build.mk Homepage
Forum Home Forum Home > Главни теми > Урбани прашања > Јавен превоз
  Active Topics Active Topics
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Жолта лента

Bookmark and Share
 Post Reply Post Reply Page  <1 2345>
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12129
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #61 Posted: 15-Sep-2009 at 17:49
ДО­ДЕ­КА ГРА­ДОТ ОД­ЛУ­ЧИ ДА­ЛИ ЌЕ ПРО­ДОЛ­ЖИ СО ПРО­ЕК­ТОТ

Ос­та­наа са­мо пар­чи­ња плас­ти­ка од жол­ти­те лен­ти

До­де­ка не за­вр­ши ана­ли­за­та за ефек­ти­те од пос­та­ву­ва­ње на жол­ти­те лен­ти на бу­ле­вар Пар­ти­зан­ски од­ре­ди, на ос­та­на­ти­те бу­ле­ва­ри кои се пред­ви­де­ни со про­ек­тот не­ма да се ста­ва­ат плас­тич­ни преп­ре­ки

Од жол­ти­те лен­ти кои тре­ба­ше да ре­зер­ви­ра­ат прос­тор на ко­ло­во­зи­те за дви­же­ње на ав­то­бу­си­те од јав­ни­от со­об­ра­ќај ос­та­наа са­мо ов­де-он­де ис­по­кр­ше­ни пар­чи­ња плас­ти­ка. Жол­ти­те лен­ти се про­ект на по­ра­неш­ни­от гра­до­на­чал­ник на Скоп­је Три­фун Кос­тов­ски и не­го­ва­та ре­а­ли­за­ци­ја поч­на не­пос­ред­но пред ло­кал­ни­те из­бо­ри. То­гаш жол­ти лен­ти беа пос­та­ве­ни са­мо на бу­ле­вар Пар­ти­зан­ски од­ре­ди, во де­лот кај па­за­рот Бу­ња­ко­вец, а бе­ше нај­а­ве­но де­ка ќе се пос­та­ват на си­те со­об­ра­ќај­ни­ци во цен­та­рот. Но по из­бо­ри­те, ко­га за гра­до­на­чал­ник на Скоп­је дој­де Ко­це Тра­ја­нов­ски, ак­тив­нос­ти­те око­лу пос­та­ву­ва­ње на жол­ти­те лен­ти зам­реа. Но­ви­те град­ски влас­ти нај­а­ви­ја де­ка ана­ли­зи­ра­ат да­ли ќе про­дол­жат со ре­а­ли­за­ци­ја на про­ек­тот, но по­ми­наа ре­чи­си пет ме­се­ци, а ре­зул­тат од ана­ли­за­та уш­те не­ма.
"Во де­лот на бу­ле­ва­рот Пар­ти­зан­ски од­ре­ди ка­де што ве­ќе се пос­та­ве­ни жол­ти лен­ти, пос­та­ве­на е и вер­ти­кал­на сиг­на­ли­за­ци­ја, со ко­ја крај­на­та дес­на лен­та е ре­зер­ви­ра­на са­мо за јав­ни­от пре­воз. Сог­лас­но оваа вер­ти­кал­на сиг­на­ли­за­ци­ја, со­об­ра­ќај­на­та по­ли­ци­ја мо­же да ги каз­ну­ва скоп­ја­ни што не­ма да ја по­чи­ту­ва­ат, без ог­лед на тоа што дел од лен­ти­те се ис­кр­ше­ни и што сe уш­те се оце­ну­ва што ќе пра­ви­ме со про­ек­тот. Оцен­ка­та на про­ек­тот ќе трае уш­те ку­со вре­ме, а по­тоа ќе се до­не­се зак­лу­чок за ефек­ти­те од пос­та­ву­ва­ње­то на жол­ти­те лен­ти", ве­лат од од­де­ле­ни­е­то за од­но­си со јав­ност на Гра­дот.
Град­ски­те влас­ти ве­лат де­ка до­де­ка не за­вр­ши оцен­ка­та на про­ек­тот, не­ма да ги до­пос­та­ват ос­та­на­ти­те жол­ти лен­ти на по­ве­ќе бу­ле­ва­ри кои пр­вич­но беа пред­ви­де­ни со про­ек­тот. (Е.А.)


http://vest.com.mk/?ItemID=760EF4CE734DB4469C5D41727F81E44E
Back to Top
lslcrew View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 14-Jan-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 10988
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #62 Posted: 12-Nov-2009 at 16:49
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЖОЛТИТЕ ПРЕПРЕКИ ОД БУЛЕВАРОТ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ

По темелното испитување на функционалноста на надолжните препреки за одвојување на сообраќајните ленти, наменети за возилата на јавниот превоз, Град Скопје одлучи да ги отстрани од булеварот „Партизански одреди“.
Главните причини за отсранувањето на жолтите препреки од булеварот „Партизански одреди“ се неискористеноста на коловозната лента од возилата на јавниот градски превоз. Покрај тоа, и по преземањето на сите потребни мерки од страна на Град Скопје, оваа коловозна лента беше злоупотребувана за паркирање на возила, што го попречуваат одвивањето на јавниот градски превоз. Исто така, на прагот на зимската сезона, се отвори и проблемот со непреченото одвивање на работите и пристапот на механизацијата за расчитување на коловозот во зимски услови.
Отстранувањето на жолтите препреки од булеварот „Партизански одреди“, ќе биде извршено во текот на наредната седмица.
Градот Скопје планира остатокот од четиристотини надолжни жолти препреки,  да ги искористи за поставување на средишниот дел од булеварите со дупла бела полна линија, поради зголемување на безбедноста на сообраќајот. Оваа активност треба да се спроведе во текот на првиот квартал од 2010 година.

www.skopje.gov.mk
Back to Top
Max View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07-Jun-2009
Online Status: Offline
Posts: 3514
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #63 Posted: 12-Nov-2009 at 17:04
и колку камен беше отепано на црниве ленти? за што ќе бидат ли повторно употребливи истите и дали некаде можат да се искористат, можеби за некоја градска картинг патека како обележувачи на стаза... навистина смешно за што ваков луксуз, ова со механизацијата малку го претераа, но во зима ова гумава сигурно ќе замрзнува па повеќе е опасност за возилата него што е пречка за чистачите
Back to Top
lslcrew View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 14-Jan-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 10988
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #64 Posted: 12-Nov-2009 at 17:57
Па пишува за што ќе бидат употребени!
Back to Top
Max View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 07-Jun-2009
Online Status: Offline
Posts: 3514
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #65 Posted: 12-Nov-2009 at 18:28
ама кој да чита затоа велам стаза, оштроумни се во градот кога треба треба да опрвадаат некој зијан!
Back to Top
UrbanFreak View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28-Oct-2007
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 1732
  Quote UrbanFreak Quote  Post ReplyReply #66 Posted: 17-Nov-2009 at 10:15

Се отстранија гумените ленти на „Партизанска“

Градот вчера ги отстрануваше надолжните гумени препреки за одвојување на сообраќајните ленти на булеварот „Партизански одреди“. Главни причини поради кои се извадени препреките се неискористеноста на коловозната лента од возилата на јавниот градски превоз, како и затоа што на прагот на зимската сезона треба да се овозможи непречен пристап на механизацијата за расчистување на коловозот од снег. (Сн.К.)

http://utrinski.com.mk/?ItemID=0A572B2B2A801244A27B7D240502A70B
Back to Top
FoSsiL View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Mar-2009
Location: Аеродром
Online Status: Offline
Posts: 4699
  Quote FoSsiL Quote  Post ReplyReply #67 Posted: 14-Mar-2010 at 21:58

Ќе речете, што ми текна сега за ова. Знам дека не ни излегоа така како што треба, и искрено после таа глупост нејкам да помислам на оваа работа, но ова е прилично добро решение. Повисоки уште подобро, за нас ова е малку, си се знаеме. И плус по некоја камера, за секој случај.

ТиранаEdited by FoSsiL - 14-Mar-2010 at 22:03
Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12129
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #68 Posted: 15-Mar-2010 at 03:28


Мислам дека ова е уште полошо од нашето „решение“. Во Тирана за разлика од нас веројатно сериозно ја земале во предвид културата на населението, па се одлучиле на вакви бетонски пречки, но со тоа мислам направиле уште поголема беља. Овие ми изгледаат како сериозна закана за безбедноста (барем да ги обоеле со флуоресцентна боја). Дополнителна глупост направиле со тоа што заедно со жолтата лента ја спакувале и велосипедската патека (на твојата слика не се гледа, јас поназад имав постирано една слика од оваа тиранска глупост, ама не се вчитува - проклет imageshack), а очигледно нема простор автобус да заобиколи велосипедист, барем не во пракса. Така да навистина не ми е јасно како сето тоа функционира...

Гумените пречки би функционирале одлично доколку би имало кој да го спроведува редот и законот. Всушност во тој случај гумените пречки не би ни биле потребни. Значи тежиштето на проблемот е на друго место, а не во пречките, кои покрај добри имаат и сериозни лоши страни.
Back to Top
lslcrew View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 14-Jan-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 10988
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #69 Posted: 15-Mar-2010 at 03:46
Ова е страшно. Несакајќи да треба да избегнеш возило во некоја опасна ситуација или да не го видиш ќе изкршиш бандаш и гума ќе искинеш. Подобро цел рабник да ставеле кога веќе се идело на цврста физичка делба на лентите, па барем ќе функционира веќе како посебна улица.
Back to Top
FoSsiL View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Mar-2009
Location: Аеродром
Online Status: Offline
Posts: 4699
  Quote FoSsiL Quote  Post ReplyReply #70 Posted: 15-Mar-2010 at 10:13

Мислам дека ова е многу поефикасно решение, но за сигурноста, еве и да не бидам најсигурен. ПОдобро е да е цел рабник, тоа да, ида има флуороцентност, уште подобро, па и столбови да бидат. Го постирав како пример, кој може да биде искористен за усовршување и примена кај нас. Во секој случај автобуската лената треба да си биде засебна, и не гледам проблеми за автомобили, исто како рабникот на тротоарот да е поместен за една лента. Ако сакаме да нема автомобили на оваа лента, најдобро е да се почне со оваа варијанта, ако не ни сметаат, тогаш немора. Мене пластичните рабници ич не ми изгледаат добро, неколку поминувања преку нив и се деформираа.

Но ете може има и подобри решенија, јас само да дадам пример, а сигурен сум дека може и подобро. Јас да сум би ставил само камери и нека снимаат регистарски таблички, најлесно. Кога на некој ќе му дојде дома да потпише казна, за што, а за тоа, следниот пат ќе си вози само во втора лента, не пак да паркира. За ова мислам ќе треба и законска основа, така?

Иначе еве и примерот за велосипедската патека во Тирана, мислам дека е засебна и дека тука не возат автобуси, но изгледа така, поради истиот начин на одделување.

Back to Top
Supervisor View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28-Jan-2008
Location: skopje
Online Status: Offline
Posts: 1220
  Quote Supervisor Quote  Post ReplyReply #71 Posted: 15-Mar-2010 at 15:16
Зар се вакви улициве во Тирана. Па Скопје има тогаш дефинитивно најгрди и најлоши улици.
NewYork-London-Paris-Moscow-Tokyo-Skopje
Back to Top
SkyBoy View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
Suspended

Joined: 24-Feb-2010
Online Status: Offline
Posts: 738
  Quote SkyBoy Quote  Post ReplyReply #72 Posted: 17-Mar-2010 at 00:22
СПОРЕД ПРОГРАМА НА ЈСП „СКОПЈЕ“
Жолтите пречки ќе се враќаат на улиците
 
 

Жолтите пречки, кои поради нивната нефункционалност беа отстранети од Партизанска, сепак и годинава ќе продолжат да се редат по градските сообраќајници. Иако од Градот минатата година тврдеа дека се разгледува што и како ќе се прави понатаму и дали ќе продолжи проектот со пречките, во инвестициската програма на ЈСП „Скопје“ за оваа година стои дека е предвидено нивно поставување за непречено движење на автобусите. Според најавеното во програмата, реализацијата треба да почне годинава, а краен рок ќе биде 2011 година. Од градскиот буџет минатата година за купување на таканаречените жолти гумени ленти, со кои физички требаше да се издвои дел од коловозот само за автобуси и на тој начин да се намали сообраќајниот хаос, беа издвоени 50.000 евра. Секоја од нив чинеше по 3.000 денари, а беа набавени 1.000 метри жолта пластифицирана гума од фирмата „Бојта-инг“ од Скопје. Првично предвидено беше лентите да се поставуваат на најпрометните места во градот, односно на булеварите Свети Климент Охридски, Партизански одреди, покрај пазарот Буњаковец, потоа во центарот на градот кај Рекорд, на булеварот 11 Октомври, во двете насоки кај Градската болница, кај „Зелено пазарче“, на булеварот Кочо Рацин и кај Бит-пазар. Проектот единствено почна да се реализира на Партизанска, но по неколку месеци, кога со пречките се создаде поголем хаос отколку што се регулираше движењето на автобусите и откако сосема се уништија и распаднаа по коловозот, беа отстранети. Сега повторно ќе се враќаат на улиците.

Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12129
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #73 Posted: 17-Mar-2010 at 03:13


Се работело за грешка

Топло-ладно со жолтите пречки по коловозите


 

Во годинешната инвестициска програма на ЈСП по грешка стои дека пречките пак ќе се поставуваат по должината на булеварите, но до тоа нема да дојде, бидејќи меѓниците само дополнително прават метеж во сообраќајот

 
 
%20  
Жолтите пречки што треба да го одвојуваат јавниот од другиот превоз по должината на булеварите, по грешка се најдоа и во инвестициската програма на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ за годинава. Неделчо Крстевски, портпарол на градската управа, вели дека пречките нема да се поставуваат, бидејќи тие повеќе му пречат на сообраќајот отколку што го олеснуваат.

- Во годинешната инвестициска програма на ЈСП е направена ненамерна техничка грешка. Во неа стои дека пречките пак ќе се поставуваат на булеварите, но до тоа нема да дојде, бидејќи овие меѓници се покажа дека само дополнително го попречуваат сообраќајот и правата метеж - вели Крстевски.

...

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=315101040151&id=14&setIzdanie=21934
Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12129
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #74 Posted: 17-Mar-2010 at 03:18
@ Fossil

Во Тирана сепак имаат пракса заедно да ги пакуваат жолтата и велосипедската лента, како што се гледа на сликата подолу.

Но сепак тоа е само капак на нивната глупост. Не се слагам дека е исто како и рабник. Пред се онака испрекинато и на сред улица дефинитивно е збунувачки и опасно, а плус претставува пречка и во ситуации кога не треба - ќе образложам подолу. Доколку би бил цел рабник и плус флуоресцентно обоен, би било подобро, но сепак би останале проблеми. Столбови би биле најголема катастрофа.
Физичко одвојување на жолта лента е лошо затоа што пред се не може ефикасно да се справи со проблемот, а плус креира дополнителни главоболки. Пречките не можат да спречат некое возило најнормално да влезе на оваа лента (не може да биде затворен систем, лесно може да се влезе секаде каде што има приклучок, крстосница и сл.) и да си шиба по нејзе. Од друга страна, пречките претставуваат проблем за оние кои легитимно треба да ја користат жолтата лента - јавниот превоз и такси возилата. Отежнато е заобиколување на друго возило, а потреба за заобиколување се јавува често, проблем е при престројување (обично или пред крстосница) и слично. Значи мора да се земе во предвид потребата од флексибилност во сообраќајот на овие возила, инаку би ги изгубиле практично сите компаративни предности пред шинскиот сообраќај на пример, во практично сите ситуации, и би останале само како пресек на лошите особини. Нема никаква логика автобуси и такси возила да се пикнат во затворен систем. Жолтата лента треба да биде нивна привилегија, а не ограничување.

Предлагаш и камери (кои ќе ги снимаат регистарските таблички на прекршителите) како опција, тоа многу повеќе ми се допаѓа. Луѓето мора да се научат (макар на сила) да имаат едно минимално ниво на култура и почитување на прописи. Да преувеличам за да доловам - ајде да ставиме столбчиња на сред секоја улица, за да спречиме возење во спротивен правец. Како што не мора да го правиме тоа, така не мора ни да правиме ѕидови за жолтата лента, туку сообраќајната дисциплина треба да ја подигнеме на повисоко ниво.
ова во Тирана е катастрофа


Edited by Cloverstack - 17-Mar-2010 at 03:52
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Online
Posts: 7368
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #75 Posted: 17-Mar-2010 at 20:11
можеби не ми вреди забелешкава, но зошто цела една посебна лента за автобуси? колку што знам проблем со автобусите има само на постојките каде се паркираат разни идиоти, па нема автобусот каде да застане, но што се однесува до движењето на автобусите, колку што имам приметено, барем на 3x3 булеварите автобусите немаат голем проблем при движењето, а ако непрописното паркирање е проблемот, тој се решава на друг начин, со 24 часа дежурство (како што спомна фосил, камери на пр.) и санкции доколку некој паркира кај што не треба
Back to Top
lslcrew View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 14-Jan-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 10988
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #76 Posted: 17-Mar-2010 at 23:04
Забеган па основната цел на пречките е да обезбеди проток на јавниот превоз кој треба да добие приоритет на сметка на индивидуалните граѓани што идат со сопствени возила. Во гужва јавниот превоз да не чека. Воопшто не е тука мотив за да им се обезбеди на станиците да застануваат без проблем. Тоа само дополнително се добива, но основно е за да има приоритет градскиот превоз.
Back to Top
zabegan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 01-Jul-2008
Location: Skopje
Online Status: Online
Posts: 7368
  Quote zabegan Quote  Post ReplyReply #77 Posted: 17-Mar-2010 at 23:27
Originally posted by lslcrew

Забеган па основната цел на пречките е да обезбеди проток на јавниот превоз кој треба да добие приоритет на сметка на индивидуалните граѓани што идат со сопствени возила. Во гужва јавниот превоз да не чека. Воопшто не е тука мотив за да им се обезбеди на станиците да застануваат без проблем. Тоа само дополнително се добива, но основно е за да има приоритет градскиот превоз.
да, но пак, одземање на цела една коловозна лента ќе се направи дополнителна гужва во останатиот сообраќај, а моментално нема потреба од такво нешто бидејќи автобусите немаат проблем со движењето по улиците, поголем пробблем имаат останатите учесници во сообраќајот кога еден автобус треба да смени лента или да застане на постојка...
но во ред, како и да е, не би се ослонувал на било каква теза додека не видам како сето тоа функционира во наши услови
Back to Top
pbanks View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 9096
  Quote pbanks Quote  Post ReplyReply #78 Posted: 17-Mar-2010 at 23:32
zabegan, посебна лента за јавен сообраќај е докажан модел во цел свет не е нешто ново. Зарем не чекаат автобусите во ред за семафор во долгите колони, треба да прават вратоломии да се престројуваат итн.

Доколку би имале своја линија на движење, чекањето на семафор ќе биде минимално, движењето по булеварите предвидливо и би се добил ефикасен и точен јавен превоз кој треба да го има приматот пред индивидуалните возила особено во погустите зони. Всушност квалитетен јавен превоз треба да ја дестимулира употребата на коли а со тоа автоматски би се намалила и гужвата за која говориш.
Back to Top
Cloverstack View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 01-Sep-2007
Location: Скопје
Online Status: Offline
Posts: 12129
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #79 Posted: 17-Mar-2010 at 23:35
Originally posted by lslcrew

Забеган па основната цел на пречките е да обезбеди проток на јавниот превоз кој треба да добие приоритет на сметка на индивидуалните граѓани што идат со сопствени возила. Во гужва јавниот превоз да не чека. Воопшто не е тука мотив за да им се обезбеди на станиците да застануваат без проблем. Тоа само дополнително се добива, но основно е за да има приоритет градскиот превоз.
Токму така. Би дополнил само дека жолтата лента, доколку се обезбеди нејзино правилно функционирање има и многу поголем капацитет од обична лента (со оглед на тоа што по нејзе се движат автобуси). Па сосема е оправдано нејзиното постоење на сообраќајници каде што има интензивен јавен превоз.

@ zabegan
Не треба да гледаш на жолтата лента како на „одземање“ на лента. Во поглед на проток на патници, не се работи за намалување на капацитетот на сообраќајниците, туку за зголемување.


Edited by Cloverstack - 17-Mar-2010 at 23:36
Back to Top
lslcrew View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 14-Jan-2008
Location: Skopje
Online Status: Offline
Posts: 10988
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #80 Posted: 25-Mar-2010 at 03:58

Жолтите пречки нема веќе да пречат

Откако се покажа дека жолтите пречки што беа поставени на Партизанска се неефикасни, од средината на наредниот месец пак ќе бидат пребојадисани жолтите линии

Жолтите линии, чија цел е да се одвои крајната десна коловозна лента на булеварите само за возилата од јавниот превоз, таксистите, итната помош,

ќе бидат пребојадисани од средината на наредниот месец. Ова е решено, откако се покажа дека жолтите гумени пречки што беа поставени на булеварот Партизански одреди кај пазарот „Буњаковец“ се неефикасни.

Од Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ велат дека Градот веќе се подготвува за ваква акција, со цел да се олесни и забрза патувањето со јавниот градски превоз.

- Нема повторно да се поставуваат жолтите гумени пречки што беа извадени од булеварот Партизански одреди. Тие се покажаа неефикасни, а и возачите се жалеа дека немаат доволно простор за маневрирање. Проблем им претставувало тоа што нема како да се извлече возилото кога ќе остане во дефект, па мора да се преминуваат овие пречки, при што се оштетуваат - објаснува Мишо Николов, директор на ЈСП.

Најпроблематично за возачите на автобусите, според Николов, било тоа што тешко се возело, бидејќи просторот физички бил ограничен и бил мал.

- Токму поради тоа Градот со жолта боја ќе ги обнови постојните линии. Такви има секаде на булеварите каде што има две ленти во еден правец, нагласи Николов. Според него, исклучоци ќе има онаму каде што не постојат услови за тоа, како што е на пример улицата Водњанска.

Директорот Николов вели дека би сакал ова да се реализира до јуни, кога ќе пристигнат првите нови четиризглобни и 11 нископодни автобуси од Украина.

И од Градот потврдуваат дека жолти пречки нема да се поставуваат повторно, туку дека со пролетното бележење на хоризонталната и вертикалната сигнализација по улиците со жолта боја ќе бидат обележани коловозите за движење на јавниот превоз.

- Ќе се обележуваат сите градски улици. По обележувањето на овие ленти возачите ќе мора да се придржуваат на правилата затоа што сообраќајната полиција може да ги казни учесниците во сообраќајот што ги користат, а не се јавни превозници, објаснуваат од одделението за односи со јавност во Градот.

Пречките, по повеќе одложувања беа поставени во март лани на булеварот Партизански одреди. Од предвидените 1.200 метри жолти препреки беа поставени околу 700 метри. Набргу се покажа дека наместо да овозможат побрз и поефикасен јавен градски превоз, создадоа сообраќаен хаос.

Возилата возеа преку нив за да се паркираат на тротоари, многу автобуси воопшто не влегуваа во крајната десна лента, патници се симнуваа и качуваа сред булеварот, а голем дел од пречките беа извадени. Поради ова, во ноември лани беа извадени, со образложение дека крајната коловозна лента е неискористена, а ќе и' пречат на механизацијата на зимската служба, која ќе го чисти снегот од коловозите.

Од СВР Скопје велат дека казната за непочитување на сообраќаен знак, под што се води и непочитување на жолтата лента, е 25 евра или 15 казнени поени.

Од Градот информираат дека остатокот од жолтите гумените пречки ќе се постави на булеварите каде што ќе треба да се обезбеди радиусот на вртење и престројување на автобусите на јавните превозници. Жолтите пречки се високи 12, широки 25 сантиметри и долги по еден метар. Од градскиот буџет за 1.000 метри пречки беа издвоени 50.000 евра, односно 50 евра за метар.

http://dnevnik.com.mk/?ItemID=0172C6DE7E19154089264E28E91AFBC0

Back to Top
 Post Reply Post Reply Page  <1 2345>

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.137 seconds.

Copyright ©2007 - 2020  build.mk

Коментарите на форумот претставуваат лично мислење на нивните автори и не претставуваат официјален став на build.mk.