC2 at 9pm on Wednesdays.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2020527/Physicist-Geoffrey-West-discovers-reason-live-cities-1-15.html - http://www.dailymail.co.uk/news/article-2020527/Physicist-Geoffrey-West-discovers-reason-live-cities-1-15.html


Posted By: Zelenikovo
Date Posted: 22-Nov-2017 at 15:55

економскиот калабалак е неминовен, а не пак еколошкиот импакт заради него, та не се лутете ако утре животот ви испари заради загаденост отколку сиромаштво, иако потем доколку не сте рурално осигурани и тоа ќе ви биде норма посреди испарувањето ако не лично фамилијарно ...

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=196562#196562 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=742&PID=196562#196562

https://www.slideshare.net/AmandaShort2/mediterranean-ecological-footprint-report-2015 - https://www.slideshare.net/AmandaShort2/mediterranean-ecological-footprint-report-2015

http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=559&PID=197464#197464 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=559&PID=197464#197464


Posted By: Zelenikovo
Date Posted: 25-Jul-2018 at 10:11

може средоземците во енеолит немале голем еко-футпринт своевремено, но ако имале оружја за масовно истребување и тоавлијаело на менување на биодиверзитетот, дали тие шпекулации се точни пр. во однос Атлантида и Мохенџодаро можеби Гоблекитепе или пак Мемфис - незнам, интересно некој велат Мемфис бил атлантидска провинција итн.

нејсе, повод за думањево е видео анимавијава за меинстрим разбирањата околу човековата популација, кои не се поклопуваат ни од блиску со претпоставките за популацијата на Атлантида а посекако ако постоела ваква вооружена енеолитска цивилизација сигурно имала и антипод со слична популација, но додека меинстромерите не ви пишат дека е така и на видеово нема да биде така, иако е убаво срочено, чиниш дефинитвно од Африка тргнале во поход хоминидите, а што ако е од Азија [ https://blogs.scientificamerican.com/expeditions/the-lost-cousins-of-homo-sapiens-in-asia-and-the-south-pacific/ - 1 ] можам да замислам за каква научна пропаганда би го сметале во иднина видеово доколку се испостави дека нечиј исклучив научен детерминизам бидејќи имал свои мецени во универзитетските кругови без простор за никаква скепса си наметнал своите разбирања на сите како конечни!

http://atlantipedia.ie/samples/population-of-atlantis/ - http://atlantipedia.ie/samples/population-of-atlantis/

[tube]PUwmA3Q0_OE[/tube]


Posted By: Zelenikovo
Date Posted: 25-Jul-2018 at 13:29

еве интересна анимација која од прилика претпоставува колку население имало одредена империја, вели македонската во својот максимум ~20 милиони жители, додека римската ~50, а византиската слично ко и македонската потем ~17 ... по оваа логика слична популација имале и персијците, а сигруно и месопотамците, за конечно одејќи потака наназад и атлантиѓаните, проблемот е само то нема доволно опипливи докази каде се и колку се биле распротранети, бидејќи мегалитни објекти и опсерватории или пак потонати пирамиди има од Азија преку Европа и Африка па се до Америка, иако јасно е дека атлантида била некаде в среде, многу веројатно Средоземното Море ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_demography - https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_demography

[tube]UY9P0QSxlnI[/tube]Print Page | Close Window